Mýty o autismu komplikují včasné rozpoznání poruchy | Moje zdraví

Mýty o autismu komplikují včasné rozpoznání poruchy

Mýty o autismu komplikují včasné rozpoznání poruchy
Dětí s autismem jsou podle posledních výzkumů 1 až 2 procenta • Autor: iStock.com
16. března 2017 • 06:00

„Mylná představa o tom, jak vypadá dítě s autismem, často vede ke zpochybňování správnosti diagnózy. Kvůli tomu jsou rodiče těchto dětí vystavováni další nejistotě a stresu,“ říká ředitelka Národního ústavu pro autismus (NAUTIS) Ing. Magdalena Čáslavská.

Je autismus vzácná porucha?

V žádném případě nelze autismus považovat za vzácnou poruchu. Je to vrozená porucha, která postihuje celou populaci lidí bez rozdílu; dětí s autismem jsou podle posledních výzkumů 1 až 2 procenta. Navíc o něm panují mnohé mýty (děti s autismem se nemazlí, nenavazují oční kontakt či neprojevují emoce). Tyto v povědomí lidí hluboce zakořeněné mýty komplikují včasné rozpoznání poruchy a tím i zahájení tolik potřebné intervence.

Dá se vůbec vžít do pocitů člověka s autismem?

Je velmi těžké vžít se do pocitů lidí s touto diagnózou, porozumět tomu, co prožívají a jak vnímají svět kolem nás. Velmi zjednodušeně se snažíme způsob myšlení lidí s autismem zprostředkovat lidem bez autismu třeba pomocí testu, který vznikl jako aplikace pro iPad u příležitosti výstavy „Zažij autismus“. 

Dítě s autismem často „souzní“ s počítačem; jeho myšlení tomu počítačovému bývá velmi podobné.

Počítače, konzole, tablety či interaktivní tabule mají obrovské možnosti, jak dětem zprostředkovat záživnou, názornou či strukturovanou formou učení jinak nezábavné. Každý den vznikají nové a nové výukové aplikace, z nichž je řada určena přímo ke vzdělávání dětí s autismem. Velkou roli hraje i možnost využití počítačových her v terapii jako motivace ke spolupráci. Významný přínos má hraní her rovněž v navazování vztahů s vrstevníky. Pro děti s autismem představuje počítačová hra jednu z mála možností sdílet s vrstevníky společný zájem. To je také důvod, proč v současnosti uvažujeme o studii, která by měla zmapovat možnosti využití her při rozpoznávání emocí lidí s autismem a využití her jako nástroje motivace pro zapojení klienta do terapie. Připravujeme metodiku založenou na dobré praxi našich terapeutů s využitím konzolí PlayStation 4 v terapii dětí a mladých lidí s autismem.

Můžete mi říci pár slov o NAUTIS?

NAUTIS vznikl transformací z původního občanského sdružení APLA Praha na novou právní formu - ústav. Naše společnost je největším poskytovatelem služeb pro lidi s poruchou autistického spektra a jejich rodiny. Jde o profesionální instituci, kde klíčové pozice zastávají nejen odborníci, ale i rodiče a blízké osoby lidí s autismem nebo přímo sami lidé s touto diagnózou. Jsme realizátorem komplexního modelu péče o lidi s autismem, největším poskytovatelem sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu, výcvikovým pracovištěm řady univerzit a špičkovým školicím centrem pro laickou i odbornou veřejnost. NAUTIS je nejen zkratka názvu naší společnosti, ale i námořní simulátor - pomůcka, která má námořníky naučit řídit loď a orientovat se na moři. I my ve svém poslání máme za úkol správně nasměrovat lidi s autismem a všechny, kdo jim poskytují péči, a podpořit je v bezpečné a klidné cestě směrem ke spokojenému životu.

Co vás nasměrovalo do NAUTIS? Máte nějaké krédo?

Za vznikem NAUTIS (dříve APLA Praha) stáli odborníci, kteří nebyli spokojeni se systémem péče o lidi s autismem v Česku. Když zjistili, že z pozice zaměstnanců státních organizací žádného systémového zlepšení nedosáhnou, rozhodli se založit nestátní neziskovou organizaci, v rámci níž by mohli realizovat své nápady. Když mě klíčoví zaměstnanci tehdejšího sdružení APLA oslovili, jestli nechci převzít funkci výkonné ředitelky, dlouho jsem neváhala. Byla to výzva, smysluplný projekt, práce i spolupráce, která mě pořád baví. Té spolupráce si obrovsky vážím, už dávno nejsme jen kolegové, ale i přátelé a pevně věřím, že to tak zůstane. A krédo? Denně se zde setkávám s řadou těžkých životních osudů. Díky tomu mne už nevyvedou z míry věci, které bych ještě před pár lety sotva považovala za malicherné. Dnes dovedu nad řadou situací, v nichž nejde o život či zdraví, mávnout rukou a říct si: „No a co?“

Ing. Magdalena Čáslavská

Po studiích na České zemědělské univerzitě absolvovala pedagogické studium pro učitele odborných předmětů. Následovaly odborné, rekvalifikační a další specializované kurzy a pracovní zkušenosti (např. ÚMČ, Krajský úřad Středočeského kraje). Od roku 2007 je výkonnou ředitelkou NAUTIS (dříve APLA).

Autor: Markéta Ostřížková
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.