Každá modřina není nevinná | Moje zdraví

Každá modřina není nevinná

Každá modřina není nevinná
I pouhá modřina může upozorňovat na vážnější poruchy v těle. • Autor: istockphoto.com
5. října 2016 • 12:26

Estetický problém, nebo projev krvácivé poruchy ohrožující váš život? Otázka napovídá, že s modřinami je to složitější a v některých případech je třeba je raději ukázat lékaři.

Modřina je drobný až větší krevní výron, který ovšem může v závislosti na místě a mechanismu vzniku nabýt i značných rozměrů. U lidí s dispozicemi k jejich tvorbě vznikají především na končetinách, nejčastěji působením tlaku. Někdy stačí docela málo: nést velký nákup, tlak popruhu těžší tašky na rameno, náraz při pádu, nepříliš silný úder tupým předmětem nebo podtlak při sání (vysmívané „stopy lásky“). Drobné krvácivé projevy na kůži se mnohdy neobjeví v bezprostřední návaznosti na působení podnětu, ale až za nějaký čas. Jejich rozvoj je provázen poškozením drobných krevních cév - kapilár, lhostejno zda tepen nebo žil; přitom platí, že tepny jsou vůči působení tlaku odolnější než žíly, neboť jsou pružnější. Pokud je modřina důsledkem úderu, tlaku při pádu nebo jiného výraznějšího mechanického podnětu, pak se k poškození stěn kapilár přidává místní pohmoždění tkáně a výsledkem bývá přirozená lokální zánětlivá reakce s otokem, bolestivostí a zatvrdnutím.

„Mně se modřiny dělají samy,“ slýcháme často. Dispozice, „sklony“ k tvorbě modřin souvisejí s pevností cévních stěn. Ta je dána kvalitou vaziva, jímž jsou cévní stěny převážně tvořeny. Méněcenné vazivo přitom snadno podědíte po předcích. Mezi další - zřetelnější - projevy takového dědictví patří ploché nohy, křečové žíly a hemoroidy. Proč ploché nohy? Protože i nožní klenba (jak příčná, tak podélná) s mnohočetnými klouby drží správný tvar hlavně vazivem.


„U jednoho člověka se nemusejí vyskytnout všechny tři prvky typické triády. Jedince, který má potíže byť s jedním z nich, však zvýšená tvorba drobných modřin (jako reakce na neadekvátní, slabý podnět) nemusí překvapovat,“ říká vedoucí lékař hematologického úseku oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice Na Homolce v Praze MUDr. Jozef Balázs. „Zvláště u lidí, kteří v práci převážně stojí nebo sedí, je tlak na cévní řečiště v dolních končetinách větší, a sklony k tvorbě modřinek tudíž výraznější.“ Jinak řečeno: u prodavaček, učitelů, dirigentů, pracovníků v pásové výrobě nebo v kancelářích u počítačů atd. není kombinace křečových žil s drobnými, bez zjevného důvodu vznikajícími modřinami (případně ještě se zmíněnými hemoroidy a/nebo plochou nohou) ničím výjimečným.

Ženy jsou k tvorbě modřin náchylnější než muži, především v souvislosti s hormonálními změnami po čtyřicítce. „Pozvolna se snižuje tvorba hormonů estrogenů chránících cévní stěny a ty se stávají křehčími,“ vysvětluje doktor Balázs. Akutní a dočasný výsev krvácivých projevů - nejčastěji to jsou drobné tečky, kterým lékaři říkají petechie - může provázet některé virové a bakteriální infekce spojené s horečkou, například angíny, plicní, močové nebo jiné záněty vyvolané streptokoky.
Toto krvácení většinou spontánně odezní po vyléčení infekce, která jej vyvolala; pokud se tak stane, není nutné ho řešit.

S ojedinělou modřinou vysvětlitelného původu nemusíte hned běžet k lékaři; obvykle do 2-4 týdnů zmizí beze stopy a následků. Krevní elementy a červené krevní barvivo (hemoglobin) se postupně rozpadnou a vstřebají - proto také modřina mění barvu v pestré škále od červené přes modrofialovou a červenofialovou až po zelenožlutou… Toto střídání barev je u každého člověka jiné a jeho vnímání závisí i na tloušťce kůže, a tudíž viditelnosti modřiny. Urychlit ústup modřiny můžete přípravky s obsahem hirudinu. Tato látka tlumí srážení (koagulaci) krve. Přirozeně se vyskytuje ve slinách pijavek, preparáty z lékárny pochopitelně obsahují uměle vyrobený hirudin. „Vstřebávání modřin lze podpořit hlavně klidovým režimem. Naopak pohyb a přímá námaha místa s modřinou narušují hojení. Ani masážemi ústup modřiny neurychlíte,“ zdůrazňuje doktor Balázs. „Na čerstvé poranění s modřinou pomáhá včasná komprese - stlačování - a chlazení, nejlépe ledem přes plátěný sáček či oblečení, aby nedošlo k poškození kůže přímým působením chladu.“

