Krevní skupina určuje, jací jste a kdo se k vám hodí | Moje zdraví

Krevní skupina určuje, jací jste a kdo se k vám hodí

16. února 2017 • 15:40

Jste 0 nebo AB? Pro život je dobré vědět, jakou krevní skupinu máte. Nevypovídá totiž jen o vašem zdraví, ale i vaší povaze. Nevěříte? Zkuste porovnat povahu vašich přátel s jejich krevní skupinou. Některé prameny jdou dokonce ještě dál a zjišťují vzájemnou přitažlivost mezi krevními skupinami. Jetstli je to pravda nebo ne nevíme. Každopádně je to zajímavé čtení.

Krevní skupina nula

Autor: shutterstock.com
Nula je nejvíce rozšířená krevní skupina. Provází ji instinkt a pud pro přežití – to nejstarší, co lidstvo mělo. „Jede“ na živočišný protein, vyhovuje jí fyzická práce, pohání ji vůle po úspěchu. Neexistují pochyby o budoucnosti, žije přítomností, má smysl pro realitu, rizika se jí často mění v úspěch. Snadno se přátelí, má potřebu být ve společnosti. Jde s proudem, s dobou, flexibilně se přizpůsobuje. Je otevřená, nechodí daleko pro silná slova, vysílá jasné signály. Je upřímná bez hranic – přemýšlí nahlas.

Krevní skupina A

Autor: shutterstock.com
Váže se k jedné komunitě, k půdě – je to usedlý typ. Jeho pesimizmus je vlastně konzervatizmus zemědělce. Je nanejvýš spolehlivé, provází je neustálý pocit provinění. Díky A lidstvo přežilo, čelí výzvám života. Ve chvílích krize převládá rezervovaný klid, je to síla vyvěrající z hlubin – nejdříve váhá, po analýze s chladnou hlavou činí zásadní rozhodnutí. Má tendenci se uzavřít do sebe, dlouho mlčí, ale když exploduje, je to amok a je lepší jít mu z cesty.

 Krevní skupina B

Autor: shutterstock.com
Výkonný typ, notorický a úžasný organizátor. Flexibilní nomád, tvořivý – za účelem přežití. Stejné vlastnosti mají všechny jeho buňky. Jsou méně zranitelné nemocí. Jedná věcně a konkrétně, přistupuje ke všemu koncentrovaně. Vyznačuje se vyrovnaností ve všech směrech. Je to nejaktivnější krevní skupina, stále upevňuje, buduje. Posuzuje situace naprosto střízlivě. Splývá zde inteligence a cit. Jako hlavní preferuje svobodu jednání. Šokuje svou otevřeností a „naivitou“, s jakou mluví. Trpělivost a vysvětlování není jeho silnou stránkou.

Krevní skupina AB

Autor: shutterstock.com
Jedná se o komplexní, nevyrovnaný, vysoce charismatický typ. Neříkají nepříjemné věci, jsou to rození diplomaté obrušující hroty případných pří – jsou proto všude vítání. Zdánlivě sebevědomým chováním skrývají rozpory ve svém nitru. Jsou šťastní, když lidé potřebují jejich pomoc, ale zároveň je to obtěžuje. Je v nich zastoupen introvert i extrovert současně. Je to skupina intrikujících jedinců, nesobeckých lidí i stydlínů zároveň, naprostá směs protikladných prvků. Někdy jsou plní chmur, jindy středem pozornosti. Jsou velkorysí, rádi se blýsknou. Nijak zvlášť si nepotrpí na detaily, nejsou si vždy vědomi následků svého konání.

Dvě nuly spolu

Autor: shutterstock.com
Radují se z každé společné akce. Kde se objeví, dějí se věci. Legrace, žertíky, obyčejně mají společné známé, ale může být i situace, kdy oba jsou sice družní, ale každý má svůj okruh známých. Nula dá nejvíce na zevnějšek (muži se zamilovávají očima, ženy ušima) do té doby, než je život poučí. Necítí stud, jde-li o sex. Čím větší extrovert, tím větší zájem o sex.

AB a 0

Autor: shutterstock.com
Obě extrovertní skupiny, mají dynamické manželství. AB vnáší do vztahu praktičnost, zápas mezi nimi přináší své ovoce – překonávají střety všedního dne i budoucna. Sex a manželská spokojenost jdou ruku v ruce, oba jsou otevření všemu novému – pocitům i myšlenkám.

