Jak dosáhnout pozitivního myšlení? Naučte se těmto dovednostem a změní se vám život | Moje zdraví

Jak dosáhnout pozitivního myšlení? Naučte se těmto dovednostem a změní se vám život

 • Jak dosáhnout pozitivního myšlení? Naučte se těmto dovednostem a změní se vám život
  Chci být víc pozitivní a mít energii • Autor: iStock.com
  13. března 2024 • 06:00

  Vaše myšlení odráží nejen vaše chování, ale také způsob, jakým působíte na ostatní. Má vliv i na to, jaké osoby přitahujete do svého života, a především ukazuje, jak se ve skutečnosti cítíte. Přirozeně pozitivní povahou se člověk nerodí, ale může se jí během svého života stát. Naučte se dovednostem, které podporují pozitivní myšlení.

  Pozitivní myšlení není kouzlo, díky němuž zmizí všechny vaše problémy. Pouze – a to je velký jev – budou problémy vypadat lépe zvládnutelné a nové myšlení vám pomůže k těžkostem přistupovat pozitivnějším a produktivnějším způsobem. Když začnete měnit své myšlení, i svět kolem vás se promění. Odhalíte nové možnosti, naskytnou se příležitosti a také se začnete cítit mnohem lehčeji a klidněji. Zde je několik technik, které se ukázaly v praxi koučů a terapeutů jako účinné.

 • Oddělte skutečnost od myšlenky

  Každý člověk má o sobě někdy nelichotivé myšlenky. Na vás je oddělit fakta od myšlenek. Fakt: Měl jsem nepříjemný rozhovor s kolegou. A myšlenka? Kolega si o mně teď myslí něco špatného. Zaměření na fakta pomáhá udržet věci v perspektivě a zabraňuje tvorbě negativních myšlenek.

 • Myslet pozitivně, když je všechno špatně

  Snažit se být pozitivní, když zrovna truchlíte nebo zažíváte životní těžkosti, se může zdát nemožné. Během těchto časů je důležité zbavit se tlaku. Místo toho nasměrujte energii do získání podpory od ostatních. „Pozitivní myšlení neznamená pohřbít každou negativní myšlenku nebo emoci, kterou máte, nebo se vyhnout obtížným pocitům. Nejnižší body v našem životě jsou často ty, které nás motivují jít dál a dělat pozitivní změny,“ vysvětluje správný postup, jak pozitivně myslet i v těžkém období a jak svou mysl nasměrovat psycholog dr. Timothy Legg. „Když procházíte náročným obdobím, zkuste se vidět, jako byste byli dobrým přítelem, který potřebuje útěchu a dobrou radu. Co byste mu řekli? Pravděpodobně byste projevili pochopení a sdělili mu, že má plné právo cítit se smutně nebo naštvaně, a pak byste vyjádřili podporu jemným připomenutím, že se věci zlepší.“ Stejně se zachovejte sami k sobě.

 • Otevřete se humoru

  Psychologické studie zjistily, že smích snižuje stres, úzkost a deprese. Zlepšuje také náladu a sebevědomí. Proto buďte otevření humoru ve všech situacích, zvláště v těch obtížných, a dejte si svolení se smát. Okamžitě to zlepší náladu a věci se zdají být o něco méně obtížné. I když se na to necítíte, předstírání smíchu vám může zlepšit náladu a snížit stres. Úsměv je malá akce, která může znamenat velký rozdíl. I když úsměv zpočátku nebude tak upřímný, začnete se cítit lépe, stanete se přátelštější a budete na ostatní působit otevřeněji, což přitáhne pozitivní energii, kterou chcete.

 • Používejte pozitivní slova

  Říkat jsem vděčný za…jsem ochoten…jsem rád, že…rád bych se naučil… atd. vás zavede hodně daleko. Způsob, jakým komunikujeme, přímo ovlivňuje energii, kterou vydáváme, takže používání slov jako láska, řešení, šťastný, bezpečný atd. povede k veselejšímu pohledu na svět.

 • Cvičte správné držení těla

  Vaše držení těla je neverbálním ukazatelem toho, jak o sobě smýšlíte. Proto se postavte nebo si sedněte rovně, rozložte ruce a otevřete ramena, abyste vyslali signály, že jste otevření, sebejistí a spokojení.

 • Vnímejte, co je na lidech dobré

  Když s někým mluvíte, myslete na věci, které na něm milujete nebo oceňujete. Budou cítit pozitivní vibrace, které k nim směřujete, sami nasměrují stejnou energii, a možná ji dokonce odrážejí zpět k vám.

 • Trávit čas s pozitivními lidmi

  To, s kým se stýkáme, nás ovlivňuje. A jak je známo, negativita i pozitivita jsou nakažlivé. Co si chcete do života vpustit? Zamyslete se nad tím, se kterými lidmi trávíte čas. Všimli jste si, jak člověk se špatnou náladou dokáže ke stejné náladě strhnout všechny v místnosti? Pozitivní člověk to dokáže také, ale opačně. Obklopte se proto lidmi, kteří vás rozvíjejí a vidí spíše pozitivní stránky věci.

 • Identifikujte své oblasti negativity

  Dobře se podívejte na různé oblasti svého života a identifikujte ty, ve kterých býváte nejvíce negativní. Nejsem si jistý? Zeptejte se partnera nebo kolegy. S velkou pravděpodobností vám je odkryjí. Mají totiž nadhled. Kolega si může všimnout, kdy máte v práci sklon být negativní. Manžel v soukromé oblasti. Jakmile víte, co ve vás probouzí negativní emoce, začněte pracovat na jejich odstranění či vyřešení.

 • Dávejte komplimenty

  Ukázat, že si někoho vážíte, slouží ke dvěma účelům, a to potěšit druhé, ale také se sami cítit dobře. Všichni si tyto pocity zasloužíme. Projevte uznání, když někdo udělá něco, co obdivujete, a pochvalte ho. Postaráte se tím o zlepšení nálady. Vaší i druhých.

 • Buďte štědřejší, nejen finančně

  Číšníkovi dejte spropitné, podržte otevřené dveře osobě za vámi, nabídněte pomoc kolegovi s projektem, překvapte partnera úklidem bytu, zanechte laskavý vzkaz kamarádovi nebo kolegovi z práce. Když budete ke svému okolí velkorysí, potěší vás brzký posun v atmosféře a v energii, kterou přitahujete.

 • Cvičte se v dobré víře

  Tady nejde o náboženství, jde o to vědět, že energie, kterou vydáváme, je ta, kterou přitahujeme. Pokud vás někdo rozčílí, nekřičte. Udělejte si čas, který potřebujete, abyste se uklidnili a konstruktivně problém řešili, nebo na chvíli odejděte a zas se zkoncentrujte. Postarejte se o sebe, zaměřte se na vděčnost, laskavost k ostatním, tvrdou práci a obklopte se pozitivními vlivy.

  Žijte okamžikem

  Odložte telefon, když obědváte s přítelem, nebo vypněte televizi, když si vaříte dobré jídlo. Rozptýlení nám brání žít okamžikem a vychutnávat si i ty zdánlivě všední činnosti. A zejména ty pozitivní.

Autor: Petra Kubalová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.