Problémy s pamětí a špatnou koncentrací? Pomoci může i homeopatie | Moje zdraví

Problémy s pamětí a špatnou koncentrací? Pomoci může i homeopatie

Problémy s pamětí a špatnou koncentrací? Pomoci může i homeopatie
Studentům pomohou homeopatika pomoci při učení. • Autor: iStock.com
11. září 2023 • 05:00

Na poruchy paměti a soustředění mohou pomoci i homeopatika. Podívejte se která.

Problémy s koncentrací bývají důsledkem stárnutí, velké mentální zátěže, otřesu mozku či jiných poranění hlavy, často však také trápí hyperaktivní děti s diagnózou ADHD (zkratka z anglického attention deficit hyperactivity disorder) neboli poruchou pozornosti s hyperaktivitou (též hyperkinetická porucha, HKP), která patří mezi neurovývojové poruchy.

Pro starší pacienty s problémy s pamětí

Nejčastěji podáváme lék Baryta carbonica - obecně je vhodný pro zpomalené a zapomnětlivé pacienty, ale i pro staré osoby, které zapomínají, místy mumlají, mají nejasné vědomí až senilní demenci. Někdy pozorujeme dětinské chování, které je způsobeno degenerativními změnami cerebrálního a kardiovaskulárního systému. Lék podáváme v ředění 15 CH, 2x denně 5 granulí.

V ředění 9 CH jej můžeme podávat od 60 let věku i preventivně proti stárnutí a tvorbě aterosklerotických změn, 5 granulí ráno, v kombinaci s lékem Arsenicum jodatum 9 CH, 5 granulí večer. Tato kombinace působí také proti zbytnění prostaty a zpomaluje vývoj tzv. Dupuytrenovy kontraktury (funkčního postižení ruky).

Baryta carbonica je dobrým lékem též u dětí, které jsou zpomalené, mají špatnou paměť, učí se později chodit i mluvit a mohou trpět poruchou koncentrace nebo např. Downovým syndromem. I u takové diagnózy může dojít ke zrychlení vývoje a zlepšení koncentrace. Lék zde podáváme v ředění 30 CH, 1x denně 5 granulí.

Pro bázlivé

Dalším z léků na potíže s pamětí je Ambra grisea, která je určena stydlivým osobám a lidem, kteří předčasně zestárli, jsou bázliví a snadno zčervenají.

Chtějí být sami, mají strach ve společnosti neznámých lidí, dělají si starosti s tím, co si o nich lidé myslí. Jsou zapomnětliví a zasnění, v komunikaci mohou přecházet z jednoho tématu na druhé, mluví nebo se ptají, aniž by čekali odpověď. Mají problémy s výpočty, dokonce i s jednoduchou matematikou. Většinou mají potíže s usínáním, i když jsou unavení. Lék podáváme v ředění 15 CH, 2x denně 5 granulí.

Podpora regenerace

Kalium phosphoricum - jeden z nejdůležitějších léků na nervy, je nepostradatelný pro fungování nervů a myšlení. U pacientů je patrná únava, schvácenost, slabost. Je vhodný hlavně pro mladé jedince. Stavy vyplývají ze ztráty nervové síly (neurastenie) z důvodu přepracování, starostí, vzrušení. Sebemenší práce se zdá být těžkým úkolem. Potíže jsou způsobeny nedostatečným prokrvením mozku, pacienti si stěžují na bolesti hlavy. Často se to týká studentů a lidí vyčerpaných duševní prací, které trápí mimo jiné též hučení a bzučení v uších.

Lék slouží k regeneraci buněk, je vhodný při selhávání myšlení a přechodné ztrátě paměti, kdy dochází k poklesu duševních i tělesných schopností. Pacient má zřetelně nemocný výraz obličeje - popelavou barvu, propadlé spánky a v případě lidí, kteří „pracují hlavou“, často dochází i k časnému šedivění vlasů, především na spáncích. Lék podáváme v ředění 15 CH, 2-3x denně dlouhodoběji (2-3 měsíce).

Při vleklé zátěži

Phosphoricum acidum je lékem na velkou slabost z dlouhodobé deprimující emocionální příčiny, po prudkém akutním onemocnění nebo po ztrátě vitálních tekutin. Mysl se zdá být unavená, pacient pomalu odpovídá na otázky nebo nemluví. Slabost je nejprve duševní, pak i fyzická. Stav často doprovází vypadávání vlasů.

