Jiřina Šiklová: Muži se mnoha svých významných pozic ve vztahu vzdali pro svoji pohodlnost | Moje zdraví

Jiřina Šiklová: Muži se mnoha svých významných pozic ve vztahu vzdali pro svoji pohodlnost

Jiřina Šiklová: Muži se mnoha svých významných pozic ve vztahu vzdali pro svoji pohodlnost
.... • Autor: Shutterstock.com
27. října 2016 • 15:12

„Muži se mnoha svých významných pozic ve vztahu vzdali pro svoji pohodlnost," vysvětluje česká socioložka, bojovnice za lidská práva a zakladatelka největšího centra a knihovny Gender Studies ve střední Evropě PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. 

Jak se vám žije v dnešní době? Měnila byste za jinou?

Neměnila, tato doba je pro Evropu tou nejlepší, jakou kdy prožili lidé zde žijící.

V historickém kontextu se mění role jak žen, tak mužů. ženy zvládají roli mužů, dovedou se o vše postarat, vše zvládnout Čím to je, že muži svoji prapůvodní úlohu ztrácejí?

Ano, ve druhé polovině 20. století muži ztratili mnoho ze svých významných pozic tím, že ženy šly pracovat a muž tak přestal být jediným živitelem rodiny. Závislost manželky na něm se stala mnohem nižší. To příslovečné „žena má zástěru proto, aby se pod ní skrylo vše špatné", tedy to, o čem se nemá mluvit na veřejnosti, již dávno neplatí. Má-li žena svůj příjem a navíc jsou-li vymahatelná její práva po rozvodu, nepřímo to vede k tomu, že jsou to u nás právě ženy, které podávají návrh na rozvod častěji než muži. Svým způsobem větší sociální zabezpečení žen a dětí ženy osamostatnilo, ale nepřímo způsobilo i vyšší rozvodovost. Proč by žena měla snášet třeba nevěru svého manžela nebo jeho urážky, když už na něm není zcela ekonomicky závislá? Dalších výsad se muži vzdali také pro svoji pohodlnost. Například v sexu. Rozšířením antikoncepční pilulky se zbavili možnosti rozhodovat o počtu svých potomků.

Emancipační snahy žen probíhají po desetiletí, v mnohém se situace absurdně obrátila naruby. Přesto se zjevně nepodařilo to, co je pro praktický život nejdůležitější - rovný přístup zaměstnavatelů a společnosti vůbec k oběma pohlavím. ženy stále ještě mají výrazně nižší platy na srovnatelných pozicích. Kde je podle vás „zakopaný pes"?

Ženy přijímají svoji hlavní odpovědnost za rodinu a děti jako tradiční roli, podmíněnou mateřstvím. Proto méně často aspirují na vyšší postavení v zaměstnání, neboť by jim to nedovolovalo určitou volnost. Pokud žena a muž opravdu zastávají stejné postavení, včetně stejné odpovědnosti a často i služebních cest a přesčasů, jejich platy jsou stejné. Pokud se jedná o soukromého zaměstnavatele, je to věc dohody a ženy - právě vzhledem k té tradici - častěji přistoupí na nižší plat. Mohla bych citovat z řady sociologických výzkumů, kdy dva uchazeči o totéž místo, muž a žena, splňovali podmínky a zaměstnavatel jim nabídl plat v rozmezí 15 - 30 tisíc korun. Ženy častěji, samy a dobrovolně volily plat v té první, nejnižší platové třetině. Třeba se to změní v dalších generacích, ale zatím to přetrvává. Často slyšíte odpověď: „Na ženskou mám docela vysoký příjem." Obdobou je i nižší zájem žen o dosažení vyšších vědeckých hodností nebo získání vyššího platu tím, že žena odjede na pár měsíců zastupovat firmu třeba do zahraničí.

Založila jste centrum a knihovnu Gender Studies. Je to místo, kde se setkáváte se studenty a studentkami z Česka i zahraničí. Vnímají podle vás vztahy mezi muži a ženami a postavení žen a mužů ve společnosti čeští studenti jinak než třeba ti američtí? 

Ano vnímají. Čeští studenti mají tendenci si pořád stěžovat, stejně jako to dělají generace jejich rodičů. Zahraniční studenti se častěji domnívají, že to, jak budou žít, závisí na jejich vlastním rozhodnutí a schopnostech.

Mnoho našich čtenářů se řadí ke střední a starší generaci. Co byste jim prostřednictvím našeho časopisu vzkázala do nového roku?

Aby si pořád nestěžovali a udělali jakousi rekapitulaci vlastního života, ujasnili si, co vlastně chtějí, a nečekali, že se to stane bez jejich přičinění. Příprava na stáří je stav, který se musí řešit v období před stářím. Pak je již pozdě.

Autor: Markéta Ostřížková
 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.