Plastika nosu je krok k většímu sebevědomí | Moje zdraví

Plastika nosu je krok k většímu sebevědomí

Plastika nosu je krok k většímu sebevědomí
V neposlední řadě by měl chirurg pacientovi podrobně objasnit princip zákroku, možná rizika a vysvětlit předoperační pokyny i zásady nutné pro pooperační období • Autor: iStock.com
10. dubna 2017 • 14:49

Plastika nosu umožňuje změnit tvar nosu daný vrozenými odchylkami nebo poúrazovými deformacemi. Jde o velmi náročný výkon, který vyžaduje zkušeného chirurga. Když se povede, změní nejen vnímání krásy obličeje, ale i celého člověka a bez nadsázky řečeno i jeho život.

Stokrát si majitel „skoby“ může spolu s klasikem říkat, že „velký nos velkého ducha značí“, jak je to ale ve skutečnosti, o tom ví své. Ostatně Cyrano, majitel nejslovutnějšího čichového orgánu v literatuře, ze svého „nadělení“ také nebyl nadšený. A jen ti, co jsou podobně postiženi a s velkým nosem se nevyrovnali, vědí, jaké je to utrpení, vidět se každý den v zrcadle.

Nos je dominanta obličeje

Ne nadarmo se říká, že nos zaujímá mezi kosmetickými vadami výjimečné postavení. Vždyť je dominantou obličeje a jakékoli nápadnější změny jeho tvaru a velikosti nelze nijak zamaskovat. Vyrovnat se s tímto handicapem je nesnadné, a proto se často stává příčinou velkých duševních útrap. „Jen málokterý jedinec, jenž je nositelem normálního nosu co do tvaru a velikosti, může pochopit člověka, kterému nadělil osud nos v některém směru extravagantní,“ potvrzuje docent Měšťák. „A právě úkolem plastického chirurga je napravit vadu nosu, zbavit jeho nositele nápadné odlišnosti a posílit tak i jeho sebevědomí a sebeuspokojení ze sebe sama. „Některé moje pacientky radostí plakaly, když po operaci uviděly svůj nový nos,“ svěřuje se doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

Právě kvůli změně, kterou „nový“ nos přinese ve změně výrazu, je zvláštní, že toto vylepšení mnohdy ani nejbližší okolí nedokáže rozluštit. Docent Měšťák vzpomíná na případ, kdy dcera přijela po operaci domů na Vánoce a poprvé se odvážila odkrýt větší část obličeje a vyčesala si vlasy nahoru. Její matka jí pochválila účes, ale o zmenšení nosu se vůbec nezmínila. „Je to někdy až nepochopitelné, jak tuto zásadní změnu ve tvaru a velikosti nosu přijímají příbuzní či přátelé, kteří o operaci nevěděli. Vnímají sice nějakou změnu, ale nevědí, proč tomu tak je. Na dotyčnou proto směřují dotazy: ‚Jinak se líčíš nebo češeš, že ti to tak sluší?‘ nebo: ‚Je zvláštní, že jsem si nevšimla, že máš tak hezké oči.‘,“ popisuje plastický chirurg.

Osudový zákrok

Úprava nosu je velmi náročná operace a dobrý výsledek je ovlivněn mnoha faktory. Na prvním místě lze jmenovat odbornou zdatnost a zkušenost plastického chirurga spolu s jeho manuální zručností a estetickým cítěním. Proto je nutno pečlivě zvážit, u koho budete zákrok absolvovat. Při tomto hledání jsou nejdůležitější pozitivní reference o pracovišti i operatérovi. Ten s pacientem probere motivaci k danému zákroku, zhodnotí celkový zdravotní stav, prodělané operace i nemoci a také by měl podat přesné informace o tom, zda je plastika vhodná a jaký bude předpokládaný výsledek. Pokud by očekávaný efekt neodpovídal představám klienta, ale ani chirurga, mělo by být od zákroku upuštěno a lékař by měl poradit jiné alternativy nápravy.

Rhinoplastika je zákrok malého rozměru z hlediska operované plochy, zato s obrovským významem, který v dobrém převrátí život člověka. Při operaci se upravuje jak měkká chrupavčitá část, tak tvrdá kostěná část nosu nebo se provádí obojí současně – kompletní rhinoplastika. Výkon se provádí nejčastěji zevnitř, nosními dírkami, tedy bez vnějších jizev. Končí přiložením sádrové fixace a tamponádou nosu, takže je nutné dýchat dva dny pouze ústy, potom je tamponáda odstraněna. Po zákroku ještě přetrvává sádrový obvaz nosu (zpravidla 14 dnů), po tuto dobu je nutný klidnější režim. Oddělené nosní kůstky srůstají v obličeji velmi rychle - na rozdíl od zlomenin jiných částí lidského těla - a stabilizují se v novém a pevném postavení v krátkém časovém období. Plastika nosu probíhá buď v místní, nebo v celkové anestezii. Při úpravě pouze měkkých částí v místní anestezii odejde pacient po operaci domů. Pokud se kompletně upravuje celý nos v celkové anestezii, je nutná zhruba dvoudenní hospitalizace.

