Na inkontinenci pomůže cvičení, léky nebo chirurgický zákrok | Moje zdraví

Na inkontinenci pomůže cvičení, léky nebo chirurgický zákrok

Na inkontinenci pomůže cvičení, léky nebo chirurgický zákrok
Cvičení pomáhá zmírnit potíže s únikem moči • Autor: istockphoto.com
22. prosince 2016 • 09:40

O inkontinenci se příliš nahlas nemluví. Vždyť kdo by dobrovolně přiznal, že má potíže s udržením moči… Ke studu ale není žádný důvod: čím dříve je porucha odhalena, tím větší je naděje na návrat do normálního stavu. Společně MUDr. Soňou Hlavovou a MUDr. Janou Vlkovou vám odpovíme na otázky, které vám pomohou s prevencí i řešením již akutního stavu. 

Prolaps neboli sestup pánevního dna, který je za inkonentinenci často zodpovědný, se projevuje u každé ženy trochu odlišně. Někdy pocitem tlaku na daném místě, zpravidla lze nahmatat určitou bulku či malé vajíčko, které jakoby sestupuje z pochvy dolů. Může ženu obtěžovat při chůzi a též při pohlavním styku, objevují se potíže s vyprazdňováním stolice či moči nebo také nepravidelným únikem.

Proč dochází k prolapsu, inkontinenci a rozvolnění pochvy? „Dysbalance v oblasti pánevního dna jako takového může vést k poklesu močového měchýře a všech orgánů malé pánve, poševních stěn a dělohy. Velký vliv na následné problémy v této oblasti má mimo jiné porodní traumatismus, takzvané poranění pánevního dna v průběhu porodu, kdy se daný sval odtrhne od úponu kosti. Tento stav výrazně zvyšuje riziko následného prolapsu. Své samozřejmě sehrávají též hormonální vlivy. V důsledku postupné ztráty ženských hormonů, například s věkem nebo časnou ztrátou ženských hormonů totiž dochází k atrofii závěsných i podpůrných struktur, mění se jejich kvalita a elasticita,“ říká MUDr. Kamil Švabík z Centra urogynekologie a pánevní rekonstrukční chirurgie, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

A dodává: „Riziko zmíněných zdravotních obtíží se také zvětšuje v důsledku vysoké zátěže na danou oblast. Nejde zdaleka jen o fyzicky náročnou práci nebo tělesnou aktivitu jako takovou, ale též například o dlouhodobější prudký kašel jako důsledek astmatu či kuřáctví. Svou míru zodpovědnosti nese též obezita a nedostatek vhodného pohybu. Také operační zákroky, například odstranění dělohy, mohou zvýšit riziko určitého druhu sestupu  - prolapsu. Mnohdy si však musíme popravdě přiznat, že není možné skutečnou příčinu zmíněných obtíží přesně vystopovat a všechny rizikové faktory se zde podílejí společně. Důležité však je, že ve většině případů dokážeme ženě pomoci.“

Inkontinence urgentní a stresová Dysbalance pánevního dna může mít skutečně rozličné příčiny a ne vždy na ni musí nutně navazovat inkontinence jako taková, přestože tyto záležitosti spolu mnohdy úzce souvisejí. Klasicky rozlišujeme dva základní typy inkontinence. Jejich řešení je však naprosto rozdílné, a je proto nezbytné správně diagnostikovat, o jaký druh se jedná.

Urgentní: Týká se především žen vyššího věku, ale může nastat i u mladších ročníků. Jde o hyperaktivitu močového měchýře, kdy ženy zpravidla „nestihnou“ doběhnout na toaletu (nechtěný únik moči). Nutkání močit bývá časté a žena „musí“ několikrát i během noci. Medicína nabízí farmakologické řešení.

Stresová: Tento typ inkontinence bývá nejhojnější, často jako důsledek defektu pánevní oblasti a porodních poranění, trápí proto též mladé ženy. Únik moči nastává bez varování, v důsledku námahy, kýchnutí, kašle, zvedání dítěte. Řešením bývá chirurgický zákrok. 

Na inkontinenci pomůže cvičení, léky nebo chirurgický zákrok „Drobné problémy (prolaps, mírná inkontinence) lze stabilizovat nebo částečně upravit kupříkladu pomocí fyzioterapie. Samozřejmě je-li zde anatomický defekt, fyzioterapií nezmizí, ale pomocí specifi ckého cvičení je možné docílit odložení radikálního řešení, tedy chirurgického zákroku. Pokud se ženy nejprve zaměří na změnu životního stylu a začnou se věnovat cvičení ve spolupráci s fyzioterapeutem, je vcelku možné, že se až k nám nakonec ani nedostanou a potíže se tím upraví. To považuji za ideální stav. Vše je hodně o vědomí odpovědnosti ke svému tělu a životu. Mnohé pacientky raději svěří ‚kormidlo‘ léčby pouze lékaři a čekají, že dostanou finální řešení, říká MUDr. Švabík.

A doplňuje: "A naopak, jsou ženy, které přes rozsáhlé problémy v oblasti inkontinence k lékaři bohužel nezamíří. U některých převládá strach z chirurgického zákroku nebo dávná zkušenost někoho blízkého z doby, kdy tyto zákroky byly mnohem komplikovanější. Mohu však ujistit, že dnes samotný zákrok pro řešení stresového typu inkontinence trvá cca 15 minut (používáme takzvané pásky), což je obrovský rozdíl, a co víc – efekt žena vidí prakticky ihned.“

Cvičení „aktivace pánevního dna“ posiluje danou oblast a přispívá k prevenci zranění. Cvičení je třeba provádět pravidelně, se zaměřením na dech a správnou techniku. Není až tak jednoduché tyto hluboce položené svaly zapojit. Tomuto cvičení se říká Kegelovy cviky. Kostrč tlačíme dolů a pánevní kost nahoru – laicky řečeno tak, aby vzniklo jemné esovité prohnutí páteře bez vystrčeného „zadku“. Lze cvičit vestoje i vleže.

Pokud cvičíte v průběhu těhotenství, zlepšujete mimo jiné schopnost udržet moč, cvičení má příznivý účinek i na samotný porod. Změny se projeví cca po 2 až 4 měsících pravidelného cvičení. 

Autor: Helena Míková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.