Varovné signály: Když slezina zlobí

Varovné signály: Když slezina zlobí
Slezinu lékař prohlédne sonografií, CT nebo magnetickou rezonancí. • Autor: istockphoto.com
18. července 2016 • 15:18

Dá se říci, že o slezině zpravidla ani nevíme, že ji máme, pokud nám slouží dobře… Jakou úlohu v těle vlastně plní a proč je označována jako „hřbitov červených krvinek“?

Za normálních okolností jde o poměrně malý orgán o velikosti 12 x 6 x 3 cm umístěný pod levým obloukem žeberním. Plní především funkci velmi účinného filtru buněk, které jsou do ní přinášeny krevním oběhem. U zdravého člověka odstraňuje z oběhu poškozené červené krvinky a krevní destičky. A právě od této funkce je odvozeno označení ‚hřbitov červených krvinek‘.

U lidí s infekční nemocí odstraňuje původce těchto chorob, hlavně bakterie, kterým se podařilo proniknout až do krevního oběhu,“ říká úvodem primář oddělení klinické hematologie Nemocnice České Budějovice MUDr. Ivan Vonke, MBA.

Varovné signály

Slezina sama o sobě nebolí, bolet může pouze její pouzdro. Bolest v této oblasti však nebývá příliš častá a většinou je projevem toho, že se slezina v dané chvíli zvětšuje a tlačí na okolní orgány. Jak upřesňuje doktor Vonke, splenomegalie (zvětšení sleziny) má nejčastěji dvě příčiny.

Za prvé pokud se do sleziny dostává hodně materiálu (nad rámec daných možností), který musí být odstraněn – nejčastěji poškozené krvinky nebo bakterie. Do této skupiny příčin patří mnohé krevní choroby, závažné infekce apod. Za druhé jde o stavy, kdy ze sleziny nemůže volně odtékat krev a hromadí se zde (nejčastější příčinou jsou jaterní onemocnění, zvláště cirhóza jater).

Existuje ještě řada dalších příčin zvětšení sleziny, kupříkladu nádory sleziny, ukládání některých látek ve slezině, ale tyto příčiny jsou podstatně méně časté. U některých chorob je přítomna několikanásobně zvětšená slezina, která mechanicky tlačí na okolní orgány, zejména na žaludek a ostatní orgány zažívacího traktu. V tomto případě mívá nemocný nepříjemné tlakové pocity v levé horní polovině břicha a zpravidla hubne.

Zobrazovací metody ukáží více

„Onemocnění samotné sleziny jsou relativně vzácná a málokdy se projevují změnami, které by byly zachytitelné v rozborech krve. Zpravidla se tedy využívají zobrazovací metody (sonografie, CT a magnetická rezonance), od kterých chceme odpověď na to, zda jeslezina zvětšená a zda je její struktura změněná. Slezina se obecně vyšetřuje při nejasných bolestech levé horní poloviny břicha nebo při chorobách, o kterých víme, že často vedou k jejímu zvětšení,“ dodává lékař.

Pokud se kupříkladu prokáže přítomnost cysty, jaký to má vliv na funkci tohoto orgánu? Bývají zde časté onkologické nálezy?

„Drobné cysty ve slezině, pokud jich není mnoho, většinou nevadí, problémem by mohly být mnohočetné cysty nebo i jedna velká cysta. Tento stav sice málokdy vede k významné ztrátě funkce, komplikací však může být významné zvětšení sleziny a tím způsobený tlak na okolní orgány. Slezina se také často zvětšuje při nádorových onemocněních mízních uzlin a krve. Málokdy je však orgánem, ze kterého tato nádorová onemocnění pocházejí,“ vysvětluje MUDr. Vonke.

Odborná spolupráce: prim. MUDr. Ivan Vonke, MBA, oddělení klinické hematologie, Nemocnice České Budějovice a. s. www.nemcb.cz

Autor: Helena Míková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.