Co je to AIDS: Lze poznat příznaky a jak probíhá přenos? | Moje zdraví

AIDS

AIDS neboli syndrom získaného selhání imunity se projevuje postupným selháním imunitního systému. Ten pak není schopný reagovat na běžné škodliviny a ty jej nakonec zahubí. Příčinou nemoci je infekce virem HIV.

Nemoc bývá odhalena obvykle ve stádiu nákazy HIV, což ještě neznamená, že člověk má AIDS. Bez léčby od chvíle nákazy přežívá člověk 10–15 let.

Nemoc HIV/AIDS byla poprvé zaznamenána v roce 1981, a od té doby se jí nakazily desítky milionů lidí (v dnešní době je jich zhruba 40 milionů), nejhůře postižené jsou některé africké státy. Přestože se léky na tlumení HIV/AIDS neustále zdokonalují, nemoc stále zůstává téměř vždy nevyléčitelnou a smrtelnou.

Více o tématu čtěte zde.

Inkubační doba AIDS

Inkubační doba AIDS je 2-6 týdnů (nejčastěji 2-4). U dalších infikovaných lidí se žádné příznaky neprojeví. U nakažených lidí se začnou vytvářet protilátky proti HIV, které bude možno prokázat sérologickým testem v průměru do 2 měsíců od infekce. Stanou se tedy HIV pozitivními.

Příznaky a průběh AIDS

AIDS probíhá tak, že u pacienta střídavě dochází ke zhoršení a zlepšení stavu, přičemž období zlepšení znamená návrat k více či méně normálnímu klinickému stavu.

První fáze HIV nemoci (akutní primární infekce HIV)

Po inkubační době 2 - 6 týdnů se u 60 - 70 % infikovaných osob projeví příznaky připomínající chřipku nebo mononukleózu.

Mezi časté příznaky patří:

 • zvětšené mízní uzliny na více místech po těle – krk, třísla, podpaží (máte-li zvětšené lymfatické uzliny např. jen na krku, o primoinfekci HIV se nejedná)
 • horečka kolem 38 °C nebo vyšší (zvýšená teplota kolem 37 °C i mírně vyšší není příznakem primoinfekce)
 • noční pocení související zjm. s vysokými horečkami (pocení za horkých letních nocí nemá s primoifekcí HIV nic společného)
 • zánět hltanu

První fáze nemoci (akutní primární infekce) trvá většinou 1 až 2 týdny, obvykle ne déle než 3 týdny, a pak odezní.

Druhá fáze HIV infekce

Velká většina HIV pozitivních bez terapie (více než 80%), uváděla v této fázi pouze běžné nebo mírné zdravotní komplikace. Proto se druhé fázi HIV infekce také říká asymptomatická (bezpříznaková) fáze HIV infekce, jedná se většinou o období mezi 2 až 10 lety od nákazy HIV.

Nicméně již v této fázi HIV infekce se mohou časem projevit klinické příznaky (uvádí je necelých 20% HIV pozitivních), jejichž hlavními projevy jsou:

 • zvětšení objemu lymfatických uzlin na několika místech, které trvá déle než tři měsíce
 • úbytek tělesné hmotnosti přesahující 10% z celkové hmotnosti
 • nevysvětlitelná a přetrvávající horečka
 • noční pocení
 • těžká forma herpetické infekce, která se projevuje bolestivými puchýřky na kůži
 • přetrvávající těžké průjmy 

AIDS V třetí fázi HIV infekce 
Be léčby se projevuje zpravidla po více než deseti letech od nakažení)
Imunitní systém člověka je již značně poškozen a jeho účinnost je velmi oslabena. Buňky imunitního systému přestávají být schopny odrážet nájezdy různých útočníků (virů, baktérií, plísní apod.), organismus přestává být schopen produkovat dostatečné množství buněk imunitního systému, čímž se ještě více otevírá cesta různým infekcím a nádorovým onemocněním, které již souvisejí s AIDS.

