Modravé zbarvení kůže | Moje zdraví

Modravé zbarvení kůže

Modravé zbarvení kůže je způsobeno zvýšeným výskytem hemoglobinu v krvi a odborně se nazývá cyanóza. Namodralé nebo modrofialové mohou být kromě kůže i sliznice.

Modravé zabarvení kůže a sliznic znamená, že pacient trpí nedostatkem kyslíku. Nedostatek kyslíku mohou způsobit různá onemocnění jako vady srdce, onemocnění plic, otravy nebo oběhové selhání.

Jaké jsou příčiny?

Plicní embolie

Plicní embolie je krevní sraženina, která je krví zanesena až do plic. Příčinou je nejčastěji žilní trombóza dolních končetin. Krevní sraženina ucpe některou z plicních tepen a dochází k nedostatku kyslíku v těle. To může vézt až ke smrti pacienta. Jedním z příznaků může být právě cyanóza.

Plicní emfyzém a chronická obstrukční plicní nemoc

Plicní emfyzém je nevratné poškození plicní tkáně a často se vyskytuje spolu s chronickou obstrukční plicní nemocí, zkráceně nazývanou CHOPN a chronickým zánětem průdušek. Při plicním emfyzému je plicní tkáň zničená a nahrazena cystami naplněnými vzduchem. U pacientů v pokročilém stádiu se může vyskytnout namodralé zbarvení kůže, sliznic i nehtového lůžka.

Nemoci srdce

Defekt septa síní a komor je vrozené srdeční onemocnění, při kterém dochází k mísení okysličené a neokysličené krve a ta je pak dále rozváděná po těle. Někteří pacienti nemusí zaznamenat žádné příznaky, ale jedním z příznaků může být cyanóza.

Fallotova tetralogie

Další vrozenou srdeční vadou, která se může projevit modravým zabarvením kůže, je Fallotova tetralogie. Obvykle je odhalena už v dětském věku a následně chirurgicky odstraněna. Jedná se o kombinaci 4 defektů: zúžení plicní tepny, otvor mezi levou a pravou srdeční komorou, nasedající aortu a zvětšení srdečního svalu u pravé komory. Tyto 4 defekty se nemusejí vyskytovat všechny najednou, ale způsobují rozvádění neokysličené krve v těle, což se projevuje cyanózou.

Otrava

Modravé zabarvení kůže může způsobit i otrava dusitany nebo sloučeninami síry.

Zánět žil

Cyanózou se může projevit i zánět žil. Zánět žil se nejčastěji vyskytuje u dolních končetin. Dochází při něm k narušení žilní stěny, zpomalení žilního odtoku nebo vzniku trombů. Při vzniku trombů neboli krevní sraženiny se jedná o takzvanou flebotrombózu, která může vést a ž k plicní embolii. Právě flebotrombóza se projevuje modravým zabarvením kůže.

Musím k lékaři, nebo si pomůžu sám?

Léčba závisí na typu onemocnění, ale při modravém zbarvení kůže neboli cyanóze je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc.

 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.