SPECT | Moje zdraví

SPECT

SPECT (Podle anglického Single Photon Emission Computed Tomography, jednofotonová emisní výpočetní tomografie) je zobrazovací metoda používaná nukleární medicínou. Dokáže zobrazit prostorové rozložení nějaké radioaktivně značené látky v těle. Tato je před zobrazením do organismu podána nejčastěji v nitrožilní injekci. 

Co je SPECT

Metoda vychází z dvojrozměrné scintigrafie, která je obohacena o výpočetní systém, který ukáže trojrozměrný obraz. Tato metoda se používá k zobrazení funkce daných orgánů. Záření, které vychází z radiofarmaka podaného pacientovi, je zachycováno speciálním detekčním zařízením (scintilační kamerou), a vytvoří se tak obraz sledované oblasti, kde jsou zvýrazněny oblasti s vysokým obsahem radiofarmaka.

Metoda tak zobrazuje funkci tkání (odhalí se tak buňky, které látku zvýšeně hromadí, nebo naopak buňky, jež zaostávají a nedokáží danou látku absorbovat). Při SPECT je pacientovo tělo snímáno scintilační kamerou. Ta zachycuje gama paprsky vysílané z radiofarmaka a přeměňuje je na elektrický signál. Ten vytváří digitální obraz v počítači. Kamera u SPECT se pohybuje a snímá určitý výřez z pacientova těla v různých úhlech. Pomocí výkonného počítače pak zrekonstruuje obraz daného řezu a z poskládání těchto řezů vytvoří trojrozměrný obraz. Scintigrafické metody zobrazují buňky na základě jejich rozdílné funkce.

Ve výsledku tak lékař může rozlišit oblasti ve svalovině srdce, které jsou špatně zásobené kyslíkem a přestávají správně pracovat, nebo ložiska v kosti, kde se buňky zvýšeně dělí. SPECT se využívá především v kardiologii (například k vyloučení nebo potvrzení diagnózy ischemické choroby srdeční), neurologii (vyšetření prokrvení mozku k lokalizaci postižených míst při Alzheimerově či Parkinsonově chorobě) nebo onkologii (k lokalizaci nádorů), ale také k lokalizaci zánětu nebo poraněných kloubů po úraze. 

Jak probíhá SPECT

Na speciálním pracovišti vám bude podána nitrožilní injekce s radiofarmakem. Zhruba za hodinu od podání injekce vám přístroj zhotoví snímky. Celé vyšetření trvá asi 20–40 minut. Pokud vám lékař vyšetřuje srdce a potřebuje mít přehled o tom, v jaké jste kondici a jak pracuje vaše srdce při zátěži, vykonáváte během snímkování pohyb na rotopedu nebo na pohyblivém pásu. Výsledkem vyšetření jsou řezy srdcem ve třech různých rovinách, kde jsou od sebe odlišeny oblasti srdeční svaloviny podle toho, jak dobře jsou zásobeny kyslíkem. Pokud byla provedena dvě vyšetření, může lékař porovnat zásobení srdce kyslíkem v klidu s jeho zásobením při zátěži a může se rozhodnout, jakou případnou léčbu vám doporučí.

Cena vyšetření

Indikované vyšetření je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. 

Co dělat před vyšetřením?

Před vyšetřením SPECT není třeba žádná zvláštní příprava. Před vyšetřením srdce je třeba, abyste přišli nalačno a 24 hodin před vyšetřením nepožívali kofeinové nápoje ani potraviny, které kofein obsahují (kakao, čokoládu), a vysadit některé léky na srdce a cévy. Lékaři vám může doporučit vzít si s sebou svačinu s vyšším obsahem tuku, kterou sníte v době mezi podáním radiofarmaka a zhotovením snímku. Urychlíte tak vyloučení radiofarmaka, jež nebylo vychytáno srdcem.

Co nedělat před vyšetřením

Před vyšetřením srdce je třeba, abyste přišli nalačno a 24 hodin před vyšetřením neužívali kofeinové nápoje ani potraviny.

V těhotenství

Těhotné ženy se většinou nevyšetřují. Lékaře je třeba informovat při jakémkoliv podezření na těhotenství. Během kojení je možné provést, avšak kojení je třeba na určitou dobu přerušit.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.