Nemocný má nárok na bezpečí a komfort | Moje zdraví

Nemocný má nárok na bezpečí a komfort

Nemocný má nárok na bezpečí a komfort
Pacient by měl být v léčbě partnerem • Autor: istockphoto.com
13. července 2016 • 15:23

„Telemonitoring výrazně ušetří náklady na léčbu,“ říká o slibně se rozvíjející oblasti medicíny sledující pacienta na dálku přednosta 2. interní kliniky – kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Čím je telemonitoring prospěšný pro mě jako pro pacienta?

Telemonitoring je dnes součástí mnoha oblastí medicíny. Může se týkat celkem běžných ukazatelů, například hmotnosti, krevního tlaku či výsledků z krokoměru. Stejně tak je dnes možné na dálku sledovat měření krevního cukru, záznamy EKG, přístrojů pro měření výdechové rychlosti nebo data z velmi moderních implantovaných přístrojů pro léčbu poruch srdečního rytmu. Celá oblast se bouřlivě rozvíjí. Já sám jsem měl možnost podílet se na vývoji nedávno uvedené telemedicínské služby eVito, jež dokáže výše zmiňované tělesné parametry nejen komplexně monitorovat, ale posléze naměřená data dále analyzovat a na jejich základě dávat uživatelům patřičná doporučení. Hlavním cílem v oblasti rozvoje telemedicíny je jednoduše přinést maximum diagnostických metod přímo k pacientovi a více ho zapojit do celého procesu. Metody tak představují nejen nezanedbatelný komfort pro nemocného, ale i velký prvek bezpečnosti, s možnostmi provést měření kdykoli, a to jak při potížích, tak i v období bez nich.

Jsou podle vás dnes pacienti více edukovaní než dříve?

Díky médiím a zejména internetu je řada nemocných o své chorobě dobře poučena. Je to důležité, pacient by měl být v léčbě partnerem. Pokud nemocný ví, jaké jsou u léčby přínosy a jaká rizika, je to téměř vždy výhodou, zlepšuje se spolupráce a zabrání se zbytečným nedorozuměním.

Kolik pacientů ročně na klinice vyšetříte a ošetříte?

Naší klinikou projde každoročně průměrné okresní město – kolem 40 tisíc nemocných. Většina z nich je ošetřena ambulantně, ale více než 3 tisíce nemocných jsou každoročně hospitalizovány. To je velké množství pacientů. Přitom v rámci nemocnice naše klinika ani zdaleka nepatří k těm největším.

Působíte v rámci osvěty i na své okolí?

Snažíme se, jak můžeme. V rámci České kardiologické společnosti jsem s kolegy stál u zrodu akce „Lékaři proti kouření a na pomoc kuřákům“. V ní jsme se snažili přinést našim kolegům maximum informací o negativních dopadech nejen aktivního, ale zejména pasivního kouření a ukázat, kde a jak lze kuřákům pomoci v odvykání od závislosti. Akci podpořilo celkem devět odborných společností a tato iniciativa ani zdaleka neřekla své poslední slovo. V současné době chystáme s přáteli a kolegy spuštění informačních webových stránek o pozitivních vlivech chůze na zdraví.

Co vy sám děláte pro své zdraví?

Každý by dnes v prevenci měl spoléhat především sám na sebe. Spoléhat na to, že se postarají doktoři a pojišťovna to zaplatí, není moudré. Přitom není úplně nezbytné stát se asketou. Zcela postačí rozumný rekreační sport. Naprosto nejlepší formou pohybu je přitom obyčejná chůze. Celkem samozřejmostí by dnes mělo být nekouřit. Jídelníček by pak měl obsahovat hodně zeleniny a co možná nejvíce ryb. Já sám se o to vše pokouším, i když ne vždy je zrovna jednoduché se dostat ke sportu v takové míře, jak bych si přál.

Jste příznivcem teorie, že kdo se často směje, déle žije?

Rozhodně, pokud ovšem nestojíte v kolejišti a nesmějete se v ústrety přijíždějícímu rychlíku.

Co vám v životě udělalo největší radost?

Život.

Autor: Markéta Ostřížková
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.