Ve čtvrtém stádiu má již HIV pozitivní člověk plně rozvinut AIDS. Trpí několika onemocněními typickými pro AIDS současně a je malá naděje na uzdravení.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

Přenos AIDS

HIV se přenáší: 

 • pohlavním stykem (heterosexuálním, homosexuálním, vaginálním i análním)
 • při půjčování injekčních stříkaček nebo jehel a dalších předmětů
 • na krevní transfúzi a injkečním podáváním krevních derivátů
 • z infikované matky na plod 

Riziko nákazy může hrozit u: 

 • tzv. „francouzského“ polibku, kdy může dojít k drobným poraněním v ústech
 • u zubaře, lékaře, v nemocnici (riziko nehrozí, pokud jsou dodrženy hygienické předpisy sterilizace nástrojů apod.)
 • při tetování / piercingu, na akupunkuře, manikúře a pedikúře

Virus HIV se nepřenáší: 

 • při běžném mezilidském kontaktu (podáním ruky, během společného pobytu v místnosti), společným užíváním nádobí.
 • při objímání, mazlení, dráždění pohlavních orgánů rukou partnera či partnerky bez kontaktu s jeho spermatem či s poševním sekretem
 • kousnutím či bodnutím hmyzem (virus HIV nemnoží v zažívacím ústrojí hmyzu), ani přes zvířata
 • návštěvou bazénu, koupaliště, sauny – virus HIV mimo organismus špatně přežívá, pouze krátkodobě. Zvláště citlivý je na teplo (ničí ho teplota 60°C), sucho a vodu.

Zdroj: www.hiv-prevence.cz

Léčba AIDS

Odhady za rok 2017 uváděli, že jedna čtvrtina HIV pozitivních lidí na světě o svém statutu nevěděla. To je cca 9 milionů lidí. A to i navzdory dostupnosti relativně levných a rychlých testů na HIV. 

Dobrá zpráva je, že ve stádiu HIV infekce je léčba docela úspěšná díky lékům, která zabraňují rozmnožení viru. Nemoc tak lze až desítky let udržet a nedostat se tak do stádia AIDS. 

Více o tématu čěte zde.

Léky na AIDS

HIV/AIDS nicméně není možné vyléčit, i když léčba je mnohem úspěšnější, než bývala. Kombinace léků známých pod názvem antiretrovirotika (ARV) pomáhá bojovat s virem a umožňuje lidem žít delší život aniž by jejich imunitní systém rychle slábl. Tyto léky jsou ale velmi drahé: léčba jednoho nemocného vyjde nejméně na 200 dolarů ročně.

Další informace o lécích proti AIDS najdete zde. 

U lidí nakažených HIV, kteří užívají antiretrovirální léky, je jen velmi malé riziko rozvinutí AIDS. Optimálně nastavená a včas započatá antiretrovirální léčba také významně snižuje riziko přenosu viru. A to platí i o přenosu viru z matky na dítě, kde se podařilo pravděpodobnost snížit až na 2 %. HIV pozitivním rodičům se tak mohou narodit HIV negativní děti. 

Prevence AIDS

Nejčastěji doporučovanou prevenci představuje používání kondomu po celou délku pohlavního styku a při všech formách pohlavního styku. Neméně důležitý je i odpovědný výběr partnera. Dále je důležité vyvarovat se společnému užívání hygienických potřeb, jako jsou kartáčky na zuby či žiletky. 

Více o pohlavních chorobách čtěte zde.

Doporučuje se také používat řádně sterilizované nástroje při provádění některých kosmetických úkonů a drogově závislým se neustále zdůrazňuje, že je krajně nebezpečné používat injekční jehly, stříkačky i roztoky drog s jinými lidmi.

V současnosti jsou také dostupné léky, které mohou zabránit nákaze poté, co byl jedinec vystaven viru HIV. Jedná se o léky se zkratkou REP, které se musejí podat nejpozději 72 hodin po vystavení riziku. Bohužel nejsou vždy stoprocentně účinné.

Kdy vyhledat lékaře

Nejčastěji se na nemoc přijde ve stádiu nákazy HIV, proto je dobré si nechat udělat test, pokud máte obavy po rizikovém sexu. Od nákazy vás to ale neochrání, jen je možné včas zahájit léčbu, aby se nemoc nedostala do stádia AIDS.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.