Sternální punkce (punkce kostní dřeně) | Moje zdraví

Sternální punkce (punkce kostní dřeně)

Kostní dřeň je měkká výplň kosti (kostní morek). Červenou kostní dřeň, která obsahuje síť podpůrných buněk a kmenových buněk krvetvorby, obsahují všechny kosti jen asi do pěti let věku, pak je lokalizována pouze v plochých a krátkých kostech (pánev, žebra, obratel, lebka nebo hrudní kost), ve zbytku se nachází žlutá kostní dřeň (obsahující tukové buňky).


Co je sternální punkce

Sternální punkce je specializované vyšetření určené k diagnostice krevních onemocnění či postižení kostní dřeně při jiném základním onemocnění. Jde o vyšetření, které je nutné pro upřesnění diagnostiky vašeho onemocnění, stanovení míry rizika onemocnění, podle kterých může být upřesněn typ a intenzita protinádorové léčby. Při cytogenetickém vyšetření se jedná o vyšetření přítomných chromozomů, zjišťují se jejich počet nebo změny. Při molekulárně genetickém vyšetření se nejprve z odebraného materiálu izoluje DNA jedince a následně pátrá po změnách a mutacích, které se mohou v jeho DNA vyskytovat.

Lékaři přistupují k tomuto vyšetření při podezření na některé z onemocnění krve – například makrocytární anémii, leukémii, pancytopenii, leukopenii, polékový útlum kostní dřeně nebo útlum kostní dřeně v důsledku radioterapie či léčbě cytostatiky. Jinými slovy, lékař prostřednictvím sternální punkce může zjistit, proč dochází ke změnám v počtu bílých a červených krvinek nebo krevních destiček. Ze získaného vzorku je možné zjistit, jak moc se v kostní dřeni vyrábí krvinky, zda v ní nejsou přítomné nádorové buňky apod. Název sternální punkce pochází ze slova sternum – hrudní kost, a punkce – vpich. Místem vpichu je nejčastěji hrudní kost ve výši 2. až 3. žebra nebo (zejména u dětí) rukojeť kosti hrudní.

Sternální punkce umožní vyšetření buněk, ne však jejich původní struktury a celkového uspořádání. V takových případech lékaři provádějí odběr válečku tkáně z lopaty kosti kyčelní. U malých dětí je punkce prováděna při celkové anestézii a odběr je z holenní kosti.

Jak probíhá sternální punkce

Sternální punkce se provádí ve vyšetřovací místnosti k tomu určené, a to buď během pobytu v nemocnici, nebo ambulantně. Lékař či asistent vás po příchodu vyzvou, abyste si odložili vrchní díl oděvu a položili se na lůžko, na tvrdou podložku. Asistent/sestra vám očistí a odmastí místo vpichu, v případě potřeby jej oholí. Poté lékař do oblasti hrudní kosti vpíchne znecitlivující injekci. Poté, co začne působit, vpíchne se do hrudní kosti speciální silná jehla a jí se do injekce nasaje malý vzorek kostní dřeně.

Ten pak hematolog natře na podložní sklíčko a vyšetří pod mikroskopem, zbytek vzorku vypustí do zkumavky s heparinem a odešle k cytologickému vyšetření. Místo vpichu vám pak sestra ošetří. Celý výkon trvá 1520 minut a pokud se cítíte dobře, můžete odejít domů nebo zpět na lůžko. 

Během výkonu můžete mít nepříjemné pocity (pocit štípnutí při aplikaci lokální anestezie nebo pocit bolestivosti při punkci – tehdy se doporučuje přidržet se rukama okraje lůžka).

Pokud máte ze sternální punkce obavy anebo jde-li o dítě, které má strach, je možné podat před vyšetřením uklidňující injekci.

Co dělat před vyšetřením?

Na vyšetření není potřeba se nijak zvlášť připravovat.

Cena vyšetření

Indikované vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

V těhotenství

Sternální punkce se obvykle během těhotenství neprovádí, není však kontraindikací.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.