Unikátní přístroj PET, který odhaluje i časné nádory, je v Česku už 20 let | Moje zdraví

Unikátní přístroj PET, který odhaluje i časné nádory, je v Česku už 20 let

Unikátní přístroj PET, který odhaluje i časné nádory, je v Česku už 20 let
Autor: iStock.com
18. listopadu 2019 • 06:00

Před dvaceti lety byla v Česku poprvé použita takzvaná pozitronová emisní tomografie. Jednalo se o vůbec první využití metody nukleární medicíny v postkomunistické Evropě. Dnes je přístrojů v zemi několik a pomáhají v léčbě vážných nemocí. 

Když v roce 1999 provedli lékaři v pražské Nemocnici Na Homolce první vyšetření pacienta, šlo o velkou událost. Přístroj totiž dokáže včas odhalit neviditelné zárodky nemocí, jako jsou například nádorová onemocnění, ale také Alzheimerova nemoc, nebo dokáže najít ložiska epilepsie či pomůže při diagnostice bolestí páteře. 

Nádor svítí

Princip pozitronové emisní tomografie spočívá v tom, že se do těla injekcí vstříkne určitá látka (radiofarmakum). Ta se dostane do  jednotlivých tkání těla, kde různě reaguje. V praxi to znamená, že na snímku místa se změnou funkce jako svítí nebo jsou nějak jinak rozeznatelná.

V onkologii tak přístroj pomáhá dříve najít nádor ve stadiu, kdy není jinými metodami zobrazitelný. Umožňuje při jediném vyšetření posoudit rozsah onemocnění včetně postižení blízkých lymfatických uzlin a vzdálených metastáz. V neurologii zase pomáhá například u pacientů s epilepsií. Epileptické ložisko totiž je díky kontrastní látce vidět a lékaři pak mohou rozhodnout o eventuální neurochirurgické operaci. 

„Podařilo se nám vzbudit zájem klinických partnerů, prosadit plnou úhradu z veřejného zdravotního pojištění a zvyšujícími se odběry povzbudit výrobce radiofarmak, bez nichž by tato technologie nebyla k ničemu,“ shrnuje výsledky dvacetiletého fungování doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc., primář oddělení nukleární medicíny a PET centra Nemocnice Na Homolce.

PET centrum Praha byl průkopnický projekt

Technicky sofistikovaná a logisticky nesmírně komplikovaná pozitronová emisní tomografie vstoupila během 20 let vývoje do širokého povědomí lékařů a stala se relativně dobře dostupnou. Podle Bělohlávka v mnoha případech přináší zásadní diagnostické informace, které mění či potvrzují zvažované, velmi nákladné terapeutické postupy, mnohdy i velmi zatěžující a rizikové pro pacienty s obtížně léčitelnými nemocemi.

Vznik PET centra Praha v Nemocnici Na Homolce podporovala Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Šlo o modelový projekt, jehož cílem bylo zjistit, zda je vhodné používat tak nákladnou technologii jako PET i do zemí na podobném stupni ekonomického rozvoje, na jakém byla tehdejší postkomunistická Česká republika. Ještě v tomtéž roce Homolka prokázala obrovský diagnostický potenciál PET a dosáhla toho, že vyšetření začala hradit pojišťovna. Až do roku 2003 pak bylo PET centrum Na Homolce jediným pracovištěm svého druhu v ČR.

Pracoviště si po celou svou dvacetiletou historii stále udržuje tuzemský primát v počtu prováděných vyšetření a objemem poskytovaných služeb stále patří k největším v Evropě. Ročně tu lékaři vykonají více než 7 500 vyšetření, loni jich bylo téměř 8 000. Nejčastějším důvodem k vyšetření jsou onkologická onemocnění.

Kombinace PET a CT jako jediná v zemi

Na Homolce se navíc PET přístroj používá také ve spojení s CT (počítačový tomograf), to je užitečné v tom, že tato metoda spojuje  vyšetření počítačovou tomografií a pozitron emisní tomografií. Lékaři tak dostanou nejen informaci o stavbě vyšetřovaného místa, ale také o metabolické aktivitě tkání. To je například zcela zásadní pro odhalení zhoubných nádorů a takzvané vzdálené metastázy, ukryté jiným přístrojům. 

Česká společnost nukleární medicíny (ČSNM) by chtěla mít v tuzemsku do tří let nejméně deset PET/CT hybridů. „Jediný zatím pracuje v pražské Nemocnici Na Homolce. Již do konce letošního roku ale přibudou další dva – jeden ve Fakultní nemocnici v Olomouci a druhý ve Fakultní nemocnici v Plzni,“ dodává Otakar Bělohlávek. 

Autor: Alžběta Javorková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.