Lék se hodí pro mladé lidi, kteří rychle vyrostli a mají velkou zátěž ve škole, pro pacienty s dlouhodobými emočními problémy (rozvod, péče o umírajícího člověka apod.) nebo pro staré zapomnětlivé pacienty s mozkovým vyčerpáním a trávicími potížemi. Pacient nechce mluvit, strachuje se o budoucnost, střídají se u něj fáze smutku, lhostejnosti nebo významného zklamání. Pacienti odpovídají na dotazy pomalu, jsou zapomnětliví, mohou trpět depresemi či chronickým únavovým syndromem. Lék podáváme v ředění 15 CH, 2-3x denně 5 granulí.

Únava a zpomalení

Kalium carbonicum je lék vhodný pro pacienty, kteří jsou unavení po sebemenší námaze a u kterých došlo k rychlému stárnutí organismu. Jejich mysl je zpomalená; jsou-li dotazováni, nevědí, co mají odpovědět. Mají pocit, že jim docházejí síly, a tak se často zlobí kvůli maličkostem. Celkově jsou depresivní, přecitlivělí na vnější podněty, se vším si dělají starosti, hlavně se svým zdravím. Často mají pocity velké slabosti, podklesávání kolen a oslabeného dýchání. Lék podáváme v ředění 15 CH, 1-2x denně 5 granulí.

Zamlklost, mrzutost a fyzické chátrání

Conium je výborný lék působící na centrální nervový systém zvláště u pacientů, kteří jsou předčasně zestárlí, unavení, zamlklí, mrzutí a trpí na závratě.

Mohou mít zácpu, problémy s polykáním, sklony k depresivní náladě. A také sexuální poruchy, potíže s prostatou, špatný sluch, demenci, inkontinenci i šedý zákal. Pomalu chápou, nesnesou rozrušení, po krátkém spánku jsou zmatení. Často se jedná o lidi, kteří žijí dlouhodobě bez partnera. Lék je pouze na lékařský předpis a podáváme jej v ředění 15 CH, 2x denně 5 granulí.

Duševní únava a bolesti hlavy

Avena sativa působí výborně u jedinců, kteří jsou dlouhodobě přetížení, emotivní, vykazují příznaky fyzické i duševní únavy. Nemohou se zkoncentrovat a udržet pozornost, často trpí na bolesti hlavy. Pomáhá s koncentrací např. i u lidí, kteří se musejí dlouhodobě učit. Podáváme v ředění 5 CH, 3x denně 5 granulí.

Děti se špatnou koncentrací

Dětem, které trpí syndromem ADHD, pomůže lék Zincum metallicum 15 CH, 5 granulí ráno a večer před spaním. Lék je vhodný také pro pacienty, kteří mají neklidné nohy, při usínání jim v končetinách často škube nebo nemohou z únavy vůbec usnout. Také se velmi špatně koncentrují. Stěžují si na slabou paměť, intelektuální otupělost, nepamatují si, opakují všechny otázky, než na ně odpovědí, přemýšlejí s potížemi. Jejich zdraví bývá často podlomeno životním stresem, přílišným studiem, nočním bděním, dlouhodobou únavou. Školní děti trpí na bolesti hlavy.
Podáváme 2x denně 5 granulí.

Roztržitost a zapomnětlivost

Dalším z léků na problémy s koncentrací je Sulfur. U pacientů, kteří jej potřebují, je typická zapomnětlivost a roztržitost, je pro ně obtížné se soustředit. Často dělají chyby v psaní či při rozhovoru, mají potíže s výběrem správných slov - když mluví nebo píšou, často zaměňují správná slova za nesprávná. Jsou-li dotazováni, často otázku zopakují, aby jejich mozek získal čas. Mají pověst nepořádníků, stěžují si na svědění kůže, jsou líní, unavení, neupravení nebo i sobečtí. Pokud nestonají, jsou velmi horkokrevní. Lék podáváme v ředění 15 CH, 3x týdně 5 granulí.

Zatímco některé jednoduché a krátkodobé problémy, jako je kašel, bolesti hlavy a poruchy trávení, mohou být snadno léčeny doma, obtíže s koncentrací a špatnou pamětí patří mezi chronické problémy, a nejvhodnější je proto léčba řízená kvalifi kovaným homeopatem, který vybere potřebné léky i ředění po celkovém komplexním vyšetření.

Souvislost s poraněním hlavy

Jedná-li se o potíže nastupující po poranění hlavy a otřesu mozku, podáváme vždy kombinaci léků Arnica montana 30 CH, 1x denně 5 granulí, a Natrum sulfuricum 15 CH, 2x denně 5 granulí. Dávku „arniky“ po týdnu snížíme na 3x týdně 5 granulí, v podávání léku Natrum sulfuricum pokračujeme ve stejné dávce až do vymizení potíží. Nedojde-li ke zlepšení stavu do 3 měsíců, je nutné vyhledat lékaře homeopata, který vybere léky cíleně po komplexním vyšetření.

Autor: MUDr. Kateřina Formánková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.