0 a A

Autor: shutterstock.com
Nesnadní partneři. A miluje stálost, 0 je dobrodruh. Slabost jednoho je silou druhého. Rutina opakování je kamenem úrazu pro 0 – mají zcela opačné požadavky. V počátcích vztahu je důležitý sex. Je nutno se vzájemně pochopit, neboť každý preferuje něco jiného.

 0 a B

Autor: shutterstock.com
B je introvert, 0 extrovert. Obě aktivní skupiny se vzácně doplňují, jsou energeticky stejní. 0 tančí pro radost z pohybu, B ovšem jen za určitým účelem. B klade důraz na organizaci a mentální rovinu a je systematičnější. 0 je zase flexibilnější. Překonají-li těžké začátky, kdy se každý snaží prosadit svou, může být i úspěch. B chce i v posteli systém a odbornost, 0 chce i v posteli zase variace, ale oba milují možnost vzájemně se učit.

 A a A

Autor: shutterstock.com
Zdánlivě ideální vztah, ale snadno zranitelný. Cítí-li se jeden z nich dotčen, diskuse se dostane do varu. Dávají přednost načasování, zaběhnutým situacím (pozice, čas). Je příjemné se spoléhat na opakující se situace. Malér nastává, když to jednomu z nich přestane vyhovovat. Začínají opět nekonečné diskuse. A celý život prahne po prožití ideálního vztahu.

 B a A

Autor: shutterstock.com
Tvořivé A se může ideálně doplňovat s B, jež má technický smysl. Manželství ale není jen týmem. Protiklady se přitahují, udělat radost partnerovi B dobře koresponduje s tvořivostí A, ale časem spíše o sexu jen fantazírují, než tvoří.
A je zvyklé jemně manipulovat, B jede do všeho jako buldozer; chaos ve věcech B se časem může pořádkumilovnému A jevit jako bordel – a propukají problémy.

 AB a A

Autor: shutterstock.com
V tolika věcech jsou si podobní, temperamentem ovšem oplývá více AB, vzájemně si poskytují emocionální podporu. Oba mají smysl pro empatii a péči o druhého, AB je však rezolutnější. Pro poněkud těkavé AB může být A silnou kotvou. AB hýří přitažlivostí, překvapením, což může A znejisťovat. V sexu si až extrémně vzájemně vyhovují. Jedině s A se AB cítí bezpečně.

B a B

Autor: shutterstock.com
Každý partner se snaží udržet svůj prostor, smysl pro osobnost a individualitu. Klade velký důraz na uskutečnění svých cílů. Je nejvíce produktivní, vzájemně se podporují. Je to čitelný vztah. Těžko však spolu vyjdou, začne-li jeden vymáhat své na druhém, protože jsou samozřejmě stejně tvrdohlaví a neústupní. O problémech B dlouze slovansky nepřemítá, ale řeší je.
V sexu si nevedou špatně, vztah utužují ale spíše diskuze. Sexu ostatně nepřikládají velkou důležitost.

 AB a B

Autor: shutterstock.com
B se svým smyslem pro řád ve všem co dělá, AB jako flexibilní extrovert se smyslem pro originalitu se doplňují a vytvářejí mocný tým. Jsou sice odlišní, ale povahové rysy mají podobné. Mívají šťastný start, ale potom mohou nastoupit hádky. AB je extrémně pružné, jediné schopné čelit B. AB miluje prvek překvapení, B zase plánuje, ale AB ochotně vyjde vstříc. Navzdory svým odlišnostem jsou si velmi podobné. Je to nejvíce slučitelné manželství, vzájemně se respektují, oba tolerují prostor svobody pro druhého.

Autor: shutterstock.com

 AB a AB

Je nejbouřlivějším spojením i čistým vztahem. Létají zde často jiskry. Charakterizuje je pestrý vnitřní život. Nikdy nevíte, co AB provede příště. Hýří spontánností; je to šachová hra, kdy každý tah je šokující.
Spojení je buď pozitivní (spojí síly, temperament a inspirují se navzájem) nebo negativní (žádné AB se nedokáže držet zpátky a pak to bouchne). Je to manželství buď zcela ideální, kde to báječně klape, nebo to vypadá na vraždu.

Autor: neo
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.