Jak poznat krvácení do mozku? | Moje zdraví

Mozkové krvácení

Krvácení do mozku může být jak akutní, velmi často po úrazu hlavy, tak chronické, kdy hematom na mozku narůstá delší dobu a projeví se později.

Rozlišujeme čtyři základní typy krvácení do mozku, a to subdurální krvácení, epidurální krvácení, subarachnoidální krvácení a krvácení do mozkové tkáně. Jednotlivé druhy krvácení se liší místem vzniku, ale i svou závažností. Obecně se může krvácení do hlavy projevit po úrazu nebo prasknutí tepny nebo cévy a základním projevem může být bolest hlavy.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

Mozek

Příznaky krvácení do mozku

Velmi častý typ krvácení do mozku je krvácení subdurální. Jedná se o žilní krvácení a dochází k němu mezi tvrdou plenou mozku a pavučnicí. Při tomto krvácení vzniká subdurální hematom. Subdurální hematom je běžný při většině úrazů hlavy a často se sám vstřebá. Pokud je větší a sám se nevstřebá, může způsobit demenci, poruchy paměti nebo poruchy vědomí. Pokud se subdurální hematom začne z ničeho nic zvětšovat, může způsobit nitrolební přetlak, který vede ke smrti.

Epidurální krvácení vzniká většinou při úderu na spánek, vychází z tepny a nemůže se proto samo zastavit. I v tomto případě může velice rychle vzniknout nitrolební přetlak následovaný smrtí.

Subarachnoidální krvácení je často způsobené prasknutím malé tepny v mozku v místě jejího rozšíření, takzvané aneurysma. Rozšíření mozkových tepen – aneurysmata jsou většinou vrozená a riziko prasknutí se zvyšuje, pokud pacient trpí vysokým tlakem, který neléčí. Těžké formy tohoto krvácení jsou smrtelné. 

Čtvrtým typem je krvácení do mozkové tkáně, které se také nazývá krvácivá mozková mrtvice. Dochází k němu při prasknutí mozkové cévy kvůli vysokému tlaku.
Společným příznakem většiny těchto důvodů krvácení do mozku je bolest hlavy, zmatenost, nestejně velké zorničky, pokles neurologických funkcí – snížená hybnost končetin, závratě, ztráty vědomí, poruchy srdečního rytmu.

Inkubační doba závisí na typu krvácení, může být několik minut až hodin.

Léčba

Pokud krvácení stále trvá, je nutné v první řadě zabránit nitrolebečnímu přetlaku, který může rychle způsobit smrt. Lékař podloží pacientovi hlavu a podává léky proti otoku mozku, například kortikoidy nebo mannitol.  Pokud to pacientův stav dovolí, je možné pacienta operovat, a zastavit tak probíhající krvácení. 

Inkubační doba

Několik minut až hodin

Délka léčby

IndividuálníZáleží na příčinně
Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal?

Léky

Aby nedošlo k otoku mozku, podávají se pacientovi kortikoidy nebo mannitol.

Vyšetření

Pacienta po úrazu nebo s bolestí hlavy vyšetří neurolog a provede CT vyšetření mozku. CT dokáže ukázat přítomnost krve i určit typ krvácení.

Trvalé následky

Nejhorším trvalým následkem je samozřejmě smrt, lze-li to tak říci. Může to být ale také ochrnutí těla či obličeje, demence, kóma. Záleží na tom, jakou část mozku krvácení zasáhlo. Krvácení se také pak může vracet.

Závažnost onemocnění

lehké
střední
vážné

Kdy jít k lékaři

V případě výše uvedených příznaků na nic nečekejte a volejte rychlou záchrannou službu. Stejně tak při jakémkoliv úraze, kdy se udeříte do hlavy. Raději navštivte lékaře preventivně než zranění podcenit. Mozkové krvácení bývá často smrtelné.

 

VIDEO: Jak ovlivní váš život cévní mozková příhoda:

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.