Strach z bolesti není nutný

Co uvítá každý zájemce o operaci nosu, je skutečnost, že rhinoplastika nebolí. A jen výjimečně je doprovázena většími otoky a modřinami. Ty obvykle do doby sejmutí sádry po dvou týdnech vymizí. Rekonvalescence závisí nejen na daných schopnostech hojení organismu každého člověka, ale také na tom, jak dodržuje pooperační pokyny. „Tvar nosu po provedené kompletní rhinoplastice zůstává v základních rysech takový, jaký je po prvním sejmutí, a v průběhu několika měsíců či let se mění jen výjimečně,“ zdůrazňuje docent Měšťák.

„Dovolil bych si to přirovnat k jakékoli jiné zlomenině, která když sroste, svůj tvar nemění. Stejně tak nemůže dojít k zakřivení operovaného nosu v odstupu několika let, pokud nebyl proveden chirurgický zásah na chrupavčité, respektive kostěné části nosní přepážky. Přesto však může vzácně po čase dojít k určitým menším nerovnostem v hrotové části nosu, a to z důvodu předoperační těžší asymetrie hrotových chrupavek, což je velice snadno ambulantně odstranitelné. Bohužel při reoperacích nosů z jiných pracovišť je velmi často nutná podstatně složitější korekce i kostěné části nosu,“ dodává docent Měšťák.

Úplně jiný člověk!

Někdy je až neuvěřitelné, jaké šťastné emocionální projevy doprovázejí první seznámení se s novým tvarem nosu po sejmutí sádry. Jak se dříve do sebe uzavřené mladé dívky při pravidelných kontrolách neustále usmívají a dávají tak nepokrytě najevo svoji radost. Úspěšně provedená rhinoplastika s pozitivní změnou image přináší zcela výjimečný posun i v profesní kariéře operovaného. Tuto skutečnost potvrzují příběhy ze života fotomodelek, modelek, hereček, dívek ze soutěží Miss nebo jiných osob, jejichž činnost je spojena s vystupováním na veřejnosti. Získané sebevědomí po operaci nosu, jistota a v neposlední řadě i krása zde hrají úlohu z nejvýznamnějších.

Slovo odborníka

Člověk – a tím pádem ani plastický chirurg – není neomylný. Velmi trefně to kdysi vyjádřil jeden z našich nejvýznamnějších chirurgů současnosti profesor Pavel Pafko: „Nemocnice, kde nejsou žádné problémy, se ještě nepostavila, stejně jako se ještě nenarodil lékař, který nikdy neudělal chybu.“ Každý operovaný nos je jiný co do velikosti, tvaru či asymetrie, a proto vždy vyžaduje velmi individuální přístup. A právě zde hraje jednu z nejvýznamnějších rolí zkušenost operatéra. A to nejen z důvodu přesné předoperační rozvahy, jaký zákrok je pro výsledný efekt ten optimální, ale také pro schopnost úspěšně řešit některé neočekávané problémy, jež nastanou v průběhu operace: nepřehlednost chrupavčitých struktur nosu, anomálie kostěné části nosu, těžce deformovaná chrupavčitá i kostěná přepážka aj.

Je samozřejmé, že plastický chirurg, který má odoperováno několik tisíc nosů, si s těmito předem nepředvídatelnými situacemi poradí podstatně lépe než chirurg méně zkušený, který má za sebou jen několik desítek rhinoplastik. Přesto i u velmi erudovaného estetického chirurga - při technicky dokonale provedené operaci nosu - může v pooperačním období výjimečně dojít ke změnám z důvodu atypického a zcela neočekávaného hojení pacienta.

Na některých webových stránkách se objevují nesmyslné diskusní příspěvky, jejichž autorky jsou obvykle - mírně řečeno - emocionálně labilnější dívky, které mohou svými negativními úvahami ovlivnit mnoho potenciálních zájemců o rhinoplastiku. Je zde velké riziko, že potom navštíví méně zkušeného plastického chirurga, což zákonitě může vést k narůstání množících se reoperací. Jen v posledních dvou týdnech se ke mně dostavilo sedm nešťastných pacientů se žádostí o reoperaci. Za posledních pět let jsem provedl téměř tisíc operací nosů a z nich bylo více než dvě stě reoperací z jiných pracovišť, jež vesměs vedly k úspěšné korekci.

Je paradoxní, že na veřejné mínění mívá často větší vliv zcela zanedbatelný počet nepříliš pozitivních vyjádření pacientek, z nichž některé se dokonce nedostavily ani k pooperační kontrole. A to na rozdíl od tisíců těch šťastných, kterým zdařilá rhinoplastika zásadně změnila kvalitu jejich dalšího života. Navíc korekce jimi prezentovaných nedokonalých hrotů nosů patří k těm nejméně náročným při případných reoperacích, provádějí se ambulantně, samozřejmě bez úhrady, a příští den již mohou provozovat bez omezení svoji pracovní činnost.

Odborná spolupráce: doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., vedoucí lékař kliniky Esthé www.mestak.cz

Autor: Jana Nová
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.