ADD: Jak vypadá u dětí a dospělých a jak se liší od ADHD? | Moje zdraví

ADD

Porucha pozornosti ADD ( Attention Deficit Disorder) označuje vývojové potíže s plánováním, zaměření, předvídáním a udržením pozornosti a sebeovládáním. Je vlastně stejnou poruchou pozornosti, jako ADHD, ovšem bez hyperaktivity.

Původcem jsou odchylky v práci centrální nervové soustavy, které nesouvisí s inteligencí. U poruchy pozornosti nebývají diagnostikovány potíže s hyperaktivitou – tedy nepřiměřenou aktivitou s ohledem na situaci,  jako je tomu u ADHD. Symptomy se objevují v dětství a často přetrvávají do období dospívání, ale mohou být přítěží během celého života.

Více o ADHD čtěte ZDE a ZDE.

Co je to ADD?

Syndrom ADD se netýká jen dětí, porucha přetrvává do dospělosti. Dospělý člověk může její projevy lépe zvládat. Nicméně typické pro tuto chorobu je vznik potíží před 7. rokem věku – tedy v tzv. předškolním věku, postupem času se obtíže mohou zmírňovat.

Mezi odborníky není úplná shoda v tom, jak porucha vzniká. Dokonce se vedou veliké debaty o tom, zda porucha vůbec existuje, zda je možné ji definovat jako onemocnění, nebo jsou zjištěné příznaky běžnou variabilitou jedinců.

Problémy s pozorností jsou často zaznamenány v případě, kdy je dítě vystaveno nárokům splnit nějaké pokyny a je při jejich plnění srovnáváno s dalšími dětmi, tedy nejčastěji v průběhu předškolní nebo školní docházky.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

Projevy ADD:

Zatímco u lidí s ADHD se onemocnění projevuje neklidem (vnějším i vnitřním), impulzívností, netrpělivostí a neustálým pohybem, u lidí s ADD chybí hyperaktivní složka. Děti s touto poruchou se nedokážou déle soustředit na jednu věc, rychleji se unaví, nevydrží u zadaného úkolu dlouho a mívají potíže s jeho dokončením. Většinou si nedokáží z mnoha podnětů vybrat ty podstatné a věnují pozornost všemu, co jejich smysly zachytí. Tato nadměrná stimulace je zatěžuje a rychle unavuje.

Mezi příznaky ADD může patřit:

  • potíže se soustředěním na úkol
  • potíže při plnění úkolu v zadané době nebo zadaným způsobem
  • problémem může být už samotné zaznamenání pokynu k plnění úkolu
  • snadné odvedení pozornosti jinými podněty
  • určité „vypnutí“ pozornosti, které bývá nesprávně zaměňováno s negativním hodnocením osobnosti postiženého

Výkon pacienta bývá nevyrovnaný, ve škole se objevují potíže se samostatnou prací, nepořádkem ve věcech, v zápisech, zapomínáním a ztrácením pomůcek a podobně. Problematické je zejména plnění složitých pokynů, kdy se dotyčný musí soustředit na několik postupných kroků při plnění úkolů nebo musí dělat několik věcí zároveň - pakliže toho postižený není schopen, dělá mu potíže vykonat i činnosti, které ostatní běžně zvládají a jejichž zvládnutí odpovídá jeho celkovým schopnostem. Dostává se tak snadno do prožitku vlastní neschopnosti a frustrace, kdy je velmi náročné udržet si pozitivní sebehodnocení a sebeúctu.

Jak dítěti pomoci, aby lépe zvládlo odloučení, se dozvíte ZDE.

I pro okolí bývá totiž těžké akceptovat, že dotyčný neplní úkoly, které by měl lehce zvládnout. Potíže dotyčného jsou často vykládány jako jeho nevychovanost, lenost, drzost, neochota a podobně. 

