Peritoneální dialýza umožňuje vyšší kvalitu života, sedm z deseti Čechů přitom neví, o co jde | Moje zdraví

Peritoneální dialýza umožňuje vyšší kvalitu života, sedm z deseti Čechů přitom neví, o co jde

Peritoneální dialýza umožňuje vyšší kvalitu  života, sedm z deseti Čechů přitom neví, o co jde
Domácí dialýza pacientům usnadňuje život s onemocněním. • Autor: Baxter
8. října 2018 • 00:00
Prezentace klienta • 

Každým rokem u nás přibývá osob, kterým je diagnostikováno onemocnění ledvin a jsou zařazeny do dialyzačního programu. Většina pacientů končí na doporučení zdravotnického personálu na hemodialýze. Moderní medicína přitom nabízí i komfortnější variantu v podobě peritoneální dialýzy. Jenže řada lidí o této možnosti neví.

Peritoneální dialýza probíhá v domácím prostředí, výrazně zlepšuje kvalitu života pacienta a je ideálním mostem k transplataci ledviny. Informovanost o této metodě je ale u nás velice nízká, podle průzkumu* společnosti Baxter 7 z 10 Čechů vůbec neví, co peritoneální dialýza vlastně je. Pro pacienty na automatizované peritoneální dialýze navíc Baxter přináší inovaci v podobě telemedicíny, která umožňuje sdílet data o léčbě pacienta vzdáleně a on-line s ošetřujícím lékařem. 

I přesto, že je metoda peritoneální dialýzy na českém trhu dostupná už čtyři desítky let a pacientům přináší řadu výhod, není příliš známa mezi pacienty ani veřejností. Sedm z deseti oslovených tento pojem vůbec nezná a pouhých 5 % dotázaných má ve svém okolí někoho, kdo je peritoneální dialýzou léčen.

Ve vyspělých zemích je přitom využívání této metody až 40 % oproti zhruba 7 % v České republice. „Potřebné informace, edukace, ale i motivace často chybí už u zdravotnického personálu a pacienti, kteří mohou profitovat z domácí léčby, jsou automaticky odesíláni na hemodialýzu,“ říká MUDr. Vladimíra Bednářová CSc., vedoucí Ambulance peritoneální dialýzy na Klinice nefrologie VFN v Praze.

Ovládání zařízení není nijak složité. • Autor: Baxter

Maximální komfort pro pacienta

Peritoneální dialýze (PD) se také často říká domácí dialýza, protože umožňuje pacientovi, aby se dialyzoval sám v domácím prostředí. Je to jednoduchá metoda, po krátkém zaučení ji zvládne téměř každý. Funguje na principu výměny dialyzačního roztoku v oblasti peritonea (pobřišnice). Roztok se do těla dostává pomocí tenké hadičky (katétru), který je pacientovi zaveden do břišní dutiny. Vývod katétru je skryt pod šaty a pacienta nijak neomezuje v pohybu a běžných aktivitách. Výměna může probíhat ručně (manuální PD) nebo pomocí přístroje - cycleru - (automatizovaná PD). Pacienti na peritoneální dialýze navštěvují lékaře zhruba jedenkrát za 4 - 6 týdnů a mají minimální omezení.

Oba dva typy peritoneální dialýzy se spolu dají kombinovat a záleží podle aktuální potřeby pacienta, jakou dialyzační metodu si zvolí. „Zhruba čtyřikrát týdně se dialyzuji manuálně a zbytek strojově. Je to pro mě velmi pohodlné. Když jdu například po práci sportovat, po návratu kolem jedenácté večer se připojím a do rána jsem zdialyzovaný. Peritoneální dialýzu bych za sebe jednoznačně doporučil, umožňuje pacientům dobrou kvalitu života bez větších omezení,“ říká Eduard Rindt, pětapadesátiletý programátor na peritoneální dialýze.

Řada Čechů o možnosti domácí dialýzy vůbec netuší. • Autor: Baxter

Peritoneální dialýza je vhodná pro všechny věkové skupiny. Velmi dobré uplatnění má jak u dětí, tak seniorů, kde mohou s výměnou dialyzačního roztoku v domácím prostředí pomoct certifikovaní zaměstnanci pečovatelských služeb. Metoda může usnadnit péči o pacienty i v seniorských domech a dalších zařízeních sociální péče.

Možnost volby

Podle průzkumu necelá třetina dotázaných (29 %) věří moderní medicíně a jednoznačně by preferovali metodu peritoneální dialýzy (PD), v případě potřeby. Hemodialýzu, i za cenu častějších návštěv lékaře, by volilo pouhých 12 %. Že je právě edukace zdravotnického personálu a jejich zkušenost s PD důležitá ukazuje i další výsledek průzkumu.

Šest z deseti dotazovaných by se nedokázalo rozhodnout ani pro jednu metodu a šli by se poradit s lékařem. „Lékař je první, který podává pacientovi informace o možnostech léčby. Je proto důležité, aby byl dostatečně edukován a dokázal pacientovi podat objektivní informace o všech možnostech a pomohl mu správně se rozhodnout,“ upozorňuje MUDr. Bednářová.

Digitální technologie na pomoc dialyzovaným

Inovativní koncept v léčbě peritoneální dialýzyod společnosti Baxter funguje na bázi telemedicíny a posouvá péči o pacienty o úroveň dál k lepší kontrole a vyšší bezpečnosti. 

„Pacienti využívající automatizovanou peritoneální dialýzu mají nyní k dispozici vylepšený přístroj Homechoice Claria s telemedicínskou platformou ShareSource a vůbec poprvé profitují z rozvoje digitalizace a telemedicíny v oblasti nefrologie,“ komentuje Jiří Zicha ze společnosti Baxter.

Peritoneální dialýza Claria od společnosti Baxter. • Autor: Baxter

Telemedicínská platforma zajistí automatický přenos údajů o léčbě pacienta do počítače lékaře po každém dialyzačním procesu. „Zdravotnický personál má poprvé možnost monitorovat stav dialyzovaného pacienta na dálku a v případě potřeby léčbu okamžitě přizpůsobit. Lékař získává lepší kontrolu nad léčbou a pacient vyšší komfort a pocit bezpečí. V konečném důsledku je léčba efektivnější i díky úspoře času. Pacient nemusí tak často dojíždět ke specialistovi, někdy i stovky kilometrů,“ doplňuje MUDr. Bednářová. Důležitou součástí léčby je ale i vlastní iniciativa pacienta, který by měl v případě potíží nebo nejasností sám zavolat lékaři nebo specializované sestře.

Přístroj Claria nabízí ucelený 30denní přehled léčby, který lze upravovat a řídit na dálku. Obsluha je intuitivní a součástí přístroje je i bezpečnostní zajištění proti nevhodnému zacházení a zneužití dat pacienta. „Za dobu, po kterou Clarii s telemedicínskou platformou využívám, mi lékařka upravovala léčbu na dálku jen jednou. V kombinaci s možností poslat předpis na léky prostřednictvím SMS zjevně vzniknul velmi flexibilní způsob doladění parametrů léčebné procedury,“ dodává pan Rindt.

* O průzkumu
Průzkum byl realizován s využitím platformy Ipsos Instant Research. Sběr dat probíhal on-line formou v dubnu 2018. V on-line dotazníku odpovídalo celkem 840 respondentů v reprezentativním zastoupení podle věku, regionu, velikosti bydliště a vzdělání.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.