Preventivní prohlídka: Na co mám nárok? | Moje zdraví

Preventivní prohlídka: Na co mám nárok?

Preventivní prohlídka: Na co mám nárok?
Na preventivní prohlídku má každý nárok. • Autor: istockphoto.com
18. srpna 2016 • 14:18

Naprostá většina preventivních vyšetření je placená pojišťovnou ze zdravotního pojištění, pojištěnec tedy neplatí nic navíc. Pokud existuje podezření na určité onemocnění, jsou následná vyšetření též hrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou. 

Pacient si pochopitelně sám může nechat provést (a zaplatit) jakékoli další vyšetření, které není indikováno lékařem. Hrazena pojišťovnou není většina nepovinného očkování (proti klíšťové encefalitidě, rotavirové infekci, hepatitidě), nicméně pojišťovny pořádají řadu slevových akcí na vakcíny (například sleva na 3. dávku očkování). 

Mamografické vyšetření 

Kdy by žena měla podstoupit mamografické vyšetření? 
Ve kterých případech může absolvovat mamografii i v mladším věku v rámci zdravotního pojištění? Podle Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR má na bezplatné mamografické vyšetření (tedy hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění) nárok každá žena nad 45 let, a to jedenkrát za dva roky. Podmínkou je doporučení od praktického lékaře nebo gynekologa. Bohužel v posledních letech se věk žen s rakovinou snižuje a také dvouletý interval sledování nemusí být dostatečný.

Lékaře je třeba navštívit, pokud máte pocit, že něco není v pořádku, například se objeví zduřelé místo, změny kůže, sekrece z prsu či bulka v podpaží. Pokud má žena s prsy jakékoli problémy nebo pozitivní rodinnou anamnézu, je výkon hrazen také mladším pacientkám – vyšetření probíhá zpravidla pomocí ultrazvuku, aby se předešlo radiační zátěži. Vhodné schéma v těchto případech zahrnuje například sonografické vyšetření každoročně do 40. roku věku, ve vyšším věku pak má být mamografické vyšetření provedeno každoročně, případně alespoň sonografie v mezidobí mezi mamografií ve dvouletém intervalu (podle míry rizika).

Cervikální cytologie 

Cervikální karcinom (někdy se můžeme setkat s označením karcinom děložního čípku nebo karcinom děložního hrdla) je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Současně je také třetí nejčastější příčinou úmrtí žen na zhoubný nádor. Ročně je karcinom čípku v České republice diagnostikován asi u 1000 žen a 400 jich každý rok na toto onemocnění zemře.

Samotnému nádoru předcházejí přednádorové změny, takzvané prekancerózy. Ty se neprojevují žádnými zdravotními obtížemi a lze je odhalit specializovaným cytologickým vyšetřením. Screening karcinomu děložního hrdla se provádí odběrem cervikální cytologie při preventivní gynekologické prohlídce. Toto vyšetření je 1x ročně hrazeno zdravotní pojišťovnou. 

Denzitometrie 

Ženy vyššího věku obvykle zajímá též takzvaná senzitometrie – kdy je indikovaná? 
Vyšetření hustoty kostního minerálu zejména v oblasti bederní páteře, krčku kosti stehenní, předloktí (lze i celého těla) velmi přesně informuje o riziku osteoporózy, riziku zlomeniny a účinnosti léčby osteoporózy. Bez doporučení praktického lékaře je vyšetření plně hrazeno ženám po menopauze v rámci preventivních programů a dále je plně hrazeno vyšetření indikované lékařem (gynekologem či praktickým lékařem). Ohroženy osteoporózou samozřejmě nejsou jen zmíněné postmenopauzální ženy, ale též muži, kuřáci, pacienti na dlouhodobé terapii kortikoidy nebo s častými zlomeninami v anamnéze. Na základě výsledků denzitometrie pak lékař dále může předepisovat léčbu hrazenou zdravotními pojišťovnami. 

Kolonoskopie 

Je možná kolonoskopická prevence před padesátým rokem? Kolonoskopické vyšetření je v každém případě indikováno v případě nálezu krve ve stolici (viditelná okem či zjištěná testem na okultní krvácení), při nedobrovolném poklesu hmotnosti spolu s poklesem výkonnosti, únavou a slabostí, při nově vzniklých potížích s vyprazdňováním, především při střídání zácpy a průjmu. Všechny tyto příznaky mohou poukazovat na přítomnost kolorektálního karcinomu. Jedná se o druhou nejčastější malignitu v České republice, jejíž vrchol je mezi 50. a 70. rokem. Kolonoskopie v mladším věku se provádí u dědičných forem kolorektálního karcinomu, při pozitivní rodinné anamnéze. 

U kuřáků je navíc vhodné: 

* rtg vyšetření plic: zpravidla snímky zepředu i z boku nebo zešikma, vhodné jednou za dva roky 

* vyšetření ORL jako prevence rakoviny v oblasti dutiny ústní, hltanu a hrtanu, především u lidí, kteří trpí chrapotem a dráždivým kašlem 

U diabetiků je vhodné: 

* oční vyšetření – zejména stav sítnice, od 40 let jednou za dva až čtyři roky, ve vyšším věku častěji 

Ženy a prevence 

* od 19 let a dále každé dva roky: preventivní prohlídka u praktického lékaře 

* 2x ročně stomatologické vyšetření (těhotné mají nárok na prohlídku 2x za těhotenství) 

* každé 2 roky orientační chemické vyšetření moči 

* 1x ročně preventivní gynekologická prohlídka (po skončení povinné školní docházky, od 15 let pak 1x ročně) 

* v 18, 30, 40, 50 a 60 letech: vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi 

* v 18, 40 a dále každé dva roky: kontrola glykemie (hladiny cukru v krvi)

* ve 40 a dále každé čtyři roky: vyšetření EKG 

* od 45 let a dále každé dva roky: mamografické vyšetření 

* od 50 do 55 let jednou za rok: test okultního krvácení ve stolici 

* od 55 let jednou za dva roky: test okultního krvácení ve stolici 

* od 55 let a dále každých deset let: endoskopické vyšetření střev

* monitoring chorob vaječníků a dělohy: markery z krve při podezření na onkologické onemocnění

* vyšetření pigmentových skvrn v případě podezřelého útvaru

Muži a prevence 

* od 19 let a dále každé dva roky: preventivní prohlídka u praktického lékaře 

* 2x ročně stomatologické vyšetření 

* každé dva roky: orientační chemické vyšetření moči 

* v 18, 30, 40, 50, 60: vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi 

* v 18, 40 a dále každé dva roky: kontrola glykemie (hladiny cukru v krvi) 

* ve 40 a dále každé čtyři roky: vyšetření EKG 

* od 50 do 55 jednou za rok: test okultního krvácení ve stolici 

* od 55 jednou za dva roky: test okultního krvácení ve stolici 

* od 55 a dále každých deset let: endoskopické vyšetření střev 

* vhodné zjištění volného markeru sledujícího choroby prostaty při podezření na onkologické onemocnění 

* vyšetření pigmentových skvrn v případě podezřelého útvaru 

Odborná spolupráce: prof. MUDr. Josef Vymazal, D. Sc. náměstek MZ pro zdravotní péči, www.mzcr.cz

Autor: Helena Míková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.