Amniocentéza | Moje zdraví

Amniocentéza

Amniocentéza je vyšetřovací metoda sloužící k odhalení některých závažných vrozených vad plodu u těhotné ženy. Provádí se až na výjimky v době (do 24. týdne), kdy je podle zákona ještě možné v případě pozitivního nálezu těhotenství (samozřejmě pouze na přání těhotné ženy) přerušit.

Jak probíhá amniocentéza 

Kdy vám lékař amniocentézu doporučí:

Je-li vám 35 let a víc a čekáte první dítě nebo je-li otec dítěte starší než 45 let. Vyšetření se provádí rovněž, pokud je výsledek předchozího biochemického vyšetření pozitivní (hladina alfa fetoproteinu – bílkoviny, jejíž vyšší nebo naopak příliš nízké hladiny v krvi těhotné naznačují možné poškození plodu). Amniocentéza se provádí rovněž v případě, že se někdo v příbuzenstvu narodil s genetickou poruchou nebo vrozenou vadou či pokud se vám narodilo dítě postižené poruchou anebo jste vícekrát potratila. Přistupuje se k ní také v případě Rh inkompatibility (jste-li Rh negativní a partner Rh pozitivní) nebo je-li u vás vysoká pravděpodobnost předčasného porodu.

V jakém stadiu těhotenství se amniocentéza provádí:

Vyšetření se nejčastěji provádí od 15. do 24. týdne těhotenství. Amniocentézu je však možné realizovat během celého těhotenství, její účel se však mění v jednotlivých etapách těhotenství. Brzká amniocentéza se provádí mezi 11. až 14. týdnem těhotenství (doporučuje se zejména tehdy, je-li riziko vrozených poruch metabolismu). Klasickou amniocentézu je možné vykonat mezi 15. až 19. týdnem těhotenství (nejčastěji v 15. až 16. týdnu). Zaměřuje se na různé genetické a vývojové poruchy. K amniocentéze ve třetím trimestru lékaři přistupují výjimečně, protože její provedení je technicky složité – plodové vody je v poměru k velikosti plodu poměrně málo. Provádí se k určení zralosti plic plodu, barvy plodové vody při podezření na nedostatečné zásobení plodu kyslíkem nebo kvůli bakteriologické analýze.

Co může amniocentéza odhalit: 

Díky cytogenetickému a biochemickému vyšetření buněk plodové vody je možné diagnostikovat závažné chromozomální poruchy, například Downův syndrom (který způsobuje mentální retardaci, vrozené srdeční vady a typické odchylky ve fyzickém vzhledu), strukturální defekty, rozštěp páteře, anencephalus (vrozená porucha, kdy je mozek plodu nekompletní nebo zcela chybí), vývojové vady ledvin a mnoho dalších vzácných dědičných metabolických poruch (například hemofilii nebo cystickou fibrózu). Později v průběhu těhotenství se tohoto vyšetření používá k diagnostice infekce, popřípadě hodnocení zralosti plodu. Vyšetření plodové vody rovněž odhalí pohlaví dítěte.

Popis zákroku

Na odběr plodové vody není třeba se nijak připravovat. Samotné vyšetření se provádí ve speciální vyšetřovací místnosti, která je vybavená ultrazvukem. Pod jeho kontrolou se zavede tenká jehla do dělohy, kde se nachází plod obklopený plodovou vodou, jejíž malé množství se odebere. Ulehnete na určené místo. Nejprve vám lékař pomocí ultrazvuku najde vhodné místo v bezpečné vzdálenosti od placenty i plodu. Tato část vyšetření trvá zhruba dvacet minut. Jakmile je nalezeno vhodné místo pro vpich, vydezinfikují vám jej, budete-li to vyžadovat, také vám jej znecitliví lokálním anestetikem. Pod stálým dohledem ultrazvuku lékař vsune tenkou jehlu až do plodového vaku a odsaje zhruba 20 ml plodové vody. Po celou dobu je potřeba vydržet bez pohnutí. Samotné odsátí plodové vody netrvá déle než 30 sekund. Množství plodové vody to nijak neovlivní, sama se doplní. Po vyšetření lékař zkontroluje stav plodu (činnost srdíčka). Během vyšetření můžete pocítit tlak, píchání, štípání či stažení: Většina těhotných jej popisuje jako „nepříjemné, ale dá se vydržet“.

Poznámka: Pokud jste Rh negativní, lékař vám před odběrem píchne Rh imunoglobulin.

Cena vyšetření

Při splnění zdravotních indikací pojišťovna hradí zákrok v celém rozsahu.

Co dělat před vyšetřením

K vyšetření ultrazvukem je potřeba mít naplněný močový měchýř. Minimálně tři hodiny, lépe však šest hodin před vyšetřením nejezte. Před vyšetřením s vámi lékař vyplní dotazník – anamnézu a nechá vám podepsat informovaný souhlas.

Po vyšetření

Na cestu domů si zajistěte odvoz, po zbytek dne byste měla být v klidu. Následující tři dny se vyvarujte zdvihání těžkých břemen.

Možné komplikace amniocentézy:

Silné křeče, horečka, vaginální krvácení nebo odtok plodové vody, kontrakce dělohy, zabarvení plodové vody krví, v minimálním procentu případů může dojít k odlučování placenty. Existuje asi 1% možnost předčasného porodu. Jakákoli z těchto komplikací je důvodem k okamžité lékařské kontrole.

Kdy obdržíte výsledek:

Na výsledek amniocentézy si musíte počkat dva až tři týdny. Jen samotná příprava vzorku na cytogenetické laboratorní vyšetření zabere až 10 dní. Stále existuje 1% riziko, že se test nepodaří.
V případě pozitivního výsledku vás čeká velmi těžké rozhodnutí. Lékař by vám měl vysvětlit výsledek vyšetření a pokud se ukáže nějaký problém, měl by vám poskytnout informace o možnostech (ukončení těhotenství nebo o tom, jak se nejlépe postarat o vaše děťátko po narození). Pokud si z jakéhokoliv důvodu odběr plodové vody nepřejete provést, můžete jej odmítnout.

Upozornění:

Vyšetření zvané Biopsie choria umožňuje získat buňky plodu již v prvním trimestru těhotenství. Získání v časnější období a v případně nálezu chromozomální vady i dřívější ukončení těhotenství je jistě z psychosociální stránky pro ženu přijatelnější. Nevýhodou této metody je, že není možno udělat biochemické vyšetření plodové vody a že jisté procento odebraných vzorků je pro malou různorodost buněk nevyšetřitelné.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.