Nemocných s anorexií přibývá. Svou vinu mají kult zdravé stravy i sociální sítě | Moje zdraví

Nemocných s anorexií přibývá. Svou vinu mají kult zdravé stravy i sociální sítě

Nemocných s anorexií přibývá. Svou vinu mají kult zdravé stravy i sociální sítě
Autor: iStock.com
17. dubna 2019 • 06:00

Kult štíhlosti a tlak na tělesnou dokonalost stále patří mezi důvody, které přivádějí k odborníkům na poruchy příjmu potravy mnoho pacientů. Nově ovšem přivádí do ordinací lékařů také orthorexie, chorobná posedlost zdravou stravu, a bigorexie, která se projevuje nezdravou fixací na cvičení. Svou roli hrají sociální sítě. Zranitelnější jsou dívky, ty trpí poruchami příjmu potravy desetkrát častěji než chlapci.

Porucha příjmu potravy je psychické onemocnění, do něhož patří mentální anorexie, bulimie a záchvatovité přejídání. Od určitého stádia člověk není schopen sám svou nemoc vůlí ovládat a bez pomoci druhých se jí nemůže zbavit.

V poslední době častěji vyhledávají pomoc i ti, kteří ani tak netoužili po štíhlé postavě. Do problémů se dostávají, když zájem o zdravé stravování přechází do nezdravé formy. Posedlost zdravou výživou (ortorexie) může snadno přerůst ve vážnou poruchu příjmu potravy. Myslet na zdravý životní styl je pochopitelně v pořádku, nemocný člověk ovšem tráví myšlenkami na zdravé stravování mnoho času a navíc se při porušení svých zvyků cítí provinile. Podle Hany Papežové, vedoucí lékařky Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, stojí touha po zdravé stravě až za čtvrtinou případů poruch příjmu potravy, zejména anorexie.

Kdo je ohrožen?

Obecně mívají takoví lidé nejen v jídle sklony k perfekcionismu a v životě chtějí mít vše pod kontrolou. Lékaři se tak setkávají kromě mladých dívek i se čtyřicetiletými muži, které problémy se stravou přivedly až do nemocnice.

Poruchami příjmu potravy jsou více ohroženi i lidé, kteří mají problematické vztahy se svými nejbližšími nebo si nesou následky traumatu. Hladovění může souviset s událostmi jako rodinná krize, nemoc, šikana a podobně. Většinou se spojí více rizikových faktorů, které pak pravděpodobnost nemoci zvyšují.

Zrádné palce nahoru

Zhoubný vliv, co se týče poruch příjmu potravy, mají na mladé lidi sociální sítě. V hubnutí se sledují navzájem, sdílejí si fotografie svých vyzáblých těl a pozitivními komentáři se navzájem podporují. Pokud nemají ve svém okolí stejně smýšlejícího teenagera, už to není problém. Na sociálních sítích ho najdou vždy.

Stejné zůstává, že rodina, učitelé ani nejbližší kamarádi často o problémech se stravováním svých blízkých nevědí. Nemocní je umí dobře skrývat. Ve školní jídelně se nají „až za chvíli“ nebo rychle a nenápadně odnesou tác s plným talířem, říkají, že právě snědli pytlík sušenek a jsou plní, oblékají si více vrstev oblečení, aby nebyla extrémní štíhlost vidět a později se i straní ostatních.

Nemocní jsou ohroženi nejen fyzicky, ale i duševně. Pět procent pacientů s anorexií na následky nemoci umírá, zpravidla na selhání srdce či ledvin. Častou příčinou úmrtí je i sebevražda.

Nemocných je víc

Kolik lidí trpí v České republice, se lze jen domnívat. Na odborných pracovištích jich v roce 2017 bylo hospitalizováno 454, ambulantně se jich léčilo 3731, z toho bylo 90 procent žen. Tak hovoří čísla Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Mnoho nemocných se může ukrývat pod jinými diagnózami. Řeší třeba problémy se žaludkem nebo mohou své potíže sami nazývat „potravinovými alergiemi“. Docházet na léčbu na pracoviště psychiatrie mohou mnozí považovat i v dnešní době za stigmatizující.

V léčbě pomáhá rodina

Jedno je jisté. Léčba poruch příjmu potravy je obtížná a vyžaduje kombinaci lékařskou, psychologickou a sociální podporu okolí. Zásadní roli hraje rodina. „Stále víc zařazujeme do léčby názory a postoje nejen samotných pacientů, ale i rodinných příslušníků. Diskuze s nimi a jejich psychoedukování o všech aspektech nemoci pomáhá," vysvětluje Hana Papežová.

Mezi takové vzdělávání rodinných příslušníků patří informování o nových poznatcích z neurověd, například o vzniku patologického jídelního chování. „Blízcí pak mohou lépe pochopit, proč právě jejich dítě má problém s příjmem potravy,“ dodává.

Odborníci z celého světa shrnuli své zkušenosti s poruchami potravy do desatera, které by mělo pomoci poznat poruchy příjmu potravy. Čím dříve se dostane nemocným odborné péče, tím jsou jejich vyhlídky do budoucnosti lepší.

Co byste měli vědět o poruchách příjmu potravy (PPP)?

1. Mnoho lidí s PPP může vypadat dobře i přes extrémně vážné onemocnění.

2. Rodiny za onemocnění nenesou vinu, mohou být nejlepším spojencem pacientek i zdravotníků.

3. Diagnóza PPP je zdravotní krizí, která poškozuje osobní i rodinné vztahy.

4. PPP nejsou výsledkem volby, ale představují vážnou, biologicky ovlivněnou nemoc.

5. PPP postihují v současnosti lidi všech věkových kategorií, etnicit, tělesných tvarů a váhy, sexuálních orientací a socioekonomických úrovní.

6. U PPP narůstá riziko sebevražd i zdravotních komplikací.

7. Geny a prostředí hrají důležité role v rozvoji PPP.

8. Geny samotné však neodhalí, kdo PPP onemocní.

9. Úplné uzdravení je možné. Proto jsou včasné rozpoznání a intervence velmi důležité.

Čeští specialisté přidávají desátý bod:

10. Nespokojenost s vlastním tělem souvisí často s nespokojeností se sebou, nízkým sebevědomím i porušeným vnímáním vlastního těla, prožívaným stresem a rizikem pro vznik PPP.

Co jsou poruchy příjmu potravy

Pro anorexii (anorexia nervosa) je typické odmítání jídla nebo neschopnost udržet přiměřenou váhu. Častá je porucha vnímání vlastního těla, nemocní se cítí obézní, i když mají podváhu.

Postihuje nejčastěji mladé ženy a dívky, ale nevyhýbá se ani mladým mužům. U dospělých je poměr přibližně 1 muž na 10 dívek.

Jedním z projevů je hubnutí a omezení příjmu potravy. Zhruba polovina pacientů kombinuje omezení příjmu potravy s nadměrným cvičením.

Anorexie může přecházet v bulimii (bulimia nervosa) i psychogenní přejídání.

Bulimie se projevuje záchvaty přejídání a následnou snahou toto chování „nějak napravit“, nejčastěji formou zvracení, případně pomocí projímadel, hladověním, nepřiměřeným cvičením a podobně.

Psychogenním (záchvatovitým) přejídáním řeší člověk své osobní problémy. Za krátký čas dovede zkonzumovat ohromné množství jídla. Přejídá se, dokud mu není natolik špatně, aby přestal.

Autor: Pavla Skurovcová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.