Rodinná péče s využitím terénních služeb | Moje zdraví

Rodinná péče s využitím terénních služeb

Rodinná péče s využitím terénních služeb
V dnešní době se nabízí spoustu možností, jak pomoci seniorům. • Autor: istockphoto.com
2. srpna 2016 • 09:41

 V České republice se ženy dožívají průměrně 81 let a muži 75 let. 80–90 % lidí starších 65 let je soběstačných s pomocí rodiny a nejbližšího okolí, 13 % potřebuje pomoc v domácnosti, 7–8 % se neobejde bez soustavné domácí péče a asi 2 % bez stálé péče ústavní. Ideálem zajištění ve stáří je rodinná péče s podporou tzv. terénních služeb, mezi něž patří pečovatelské, sociálněrehabilitační a odlehčovací služby nebo různé typy stacionářů.

  • Poradny a informační centra pro seniory

Poskytují pomoc právní, sociální, psychologickou apod., mají přehled o lokální dostupnosti a kapacitě různých služeb. Provozují je obce, městské části, neziskové a charitativní organizace. Poradenství je ze zákona 108/2006. Sb., o sociálních službách, pro seniory zdarma. Pozor na poradny provozované politickými stranami, neboť ty, ač nepožadují peníze, nebývají úplně nezištné.

  • Tísňová péče

Slouží hlavně seniorům žijícím samostatně ve vlastní domácnosti. Řeší aktuální krizové situace jako pád, slabost, náhlé zhoršení zdravotního stavu, napadení. Smyslem je rychle zorganizovat pomoc. Služba funguje prostřednictvím tísňového tlačítka (mobilní přístroj může mít senior neustále při sobě, třeba zavěšený na krku), jehož stisknutí zalarmuje dispečink tísňové péče. Operátorka pak zjistí podrobnosti a zabezpečí potřebnou pomoc, například výjezd rychlé záchranné služby nebo jiné složky integrovaného záchranného systému. Na dispečinku je možné mít uložené zapečetěné klíče od bytu. Cena služby se liší podle poskytovatele, po vstupním instalačním poplatku se za její provoz platí zhruba 180–550 Kč měsíčně.

  • Pečovatelská služba

Je tu pro ty, kteří potřebují pomoc ve své domácnosti, ať již s péčí o vlastní osobu (podávání jídla a pití, oblékání atd.), při osobní hygieně (např. asistence při koupeli, úprava vlasů, vousů, péče o kůži), s donáškou či dovážkou oběda nebo se zabezpečením chodu domácnosti (úklid, nákup, praní a žehlení prádla atd.). Možný je doprovod seniora k lékaři, na úřad či kulturní akce. Služba zpravidla funguje tak, že pečovatel či pečovatelka dochází do domácnosti v předem domluvený čas.

Pokud v místě bydliště seniora funguje tato služba pouze omezeně, je vhodné zkombinovat ji (doplnit) s takzvanou osobní asistencí (typ terénní služby, viz § 39 zákona o sociálních službách). Konkrétní ceny za jednotlivé úkony určuje poskytovatel služby, nicméně zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, stanovuje „strop“ ve výši 130 Kč za hodinu. Účtována je vždy skutečná doba poskytování pomoci, takže například asistence při koupeli trvající 30 minut bude stát maximálně 65 Kč.

  • Odlehčovací služby

Jde o službu na pomezí služeb terénních a pobytových. Pomáhá (odlehčuje) rodinným příslušníkům seniora, kterým dočasným převzetím péče umožní například odjet na dovolenou nebo absolvovat vlastní léčení v nemocnici. Osamělým seniorům nabízí podpůrné pobyty například v období rekonvalescence po návratu z nemocnice či za kalamitních situací (rekonstrukce bytu). Lze ji využít také k nácviku sebeobsluhy seniora nebo jako společensko-kulturní pobyt, pokud lidé nemají rodinu a chtějí se podílet naspolečenském životě mezi vrstevníky. Cena je podle vyhlášky č. 505/2006/Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, rozdělena do tří oblastí: pobyt – maximálně 210 Kč/den, strava (3 hlavní jídla) – max. 170 Kč/den a úkony péče – max. 130 Kč za hodinu.

