Jak se bránit stárnutí? Velké téma v aktuálním čísle časopisu Moje zdraví! | Moje zdraví

Jak se bránit stárnutí? Velké téma v aktuálním čísle časopisu Moje zdraví!

Jak se bránit stárnutí? Velké téma v aktuálním čísle časopisu Moje zdraví!
Proti zkracování telomerů, a tedy zbytečnému úbytku buněk a jejich stárnutí, lze bojovat • Autor: iStock.com
5. června 2017 • 10:10

„Jdi s časem, ale občas se vrať,“ mohli bychom parafrázovat slova polského básníka Stanislawa Jerzyho Lece. Jak to vlastně se stárnutím je? Stárneme všichni stejným tempem?

Primářka anti-aging kliniky v Praze MUDr. Monika Golková říká, že ano. „V současné době umíme takzvaný biologický věk našeho těla měřit. Měříme jej na základě vyšetření délky telomer (o nichž je řeč v dalším odstavci) a přístrojového vyšetření Bio-Aging. Jde o ucelený screening jednotlivých orgánů našeho těla. Výsledek nám ukáže stáří každého jednotlivého orgánu a zacílení léčby na nejslabší místo,“ odpovídá lékařka.

Buňky jako počítač

Každá buňka se musí neustále obnovovat a dělit a právě při tomto dělení se kopírují informace, jež jsou zakódovány v naší DNA. Genetická informace v buňkách je rozdělena do několika úseků DNA. Ty tvoří komplex s různými bílkovinami a fungují v jádře buňky jako určité pracovní jednotky, které obecně nazýváme chromozomy. Chromozomy jsou nejlépe pozorovatelné až v průběhu buněčného dělení, během kterého se spiralizují a získávají svůj známý tvar. „Lidský organismus ‚myslí‘ opravdu na všechno,“ vysvětluje MUDr. Golková.

„Stvořil totiž telomery, jakési čepičky na konci našich chromozomů, které se starají o stabilitu genetické informace během procesu buněčného dělení. Díky telomerům je většinou vše tak, jak má být.“ Během dělení buněk se však telomery zároveň stále zkracují. „Měřením jejich délky se můžeme o našem biologickém věku ledacos dozvědět, odhadnout jej i celkový zdravotní stav organismu,“ vysvětluje MUDr. Golková. Na délku těchto „antének“ má vliv řada skutečností: od životního stylu přes zvládání stresu až po genetické dispozice. „Vědecké důkazy potvrzují, že kriticky krátké telomery způsobují urychlení buněčného stárnutí a souvisejí se vznikem závažných chorob, jako jsou infekční a kardiovaskulární onemocnění nebo některé druhy rakoviny,“ dodává lékařka.

Proti zkracování telomerů, a tedy zbytečnému úbytku buněk a jejich stárnutí, lze bojovat. „K tomu slouží enzym telomeráza, který pomáhá obnovit a regenerovat telomery na koncích chromozomů. Opravuje chyby, jež během dělení vznikly, a zastavuje buněčné stárnutí,“ vysvětluje MUDr. Golková.

Co pomůže v těle tento enzym aktivovat? Jak ovlivňují stárnutí hormonální změny a jak ho můžeme ovlivnit my? Vše o anti-agingu a metodách, jak zůstat fyzicky i psychicky co nejdéle fit, čtěte v červnovém čísle časopisu Moje zdraví. Čekají vás i úrazy při sportu a první pomoc, články o tom, jak se bránit manipulátorovi, nebo na téma pohlavní nemoci, jejichž počet ve společnosti stále roste, a přesto se o nich stále málo mluví. Moje zdraví seženete na stáncích a v partnerských lékárnách.

... • Autor: red

 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.