Sternální punkce (punkce kostní dřeně) | Moje zdraví

Sternální punkce (punkce kostní dřeně)

Kostní dřeň je měkká výplň kosti (kostní morek). Červenou kostní dřeň, která obsahuje síť podpůrných buněk a kmenových buněk krvetvorby, obsahují všechny kosti jen asi do pěti let věku, pak je lokalizována pouze v plochých a krátkých kostech (pánev, žebra, obratel, lebka nebo hrudní kost), ve zbytku se nachází žlutá kostní dřeň (obsahující tukové buňky).

 

Co je sternální punkce

Sternální punkce je specializované vyšetření určené k diagnostice krevních onemocnění či postižení kostní dřeně při jiném základním onemocnění. Jde o vyšetření, které je nutné pro upřesnění diagnostiky vašeho onemocnění, stanovení míry rizika onemocnění, podle kterých může být upřesněn typ a intenzita protinádorové léčby. Při cytogenetickém vyšetření se jedná o vyšetření přítomných chromozomů, zjišťují se jejich počet nebo změny. Při molekulárně genetickém vyšetření se nejprve z odebraného materiálu izoluje DNA jedince a následně pátrá po změnách a mutacích, které se mohou v jeho DNA vyskytovat.

Lékaři přistupují k tomuto vyšetření při podezření na některé z onemocnění krve – například makrocytární anémii, leukémii, pancytopenii, leukopenii, polékový útlum kostní dřeně nebo útlum kostní dřeně v důsledku radioterapie či léčbě cytostatiky. Jinými slovy, lékař prostřednictvím sternální punkce může zjistit, proč dochází ke změnám v počtu bílých a červených krvinek nebo krevních destiček. Ze získaného vzorku je možné zjistit, jak moc se v kostní dřeni vyrábí krvinky, zda v ní nejsou přítomné nádorové buňky apod. Název sternální punkce pochází ze slova sternum – hrudní kost, a punkce – vpich. Místem vpichu je nejčastěji hrudní kost ve výši 2. až 3. žebra nebo (zejména u dětí) rukojeť kosti hrudní.

Sternální punkce umožní vyšetření buněk, ne však jejich původní struktury a celkového uspořádání. V takových případech lékaři provádějí odběr válečku tkáně z lopaty kosti kyčelní. U malých dětí je punkce prováděna při celkové anestézii a odběr je z holenní kosti.

Jak probíhá sternální punkce

Sternální punkce se provádí ve vyšetřovací místnosti k tomu určené, a to buď během pobytu v nemocnici, nebo ambulantně. Lékař či asistent vás po příchodu vyzvou, abyste si odložili vrchní díl oděvu a položili se na lůžko, na tvrdou podložku. Asistent/sestra vám očistí a odmastí místo vpichu, v případě potřeby jej oholí. Poté lékař do oblasti hrudní kosti vpíchne znecitlivující injekci. Poté, co začne působit, vpíchne se do hrudní kosti speciální silná jehla a jí se do injekce nasaje malý vzorek kostní dřeně.

Ten pak hematolog natře na podložní sklíčko a vyšetří pod mikroskopem, zbytek vzorku vypustí do zkumavky s heparinem a odešle k cytologickému vyšetření. Místo vpichu vám pak sestra ošetří. Celý výkon trvá 15–20 minut a pokud se cítíte dobře, můžete odejít domů nebo zpět na lůžko. 

Během výkonu můžete mít nepříjemné pocity (pocit štípnutí při aplikaci lokální anestezie nebo pocit bolestivosti při punkci – tehdy se doporučuje přidržet se rukama okraje lůžka).

Pokud máte ze sternální punkce obavy anebo jde-li o dítě, které má strach, je možné podat před vyšetřením uklidňující injekci.

Co dělat před vyšetřením?

Na vyšetření není potřeba se nijak zvlášť připravovat.

Cena vyšetření

Indikované vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

V těhotenství

Sternální punkce se obvykle během těhotenství neprovádí, není však kontraindikací.

 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.