Jak vypadaly nemocnice před 100 lety? Děsivý pohled do minulosti lékařství | Moje zdraví

Jak vypadaly nemocnice před 100 lety? Děsivý pohled do minulosti lékařství

13. června 2023 • 06:00

Nemocnice před 100 lety byly zcela odlišné od moderních zdravotnických zařízení, která známe dnes. Postupné zdokonalování v oblasti lékařství a technologií znamenalo zásadní změny v péči o pacienty a ve vývoji nemocnic. Přestože se zásady léčby nemocí zprvu výrazně neměnily, způsob, jakým byly nemocnice organizovány, a to, jaké služby poskytovaly, byly odlišné od dnešního standardu.

Před 100 lety byste jen stěží nalezli v nemocnicích stejný standard, jaký je k dispozici dnes. Tehdejší nemocniční zařízení fungovala skromně. Nacházela se ve starých, často zašlých budovách, které disponovaly rozlehlými pavilony a velkým množstvím chodeb. Byly v nich ale malé a často stísněné pokoje. To bylo problémem převážně v okamžiku epidemií a jim podobných onemocnění.

Ani hygienické podmínky nebyly optimální. Samozřejmě se dbalo na dodržování čistoty a hygienických standardů, přesto ne všechno bylo sterilní podle těchto zásad. Lékaři chodili k operačním výkonům ve stejném oblečení, v jakém fungovali po celý den, někdy dokonce i ve stejných rukavicích. To následně zvyšovalo riziko infekcí a komplikací po chirurgických zákrocích.

Nespočet nemocnic bez specializace

Před 100 lety existovalo více než tucet nemocničních zařízení. Jejich minus spočívalo v nedostatku specializovaných oddělení. Povětšinou fungovaly jen chirurgie a interna. Samostatným oddělením byla samozřejmě porodnice.

Porodnice se nacházely jen v několika málo nemocnicích a za nadstandard se zde platilo i několik tisíc korun. Pokud žena nechtěla rodit doma, což bylo v té době stále obvyklé, staraly se o ni porodní asistentky. Ty měly vážené postavení. Svým svěřenkyním dopřály dobrou a kvalitní stravu, ovocné šťávy, nebo dokonce pivo.

Problém s diagnózou

Před 100 lety nebyly technologie takové, jaké jsou dnes. Určit správnou diagnózu tak znamenalo poměrně zdlouhavý proces. Ten se často omezil pouze na posudek lékaře. Nejčastějším řešením komplikovaných zdravotních neduhů byla chirurgie, která často končila nejistým výsledkem.

Lékaři měli před 100 lety mnohem méně práce, než mají dnes. Veškeré obstarávání pacientů měly na starosti zdravotní sestry, které zajišťovaly všechny potřebné úkony.

Návštěvní hodiny

Pokud jste se vy nebo někdo z vašich blízkých ocitli v nemocnici, rozhodně neplatilo, aby vás kdokoliv kdykoliv mohl navštívit. K návštěvám byly vymezeny pouze určité hodiny, které každý musel dodržet. Návštěvní doba byla omezená a přísně kontrolovaná. Důvodem byly především hygienické podmínky, snaha zajistit pacientovi klid na lůžku a co možná nejrychlejší rekonvalescence.

Všudypřítomné "útulky"

Alkoholismus a pohlavní nemoci trápily lidstvo také před 100 lety. Takto postižení jedinci však měli vymezená místa, kam se v případě potřeby mohli uchýlit. Útulky existovaly nejen pro ty, již se stali závislými na alkoholu, ale také pro prostitutky, které sužovaly pohlavní choroby. 

Přestože nemocnice před 100 lety byly odlišné od těch dnešních, je důležité ocenit předchůdce, kteří položili základy pro současnou medicínu a zdravotnickou péči. Jejich snaha a výzkum v minulosti přispěly k zlepšení péče o pacienty a posunuly medicínu kupředu.

Autor: Valentina Lebová, Prostě fenomén
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.