I když se vám drobné krevní výrony v kůži dělají lehce, může za tím být „obyčejné“ vrozené oslabení cévní stěny nebo prostě fakt, že jste štíhlí a modřiny jsou více vidět a spíše si jich všimnete - nízkou vrstvou podkožního tuku a tenkou kůží prosvítají snáz. Opakovaný vznik modřin bez zjevné příčiny (zvláště ve spojení s dalšími příznaky - viz rámeček „Co varuje“) ovšem může být projevem závažného stavu - chorobné krvácivosti (hemoragické diatézy), která může ohrozit funkci některých orgánů, nebo dokonce váš život. Chorobná krvácivost však má i další důvody. Její příčiny jsou v zásadě tyto: a) nedostatečná tvorba, zvýšený zánik nebo vychytávání krevních destiček (trombocytů), b) nedostatek koagulačních (srážlivých) faktorů krve, který může být buď vrozený, nebo získaný, c) poruchy vzájemného působení koagulačních a antikoagulačních (srážlivých a protisrážlivých) krevních faktorů.

Krevní destičky se tvoří v dřeni velkých plochých kostí, jako je lopatka i pánevní, hrudní nebo stehenní kost. Při některých onemocněních (například leukemii) vznikají v nedostatečném množství nebo jsou funkčně méněcenné, a tak nejsou schopné plnit své úkoly v procesu přirozené zástavy krvácení. Nemocné s leukemií často přivádí k lékařům právě nevysvětlitelná tvorba většího počtu modřin… V produkci srážlivých faktorů se významně uplatňují bílkoviny a vitamin K. O syntézu a vstřebávání bílkovin a vitaminu K se starají játra a střeva. Narušit produkci srážlivých faktorů proto mohou vážná onemocnění jater (infekční žloutenka, cirhóza) nebo malabsorpční syndrom (trvale zhoršené vstřebávání živin, vitaminů a minerálů z potravy, zpravidla ve střevech). Stejný dopad mají drastické diety s radikálním omezením příjmu bílkovin a celková podvýživa. Ohroženi krvácením jsou proto anorektici, vegetariáni… Vrozené chybění některého ze třinácti koagulačních (srážlivých) faktorů je podstatou hemofilie, dědičného onemocnění, při němž postižení trpí nejen krvácením do kůže, ale - což je mnohem závažnější - také do kloubů a vnitřních orgánů. Hemofilie zasahuje téměř výhradně muže, ženy ji přenášejí. Její výskyt v Česku je zhruba konstantní, v současnosti u nás žije asi 900 hemofiliků. Vzhledem ke kvalitnímu genetickému screeningu se však daří identifikovat nemocné včas. Léčba spočívá v dlouhodobém podávání chybějícího srážlivého faktoru. Co se týče dalších chorob s krvácivými projevy: břišní a skvrnitý tyfus nebo krvácivé horečky typu Eboly se v českých podmínkách v současné době nevyskytují.

