Je trénink mindfulness opravdu všemocný? Co dokáže s vaší myslí a co ne? | Moje zdraví

Je trénink mindfulness opravdu všemocný? Co dokáže s vaší myslí a co ne?

Je trénink mindfulness opravdu všemocný? Co dokáže s vaší myslí a co ne?
Trénink mindfulness • Autor: iStock.com
27. září 2022 • 06:00

Mindfulness – slyšíte o ní ze všech stran. Jak by také ne. Za posledních deset let si vydobyla místo mezi seberozvojovými aktivitami. Pomáhá zvládat stres, umět odpočívat, rozvíjí kreativitu, umí pracovat s energií a mnoho dalších benefitů. Využívá se ve sportu, psychoterapii i koučinku. Co o ní víte a nevíte? Je opravdu tak všemocná? A jaké mýty a obavy jsou s ní spojené?

Odborníkem v oblasti mindfulness, který se jí zabývá už přes dvacet let, je Ing. František Lomský. Vyučuje mindfulness a vede meditace pro veřejnost ve svém pražském centru Lotus a je spoluautorem populární meditační aplikace Calmio.  Při své praxi vnímá, že lidé si pod pojmem mindfulness představují různé věci a připisují jí někdy až zázračné účinky, nebo se jí na druhou stranu  bojí. I z tohoto důvodu se rozhodl vydat svou knihu Midfulness: Co vám ještě neřekli? A jak prozradil, mýtů je dost. S čím vám mindfulness pomůže a kdy v zázraky nedoufejte?

Video se připravuje ...
Jógou pro lepší spánek – cvičte s časopisem DietaVIDEO 

Co je mindfulness

Mindfulness neboli všímavost je praxe jemného zaměření našeho vědomí na přítomný okamžik znovu a znovu. Často zahrnuje zaměření se na pocity, abychom se zastavili ve svém těle tady a teď. Může být praktikována během formální meditace nebo během každodenních činností, jako je vaření, úklid nebo chůze. Lidská mysl je často přeplněna vjemy a myšlenkami a nedokáže vnímat přítomný okamžik. Přirozeností mysli je totiž přemýšlet, analyzovat a zjišťovat věci. To je její práce. To znamená, že mysl ponechána svému osudu bude neustále hledat nové podněty, nové věci k přemýšlení a nové způsoby, jak se oddálit z reality. No a cvičení všímavosti, mindfulness, je způsob, jak jemně přeškolit mysl, aby se usadila v přítomném okamžiku. Je to něco jako stát se rodičem své mysli, než se jí nechat ovládat. Opakovaným procvičováním všímavosti s trpělivostí a soucitem k sobě samému můžete mysl naučit být v klidu a ponořit se do přítomného okamžiku.

Jaké mýty a obavy mindfulness provázejí?

Mýtus: Je to univerzální lék proti trápení

Možná slýcháte: „Praktikuj mindfulness a budeš šťastný a nic tě nebude trápit.“ Ano, trénink všímavosti pomáhá s psychickými i fyzickými problémy, pomáhá snížit míru emoční bolesti spojené s nemocí, ale… „Pozornost věnovaná vlastním prožitkům má jednu úžasnou vlastnost. Rozpouští nevědomý a hluboko uložený postoj odolnosti vůči všemu bolestivému, který příroda vytvořila, aby nás chránila. Na rozpálená kamna se nesahá, popálí nás. Současně ale platí, že tato schopnost vyhýbat se za každou cenu nepříjemným prožitkům může pro nás být kontraproduktivní, pokud ji necháme nekontrolovaně převzít otěže nad naším životem,“ upozorňuje František Lomský. „Mindfulness nás učí nejen být si vědomi toho, že nepříjemné a bolestivé prožitky jsou nedílnou součástí našeho života, ale také nám pomáhá před nimi automaticky neprchat. Neochota snášet a překonávat nepohodlí, strach či nepříjemné vjemy nám může bránit v opouštění nezdravých návyků, v provádění nudné činnosti namísto prokrastinace, absolvování zdravotní preventivní prohlídky a podobně.“

Mýtus: Mindfulness je meditace

Nelze říci jasné ano nebo ne. Záleží na tom, co si pod pojmem meditace představujete. Je totiž mnoho druhů a nepanuje absolutní shoda, co je meditace. V křesťanství je meditací přemýšlení nad spirituálními tématy, v buddhismu zcela naopak. Můžete meditovat, i když nenásledujete žádnou víru. Může to být činnost, kdy jdete na bdělou procházku, nebo ráno v klidné pozici pozorujete dech. Záleží na tom, jaký směr meditace si vyberete. Při mindfulnes se učíte pracovat se svojí myslí různými technikami, jejichž součástí je i meditace.

Mýtus: Mindfulness je protistresový relaxační trénink

„Mindfulness se vyučuje v rámci protistresového tréninku a je pravda, že má skutečně výrazný dopad na snížení stresové hladiny, ale jádrem v žádném případě není její zmírnění formou relaxace a zklidnění mysli. To je pouze vstupní fáze,“ vysvětluje a uvádí na pravou míru František Lomský ve své knize Mindfulness: Co vám ještě neřekli? „Jakmile se během ní dokážeme dostatečně utišit, začneme si stále hlouběji všímat, jak si trable, potíže a trápení zbytečně způsobujeme sami. Důsledkem tohoto uvědomění, nazývaného vhled, je změna přístupu k vlastním prožitkům. Místo abychom se vyčerpávali bojem s nimi anebo se svým okolím či situacemi, začne se v nás prohlubovat schopnost jejich vědomého zaznamenávání a přijetí, což přináší obrovskou úlevu. Problémy nezmizí, ale můžeme je řešit s mnohem větším nadhledem, když si budeme vědomi všech triků, které si na nás mysl dokáže vymyslet a kterých si většinou bez plného rozvinutí vědomé všímavosti nejsme vědomi.“

Mýtus: Mindfulness je manipulace

Lidé mají často obavu, že na kurzech mindfulness na ně bude vyvíjen jakýsi skrytý nátlak, že budou muset přijmout určitý výklad světa či jít proti své víře. Faktem je, že součástí osobnostního zrání je schopnost rozpoznat, co je pro nás skutečně důležité a co vnímáme jako pravdivé, aniž se necháme příliš ovlivnit druhými lidmi. „Mindfulness nenabízí žádný teoretický výklad, kterému lze buď věřit, nebo ho odmítnout. Jenom odkazuje k tomu, abychom vnímali, co sami prožíváme,“ uzavírá František Lomský výčet několika mýtů, které lidé o mindfulness mají.

Autor: Petra Kubalová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.