Čím vyspělejší společnost, tím vyšší výskyt alergií. Jak pomoci naší imunitě? | Moje zdraví

Čím vyspělejší společnost, tím vyšší výskyt alergií. Jak pomoci naší imunitě?

Čím vyspělejší společnost, tím vyšší výskyt alergií. Jak pomoci naší imunitě?
Alergie souvisí s naším imunitním systémem. • Autor: shutterstock.com
4. července 2016 • 14:41

Naše zdraví předurčují z 20 % geny a zbylých 80 % zabírá vliv okolních faktorů, zejména životního prostředí, životního stylu a stravy. Zamysleme se spolu s klinickým imunologem, co vytváří naši odolnost či naopak sníženou obranyschopnost vůči okolnímu světu a událostem v něm a jakou roli v našich nemocech a zdraví vlastně hraje imunitní systém jako takový...

Náš organismus je geniálně uspořádaným celkem, kde imunitní systém dohlíží na pořádek a správný chod (tedy zdraví) a okamžitě zasahuje, je-li něco nesprávné, tělu cizí a nepřátelské. Imunitní systém je tedy takový ochránce, bojovník za naše přežití a likvidátor všeho, co do organismu nepatří a chce nám škodit; brání "naše území" před vpádem cizích mikroorganismů a dalších škodlivin. Ne vždy však imunitní systém funguje bez chyb a narušení. Celkem můžeme rozlišit tři skupiny chorob v závislosti na poruše imunity jako takové: imunodeficitní stavy, alergická onemocnění a autoimunitní nemoci. V případě imunodeficitních stavů jde o poškození protiinfekční obrany, často se jedná o chronické stavy, které následně mohou podnítit zhoubné nádory, alergie či autoimunitní pochody.

Autoimunitní nemoci a alergie

Co jsou autoimunitní nemoci? Imunitní systém se obrátí proti vlastním tkáním, tělo si jednoduše řečeno začne vyrábět protilátky vůči vlastním tkáním (patří sem např. diabetes 1. typu, poruchy štítné žlázy, Crohnova nemoc, lupénka).

Alergické projevy jsou důsledkem nepřiměřené obranné reakce organismu vůči jinak běžným látkám v okolí a na cizorodý předmět. Bohužel touto reakcí dochází k poškození organismu, postiženo může být zejména dýchací či trávicí ústrojí, pokožka, oči apod. Alergií jako takových neustále přibývá, zejména u dětí je tento nárůst rapidní. Otázkou zůstává, zda je na vině především životní prostředí se svým znečištěným vzduchem, kontaminací půdy a vody, nebo též životní styl jako takový. V tomto ohledu odolnost dnešní mladé generace vůči té starší značně pokulhává, přestože jsou k dispozici léky "nové generace", které tyto záněty a nepřiměřené reakce tlumí a pomáhají tak pacientům žít bez výrazných komplikací jak ve škole, tak později v běžném pracovním životě.

"Obklopujeme se čím dál více látkami neznámými pro imunitu. Ve vodě i potravinách je velké množství antibiotik, růstových hormonů, konzervačních látek, pesticidů, herbicidů. Po pravdě řečeno, náš imunitní systém se nedokáže tak rychlým způsobem přizpůsobovat, a proto narůstá počet imunitních poruch. Sice máme na jednu stranu ulehčený život bez velké tělesné námahy, spoustu lákavých potravin v supermarketech, ale na druhou stranu jsme čím dál více nemocní. Týká se to bohužel jak dospělých, tak dětí," poznamenává MUDr. Martin Nouza z Centra klinické imunologie v Praze.

Jsme více nemocní, než naši dědečkové a babičky?

Jistě si vybavíte životní styl našich babiček, dědečků a jejich rodičů. Zpravidla šlo o náročnou, tvrdou práci v přírodě, na poli, v lesích, na statcích- bez dnešního celodenního sezení za počítačem se zrakem upnutým na monitor a klávesnici. Tedy pobyt na čerstvém vzduchu, jeden z předpokladů odolnosti těla a potažmo i ducha. Dále jídelníček. Kolikrát do týdne máte maso, knedlíky, smažené, sladké? Jídelníček předchozích generací byl mnohem skromnější a lidé netrpěli obezitou jako dnes! Pravda, dříve to byla víceméně nutnost a dnes máme možnost volby.

Kdo se ale dobrovolně rozhodne pro skromnost, zdravé jídlo a dostatek pohybu? Moudrý člověk nebo člověk, který byl k takovému postupu zpravidla dotlačen životní okolností v podobě vážné či nepříjemné choroby. Máme sice dostatek informací, co je zdravé, správné, prospěšné, nicméně vždy zůstává posledním článkem rozhodování náš "selský" rozum. Každý z nás je individualita, nikdo jiný s námi není zcela totožný. Jak bychom pak mohli beze zbytku přejímat různá ponaučení kterak žít a být zdraví? Důležité je především naučit se vnímat svůj vnitřní pocit, svého vnitřního zdravotníka, lékaře i léčitele v jednom.

Odborná spolupráce: MUDR. Martin Nouza, Csc. Centrum klinické imunologie, Praha 1, www.imunologie.cz

Autor: Helena Míková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.