Pozor na růžového kavalíra

Jaké berete léky? Tuto otázku uslyší pacientka či pacient, znepokojení tvorbou modřin, u doktora Balázse mezi prvními. Různé léky mohou různými mechanismy vyvolat zvýšenou tendenci ke krvácení, i když jejich účinky jsou individuální. „Obecně platí, že například kortikoidy při dlouhodobém užívání oslabují cévní stěnu. Warfarin potlačuje jaterní syntézu koagulačních (srážlivých) faktorů krve, jejichž tvorba je závislá na přítomnosti vitaminu K. Protisrážlivého působení warfarinu se s výhodou využívá v léčbě a prevenci trombóz (ucpání cévního řečiště krevní sraženinou), na druhou stranu krvácivost při případném předávkování či nevhodné kombinaci s jinými léky, zejména na bolest, je jeho hlavním nežádoucím účinkem,“ objasňuje lékař a upozorňuje i na další léky: „Zvýšená krvácivost se objevuje také v důsledku předávkování heparinem, u přednostně používaných takzvaných nízkomolekulárních heparinů je však při správném dávkování riziko nežádoucího krvácení nižší. Kyselina acetylsalicylová (Acylpyrin, Aspirin, Anopyrin…) brání shlukování krevních destiček a tím snižuje jejich přilnavost, lepivost. Tak se sice předchází vytvoření krevní sraženiny, což opět může mít význam v prevenci trombóz, ale rovněž to může vést k nechtěnému krvácení - záleží ovšem na dávce. Dlouhodobé užívání nízkých dávek dokáže výrazně snížit riziko infarktu myokardu a náhlé smrti pacientů s nestabilní anginou pectoris.“ Kyselina acetylsalicylová patří mezi takzvaná nesteroidní antirevmatika, dalšími zástupci jsou ibuprofen, naproxen, diklofenak nebo indometacin. Oblíbený „růžový kavalír“, tedy tabletka s obsahem ibuprofenu, snižuje lepivost krevních destiček. MUDr. Jozef Balázs proto varuje: Oslabit cévní stěnu a podpořit tak krvácení mohou i „jedy“ z prostředí či potravy (benzen, arzen, radioaktivita…). A při některých autoimunitních onemocněních organismus dokonce sám vytváří protilátky vůči vlastním tkáním, cévy či destičky nevyjímaje. Pro své cévy však naštěstí můžete i leccos udělat…

Cévní stěnu posílíte pestrou stravou s dostatkem vitaminu C. Malé „opáčko“: Krvácení z dásní je jedním z prvních projevů chybění tohoto vitaminu a nemoci zvané kurděje neboli skorbut, kterou před objevením „céčka“ trpěli hlavně námořníci, odříznutí při dlouhých plavbách od přísunu čerstvých, nekonzervovaných potravin. Ze syntetických preparátů funguje osvědčená klasika Ascorutin, jehož účinné látky - kyselina askorbová (pouze jiný název pro vitamin C) a rutin - se zabudují do cévní stěny a tím ji zpevní. Efekt se podle doktora Balázse dostaví už po měsíci užívání v denní dávce 3x 1 nebo 2 tablety. „Modřiny se už netvoří samovolně nebo tak snadno, menstruační krvácení se mírně zkrátí nebo je méně intenzivní. Užívání Ascorutinu slouží nám lékařům jako jednoduchý a pacienta nijak nezatěžující test k odlišení poruch cévní stěny od poruch srážlivosti. Samozřejmě jen tam, kde je sklon ke zvýšené lomivosti cévní stěny zjevný a nejsou přítomny známky závažnějšího zdravotního problému,“ zdůrazňuje lékař. Mezi přírodní zdroje rutinu patří zejména pohanka (!), dále otruby, ovesné vločky, luštěniny, chřest, ořechy, slupky jablek a rajčat, citrusy, listová zelenina, květenství bezu černého nebo zelený čaj. Nad esteticky problematickými modrými skvrnkami na nohou proto nevěšte hlavu. Dědičné dispozice k méněcennosti cévní stěny ovlivníte stěží, ale správně vybrané a užívané jídlo je lék…

Toxiny např. streptokoků poškozují cévní stěnu a mohou způsobit dočasné krvácení s projevy na kůži (Henochova-Schönleinova purpura). Co varuje * Modřiny vznikající opakovaně a spontánně, bez výrazného podnětu - doslova „přes noc“. * Velký krevní výron, jehož rozsah neodpovídá síle podnětu, který jej vyvolal (intenzivní krvácení po malém impulzu). * Častá krvácení z nosu, jež se špatně zastavují. Nemusí však jít o poruchu srážlivých faktorů, na vině často bývá neléčený vysoký krevní tlak, o němž pacienti ani nevědí. * Dlouhé a/nebo silné menstruační krvácení, pokud gynekolog vyloučí jinou příčinu. * Výrazné krvácení po vytržení zubu, které neustane spontánně (je nutné například šití dásně). * Krev ve stolici. Upozorní na riziko skrytého krvácení do trávicího traktu, které však může mít i jinou příčinu než zvýšenou krvácivost, například nádor - tím spíše byste s návštěvou lékaře neměli váhat. MUDr. Jozef Balázs

„Lidé podceňují riziko krvácení, když si sami kupují léky proti bolesti a zánětu a užívají je ve velkých dávkách zcela nekontrolovaně, bez vědomí lékaře.“

Odborná spolupráce: MUDr. Jozef Balázs vedoucí lékař hematologického úseku oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie Nemocnice Na Homolce

Autor: Dita Váchová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.