Při cestování myslete na žíly | Moje zdraví

Při cestování myslete na žíly

Při cestování myslete na žíly
Při dlouhém sezení v autě si nohy občas protáhněte. • Autor: shutterstock.com
28. července 2016 • 11:40

Zavazadla na dovolenou tradičně obsahují kosmetické přípravky i nutné léky. Místo v nich patří i dalším přípravkům, které vám pomohou ji prožít v lepší kondici. Záleží na vašem zdravotním stavu. Ale pro všechny platí varování: Dejte pozor na své žíly! 

Mnohahodinové sezení může způsobit městnání krve v dolních končetinách. K hluboké žilní trombóze je pak někdy doslova jen krůček. Vznik hluboké žilní trombózy u lidí se sedavým zaměstnáním byl nedávno osvětlen vědci z Medical Research Institute na Novém Zélandu, kteří vyšetřili 62 lidí s hlubokou žilní trombózou (HŽT). Ukázalo se, že 34 % sledovaných onemocnělo v důsledku příliš dlouhého sezení během pracovní doby. Při poloze vsedě má totiž krev nelehkou práci.

Hromadí se v místech, odkud je těžší proniknout do ostatních částí těla (v hluboké žíle ve stehně či lýtku). Krevní destičky spouštějí alarm, krev houstne a tvoří se sraženina. Je-li scénář „černý“, kousek sražené krve se dostává do plic či srdce - dochází k trombóze, plicní embolii, infarktu myokardu. Nebezpečí hrozí nejen v kanceláři nebo při dlouhých cestách v dopravních prostředcích, ale i během dálkových letů, kde je negativních faktorů více: méně kyslíku i vlhkosti ve vzduchu, dehydratace, menší prostor na nohy. 

Jak se hluboké žilní trombóze bránit? Stěžejní je jistě cvičení zaměřené na povzbuzení krevního oběhu. Během jízdy autem stačí zastavit, protáhnout se, poskočit si, projít se - a můžete zase nasednout a pokračovat dál. V letadle jsou možnosti pohybu omezeny na hýbání prsty, procházky a pár dřepů v uličce, ruku v ruce s pitným režimem. Pozitivní účinek lze zvýšit díky lékům snižujícím srážení krve. Preventivní opatření tedy spočívá ve zvýšení průtoku krve, čemuž napomáhá i užívání pyknogenolu, výtažku z francouzské přímořské borovice. Obsahuje flavonoidy, jež rozšiřují krevní cévy a mají antiagregační (protisrážlivý) účinek, díky němuž krev cirkuluje snadněji. 

Sledování pozitivních účinků 

Účinek pyknogenolu byl zdokumentován v dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii na 169 cestujících v letecké dopravě. Před odletem proběhlo měření obvodu kotníku a dalších stanovených faktorů a stejná měření byla provedena při příletu. Ukázalo se, že ti, kdo užili pyknogenol, měli poloviční otok kotníku oproti těm, kteří tento doplněk neobdrželi, což naznačuje, že došlo k výrazně lepší cirkulaci krve v době letu. Do další studie bylo vybráno více než 200 cestujících se středním až vysokým rizikem hluboké nebo povrchové žilní trombózy. Účastníci byli vyšetřeni do 90 minut od odletu a opět během 12 hodin po přistání. Polovině byl podán pyknogenol, druhá polovina dostala placebo. 

Zatímco ve druhé skupině se vyskytlo pět případů trombózy, ve skupině užívající pyknogenol sraženinu nikdo neměl. Výsledky dalšího výzkumu ukázaly, že lidé, kteří 3x denně užívali 100 mg pyknogenolu, pociťovali výrazné zlepšení stavu dolních končetin (snížený otok, bolestivost a vymizení pocitu těžkých nohou). Pacienti s chronickou žilní nedostatečností, kteří při letu použili stahovací punčochy společně s dávkováním pyknogenolu, měli méně potíží než ti, kteří měli jen punčochy. 

Naše kůže obsahuje bílkoviny (kolagen a elastin), jež přímo ovlivňují její elasticitu, pevnost a odolnost. Věkem a vystavením slunečním paprskům se tyto bílkoviny narušují. Antioxidační aktivita pyknogenolu je asi 50x vyšší než u vitaminu C. Jelikož chrání buněčné membrány, přispívá pyknogenol k ochraně pokožky zejména v letním období, kdy se kvůli slunečnímu záření vytváří velké množství volných radikálů. Pomáhá organismu udržovat normální reakce na zánětlivé podněty, ke kterým dochází například při spálení na slunci. Obrazně lze říci, že tento antioxidant vytváří kolem kožní buňky „neviditelný ochranný štít“. Výtažek z kůry přímořské borovice tak můžete využít hned dvakrát - během dlouhého letu i na pláži. 

Pro materiál byly využity zdroje: Cesarone MR et al.: Prevention of edema in long fl ights with pycnogenol, 2005 Belcaro Get al.: Prevention of venous thrombosis and thrombophlebitis in long-haul flights with pycnogenol, 2004 

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.