Dušení jídlem: Pomůže Heimlichův manévr i Gordonův úder | Moje zdraví

První pomoc při dušení jídlem: Tyto kroky vám zachrání život!

První pomoc při dušení jídlem: Tyto kroky vám zachrání život!
První pomoc při dušení jídlem. • Autor: istock.com
20. prosince 2022 • 10:40

Ačkoliv se to nezdá, dušení je teď, tesně před Vánocemi, poměrně aktuální téma. Všude plno jídla, oslava střídá oslavu a situace, kdy v nestřeženém okamžiku vdechneme kousek vanilkového rohlíčku, je blíž, než si myslíme. Jak se v takové situaci zachovat? Přesně tak, jak vám řeknete v tomto článku.

Hned na úvod je nutné říct jednu velmi zásadní věc: Pokud se někomu ve vašem okolí něco podobného stane, zachovejte klid! Panika totiž ničemu nepomůže a veřte, že ten, kdo se dusí, klid potřebuje dvojnásob!

Jak poznáme, že se někdo dusí?

I když si možná myslíte, že tohle poznat zkrátka musíte, ne vždy tomu tak je a minuty jsou tím, co při záchraně dusícího hraje obrovskou roli. Při vdechnutí kousku potravy nebo jakékoliv další příčině, která může zapříčinit dušení, rozlišujeme dva typy dušení:

 • První typem dušení je to, kdy se dýchací cesty neuzavřou úplně. Jako důsledek se vyvolá nezastavitelný kašel, neschopnost plně se vyjádřit a doprovázet to může jakési pískání.
 • V druhém případě, který je závažnější, se dýchací cesty uzavřou úplně. Postižený tedy nemůže nic. Nekašle, nepíská, nemluví. Aby však ukázal, že něco není v pořádku, většinou se chytá za krk. To je jakýsi přirozený reflex našeho těla.

Co dělat, když se někdo dusi?

Opět záleží na tom, o jaký typ dušení jde. Pokud nedošlo k úplnému uzavření dýchacích cest, a postižený kašle, jako první pomoc se vždy volí:

 • Co nejvíce postiženého přimět, aby kašlal dál a s ještě větší intenzitou.

 • V případě, že by samotný vyvolaný kašel nebyl nikterak nápomocný, je potřeba přistoupit ke kroku č. 2 a zapojit tzv. "vypuzovací manévry".

Co jsou "vypuzovací manévry"?

Vypuzovací manévry jsou tzv. mechanické kroky, které slouží k účinnému vypuzení uvíznutého kousky cizího tělesa z dýchacích cest. Mezi nejúčinnější vypuzovací manévry patří:

 • Gordonův úder neboli úder mezi lopatky - Obecně se má provést 5 opakovaných úderů do mezilopatkové oblasti. V případě, že se jedná o dusící se dítě, můžete dítě položit na svá stehna, tím ho podepřete a následně několikrát po sobě udeříte mezi lopatky. Údery mají být rázné a to jak u dospělého, tak u dítěte. Během úderů je třeba sledovat, zda došlo či nedošlo k vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest.
 • Heimlichův manévr - Pokud první krok nezabere a cizí těleso se z dýchacích cest vypudit nepodaří, je třeba přejít ke kroku č. 2, kterým je právě Heimlichův manévr. Postavte se a zezadu obejměte zraněného. Jednu ruku zatnete v pěst, druhou rukou tuto pěst uchopíte a stlačujete silně (směrem dovnitř a nahoru) nadbřišek, tedy místo mezi pupkem a pod žebry. Heimlichův manévr je vhodné kombinovat s údery do oblasti mezi lopatkami. Vše provádíte vždy 5x a do doby, než dojde k vypuzení tělesa z dýchacích cest nebo dokud postižený neupadne do bezvědomí. 
 • Pokud postižený upadne do bezvědomí, je nutné rychle přejít ke kroku č.3 a zahájit resuscitaci. Postiženého je nutné nejprve položit na pevnou plochu. Následně si klekneme vedle něj, spojíme ruce a přiložíme je na střed hrudníku: Mezi prsa. Horní končetiny musí být propnuté v loktech! Začneme s masáží hrudního koše, který stlačujeme cca 5–6 cm do hloubky. Frekvence kompresí je 100–120 stlačení za minutu. Komprese:relaxace = 1:1.

Co při dušení nedělat?

 1. Nikdy se nepokoušejte vyndat cizí těleso rukou. Hrozí zatlačení hlouběji do dýchacích cest.
 2. V případě, že se začne dusit dítě, nezvedejte ho za nohy hlavou dolů. Hrozí riziko pádu a další zranění.
 3. Resuscitaci provádíme až v okamžiku, kdy dojde k úplnému uzavření dýchacích cest. Rozhodne NIKDY ne dříve.
 4. Při provádění úderů mezi lopatky NEPLÁCÁME! Aby byl tento manévr účinný, musí být úder skutečně razantní. 

Autor: Valentina Lebová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.