Proleženiny (dekubity): Příznaky, projevy, prevence, léčba | Moje zdraví

Proleženiny (dekubity)

Vznikají zejména u pacientů, kteří jsou dlouhodobě upoutaní na lůžku. Jde o otevřené rány, které se špatně hojí.

Jak poznat proleženiny?

V prvním stádiu ještě není kůže porušená, ale místo je oteklé a rudé. V druhé fázi se objevují puchýře, místo je oteklé, kůže namodralá. Začínají se objevovat první známky poškození kůže. Ve třetím stádiu už je kůže odumřelá (nekróza) a vznikají opravdu velmi hluboké rány.

V posledním stádiu se poškození kůže prohlubuje až ke kosti a vznikají záněty. Ty hrozí již od druhého stádia, kdy je kůže narušena, dekubity tak mohou vést k nebezpečným zánětů, které se v krajním případě šíří do celého těla a končí život ohrožující otravou krve.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

Léčba proleženin

Již vzniklé proleženiny je třeba ošetřovat, převazovat, nemocný musí být polohován (měnit různé polohy na posteli), aby nebyla zatěžována stále stejná místa. Pokud se pacient může hýbat, měl by změnit polohu každých 10 až 15 minut, pokud toho není schopný, musí to tak často, jak je to třeba, dělat zdravotnický personál.

Důležitá je správná výživa nemocného, dostatečná hydratace. Hluboké proleženiny je třeba řešit chirurgicky.

Léky

Hlavní léčbou je polohování, které může vzniku proleženin zabránit. Pomáhají také speciální antidekubitní lůžka.

Prevence

Nejvíce jsou ohroženi pacienti, kteří se nemohou vůbec hýbat, čili ti, kteří sami nemají pod kontrolou své tělo jako lidé po mrtvici, v bezvědomí nebo ochrnutí. Proto je tak důležité, aby zdravotnický personál zajistil jejich polohování, protože jinak dlouhodobý tlak tlačící na cévy spolu s nedostatečným zásobením kůže kyslíkem vede k odumírání tkáně. Prevencí je také minimalizovat vznik vlhkosti, která proleženiny zhoršuje. To se týká například pacientů s inkontinencí. Vyšší riziko mají obézní lidé, protože u nich je tlak těla vyšší, u starších lidí situaci také zhoršuje jejich věkem ztenčená kůže  říká se také pergamenová.

Kdy vyhledat lékaře

Hned, jak u nemocného vidíte první známky poškození kůže vlivem proleženin. V raných stádií je mnohem snazší nemoc zastavit. Je proto třeba jednat rychle. Pokud si nejste jistí, zda je místo poškozeno, tak kůži zmáčkněte. Problém je, pokud na krátký okamžik nezbělá, ale zůstane stále červená.

 

 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.