  • Sociální rehabilitace

Patří mezi služby sociální prevence, jejichž úkolem je zabránit společenskému vyloučení seniorů. Jde o soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, což se děje rozvojem jejich zachovaných specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností. Poskytování této služby může mít buď formu terénní a ambulantní, nebo pobytovou – v centrech sociálněrehabilitačních služeb. Podle vyhlášky č. 505/2006 Sb. nejvýše 130 Kč za hodinu úkonu (netrvá-li úkon celou hodinu, platí se poměrná část), max. 170 Kč za celodenní stravu a max. 75 Kč za oběd.

  • Stacionáře

a) Denní stacionáře: Senioři v nich tráví jen část dne, jinak bydlí sami, s rodinou nebo v chráněném či podporovaném bydlení (např. domy s pečovatelskou službou). Pomohou jim tam s hygienou, stravováním, nabídnou jim konzultaci s lékařem, vzdělávací, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Podle vyhlášky č. 505/2006 Sb. maximálně 130 Kč za hodinu poskytnutého výkonu.

b) Týdenní stacionáře? Fungují obvykle od pondělí do pátku, některé i přes víkend. Poskytují ubytování, stravu a různé socializační a terapeutické aktivity (např. cvičení paměti, arteterapie, vaření, četba knih).

Podle vyhlášky 505/2006 Sb. 210 Kč za den, podle praxe poskytovatelů 3000–4000 Kč za měsíc za pronájem lůžka. Výše ceny se odvíjí mj. od počtu lůžek v pokoji.

  • Centra denních služeb

Jde o službu velmi podobnou dennímu stacionáři. Nad rámec zákonných povinností se klientům nabízejí služby jako dohled, pedikúra, kadeřnické úkony. Maximálně 130 Kč za hodinu úkonu.

  • Domácí zdravotní péče

Tzv. home care stojí na pomezí zdravotních a sociálních služeb. Někdy ji poskytují sestry agentur domácí péče, a to na základě doporučení ošetřujícího lékaře. Pomáhá zkrátit dobu hospitalizace v nemocnici, popřípadě se jí úplně vyhnout. Zdravotníci docházejí za klientem a provádějí potřebné úkony – převazují rány, měří krevní tlak, aplikují injekce a infuze apod. Při doporučení lékaře je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

  • Paliativní péče

Služba pro důstojné a bezbolestné prožití posledních chvil, poskytovaná buď v lůžkových zařízeních (hospice, nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, domovy pro seniory), nebo v domácím prostředí (mobilní/domácí hospice, agentury domácí péče řízené praktickým lékařem). Péče v mobilním/domácím hospici je založena na návštěvách týmu odborníků u seniora doma. Nezaměřuje se pouze na fyzickou stránku člověka, ale také na jeho stránky sociální, duchovní a spirituální. Za lůžkový hospic se platí kolem 500 Kč/den. Den v domácím hospici (jak ho v Česku provozuje například sdružení Cesta domů) stojí 200 Kč.

Telefonická krizová pomoc

800 157 157 – non-stop bezplatná linka s celorepublikovou působností, zřizovaná občanským sdružením Život 90. Pomáhá seniorům a jejich rodinám i v situacích stresu, úzkosti nebo při bezradnosti v oblasti využití sociálních služeb či sociálních dávek. 800 200 007 – anonymní bezplatnou linku obecně prospěšné společnosti Elpida mohou senioři využít každý všední den od 8.00 do 20.00 hodin.

Odborná spolupráce: Julie Městková, sociální pracovnice občanského sdružení Život 90, www.zivot90.cz

Autor: Dita Váchová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.