Náročné bývají i situace, kdy je zapotřebí rozlišit, který z podnětů je „nejdůležitější“, kdy je nutné vybírat z více možností, zaměřit se na detaily a podobně. Pro svoji složitost bývá často problémem sociální chování celkově, většinou je oslabena schopnost sebeovládání.

Léčba ADD

Léčba vyžaduje komplexní přístup. Projevy ADD lze zmírnit nastavením vhodného režimu. Pro děti spočívá především v úpravě denního rozvrhu a výchovných a vyučovacích metod. Upravit pracovní prostředí tak, aby se eliminovaly podněty vedoucí k nesoustředěnosti. Prospěšné je nastavit srozumitelný řád věcí nejen v rámci školní práce, ale v rámci celého denního režimu. Pravidelnost v běžných činnostech šetří energii, kterou je možné vynaložit na další aktivity. Úroveň pozornosti je výrazně ovlivněna únavou, stresem nebo nemocí, je dobré k tomuto přihlížet, vhodně uzpůsobit celkový režim a zejména při hodnocení „výkonu“ brát v úvahu takové okolnosti.

Pro některé dítě nemusí být samozřejmé, že dokáže samo odpočívat, uvolnit se, potřebuje se to naučit. Všechny úkoly je možné rozdělit na postupné kroky a po každém kroku poskytovat zpětnou vazbu, ideálně pozitivní, kdy je možné ocenit nejen skvělý nebo dobrý výkon, ale i snahu nebo originální způsob postupu a podobně.

Při přípravě do školy nebo plnění úkolů by člověk s ADD měl být v co nejklidnějším prostředí. Ideálně u svého pracovního stolu s minimem podnětů v okolí (sourozenci, televize, nástěnka s obrázky, výhled z okna a podobně). Pro práci je dobré přesně stanovit více kratších intervalů na učení a častější přestávky.

U dospělých pomůže úprava životního a pracovního prostředí, důležité jsou také systematické návyky, relaxace a úprava životního stylu. Velmi účinná je pomoc odborníka – psychoterapeuta. V léčbě se také osvědčila odborná terapie (především takzvaná kognitivně-behaviorální), která pomůže vytvořit správné návyky.

Bylinky

Mezi přípravky, které mohou příznivě ovlivnit pozornost, patří kořen ženšen a výtažky z listů gingka. Zároveň mají dobrý vliv na paměť. Schopnost učení a soustředění podporuje lecitin.

Domácí léčba

Velmi náročné, ale velmi důležité je udržet takovou atmosféru, která postiženému člověku umožní zachovat si pozitivní sebeobraz a budovat si dobré sebevědomí.

Pro rodiče dětí s poruchou pozornosti může být k užitku uvědomit si, že školní výkon je jen jednou z částí celkového rozvoje dítěte. Pokud se nedaří psát správně písmenka ve slovech, nic nebrání tomu, aby dítě jednou uspělo jako skvělý instalatér nebo výtvarník. Děti s poruchou pozornosti často potřebují podporu rodičů i v otázkách sociálních kontaktů a zacházení s emocemi.

Vyšetření

Při podezření na poruchu je vhodné navštívit pedagogicko psychologickou poradnu pro zachycení problémů s učením a pro nastavení nejvhodnějšího systému výuky. K diagnostice může pomoci i neurologické vyšetření. Pomoc a podporu je možné vyhledat i u psychoterapeuta.

Očkování

ne

Délka léčby

individuální
Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal?

Možné komplikace ADD

Porucha soustředění, o kterém navíc pacient neví, může způsobovat problémy v různých oblastech života – v práci, ve škole, v soukromém životě i ve vztazích.

Pokud máte pocit, že vy nebo někdo ve vašem okolí může mít problém s ADD, můžete se obrátit na Psychiatrickou kliniku 1. LF UK a VFN v Praze nebo občanské sdružení DYS-centrum Praha, které poskytuje komplexní služby lidem se specifickými poruchami učení a chování.

VIDEO: Jak se projevuje nadměrná hyperaktivita u dětí?

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.