Jak se vyrovnat s rakovinou | Moje zdraví

Rakovina: Psychika je důležitá stejně jako léčba těla

Rakovina: Psychika je důležitá stejně jako léčba těla
Psychická pomoc rodiny je stejně důležitá jako samotná léčba rakoviny • Autor: istockphoto.com
23. srpna 2017 • 06:00

Že jsou tělo a duše jedna spojená nádoba, o tom dnes už pochybuje málokdo. Úspěšnost léčby mnoha nemocí závisí do značné míry na stavu naší psychiky. Beze zbytku to platí i v případě nádorových onemocnění. Jenže jak si může někdo, kdo se dozvěděl, že má zhoubnou nemoc, poručit, aby myslel pozitivně? Jeho život a do značné míry i život jeho blízkých se začne točit kolem léčby těla. Na duši se ale bohužel nedostává. Psychologická péče totiž v Česku není běžnou součástí onkologické léčby, ačkoli si dnes už téměř všichni uvědomují, jak je důležitá. 

Lidé jsou různí. Někteří se po vyslechnutí diagnózy rakoviny zhroutí, jiní se rozhodnou bojovat. Psychiku však nemoc poznamená vždy. Pokud člověk cítí, že mu problémy přerůstají přes hlavu, a neví si rady, měl by vyhledat odbornou psychologickou pomoc. Není to projev slabosti, ale naopak odhodlání se s problémy vypořádat. Psychoterapie pod vedením zkušeného psychologa pomůže nemocnému nejen vyrovnat se s diagnózou i se symptomy onemocnění, ale také s řešením rodinných vztahů, sexuálních problémů nebo s návratem do zaměstnání. Psychoterapie je v tomto případě plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Jak pomůže onkopsycholog?

Odborníci kladou důraz na komplexní přístup k psychice nemocného. Jde o propojení různých metod, například krizové intervence, existenciální terapie, progresivní relaxace, meditace, vizualizace či jógového dechu a dalších technik. Nemocní se také učí, jak zvládat bolest, jak snášet život v nejistotě a pokračovat v terapii i během odeznění nemoci, nebo naopak před smrtí

Onkopsycholožka Laura Janáčková upozorňuje rovněž na důležitost vnímání vlastní feminity u žen a maskulinity u mužů, která má často vliv nejen na nemocného, ale odráží se též v jeho partnerských vztazích a sexu. „Bezesporu nedílnou součástí péče o onkologicky nemocného je nácvik komunikačních dovedností u nemocného, aby se naučil lépe sdělovat, co ho trápí, co si přeje, naučil se mluvit o svých pocitech, ale třeba se naučil i říkat ne nebo požádat o pomoc okolí,“ říká docentka klinické psychologie Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN v Praze Laura Janáčková.

Jak mluvit o smrti?

O nádorových onemocněních se dnes běžně mluví. Lidé si díky tomu čím dál více uvědomují nutnost prevence. Čemu se však společnost stále vyhýbá, je téma smrti. „Často vidím v médiích fotky mladých žen, jež zdánlivě zvítězily nad rakovinou. Svět chce slyšet jen pozitivní zprávy. Ne všichni však svůj boj vyhrají a mnohé z těch mladých žen na titulních stránkách s nápisem ,Přemohla rakovinu‘ svůj boj s nemocí dobojovaly. 

Mluvme tedy také o situacích, když se nesmějí, když ztrácejí síly a blíží se smrt. Odtabuizování smrti pomůže nám všem smrt přijmout jako přirozenou součást lidského života a naučí nás s ní bojovat i zacházet, naučí nás pomáhat a poskytovat maximální tělesnou i psychickou péči v případě její blízkosti u těch, jež máme rádi. Uvědomme si, že tak jako se my chováme ke svým blízkým, když odcházejí z tohoto světa, tak se jednou budou chovat i děti k nám,“ upozorňuje docentka Janáčková, která vydala knihu Život je boj (www.knihazivotjeboj.cz). Jde o praktického průvodce rakovinou pro nemocné a jejich blízké. 

Kde hledat podporu a informace 

1. Ústav onkologické psychologie: Komplexní centrum odborné a psychologické péče pro nemocné a jejich blízké (www.onkopsychologie.cz).

2. Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.: Informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace (www.breastcancer.cz).

3. Mamma HELP: Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu (www.mammahelp.cz).

4. Centra Amelie: Psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké (www.amelie-os.cz). 5. Onkoportál: Vyhledávač ověřených onkologických informací pro pacienty a širokou veřejnost (www.onkoportal.cz).

6. Cesta domů: Hospicové občanské sdružení (www.cestadomu.cz). 

Autor: Zuzana Šarfová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.