Dětí závislých na drogách přibývá, jejich věk se navíc snižuje | Moje zdraví

Dětí závislých na drogách přibývá, jejich věk se navíc snižuje

Dětí závislých na drogách přibývá, jejich věk se navíc snižuje
95 procent všech případů závislosti, které jsou v dospělém věku, vzniká už v dospívání, specializovaná centra by tomu měla předcházet • Autor: iStock.com
25. února 2017 • 06:00

Patnáctileté děti závislé na pervitinu už dnes nejsou raritou. Naopak, pro pracovníky v Detoxikačním centru Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je to denní realita. Bohužel center, kde by se drogově závislým dětem snažili pomoci, je v Česku žalostně málo.

Věk drogově závislých dětí se rapidně snižuje. Zatímco dříve detoxikační centra vyhledávaly nebo do nich byly nedobrovolně umísťovány děti mezi 17 a 18 lety, dnes je průměrný věk pacientů 15 let. Přibývá také těch, které mají problémy přímo s pervitinem.

Nejužívanější drogou mezi dětmi a dospívajícími je sice marihuana, kvůli té ale do detoxikačního centra děti nechodí. Pravidelně ji podle průzkumů užívá téměř pětina patnáctiletých dětí. Celospolečensky ovšem není vnímána jako nebezpečná droga, kvůli které se kdokoliv musí jít léčit. Nejvíce klientů v Detoxikačním centru Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pochází z řad uživatelů pervitinu.

Pracovníci se také v posledních letech setkávají s tím, že děti nemají obavy z injekční aplikace drog a přenosu viru HIV. „Vzrůstá i počet těch, kteří mají žloutenku typu C, mezi hospitalizovanými jich je asi pětina,“ říká MUDr. Marian Koranda, primář Detoxikačního centra.

A doplňuje statistiky: „Mezi klienty detoxikačního centra jsou častěji dívky, tvoří zhruba 75 procent.  Je to dáno tím, že se k drogám díky vztahům s dealery či vařiči snadněji dostanou.“

V detoxikačním centru pracuje celý tým odborníků – internista, specialista na intenzivní péči, klinický psycholog a tým terapeutů, psychiatr, pediatr, také učitel, který s dětmi probírá příslušné učivo, a samozřejmě sociální pracovník. V důsledku užívání drog mají pacienti často i přidružená onemocnění, která je třeba diagnostikovat a zahájit adekvátní léčbu. Nejčastější jsou infekční onemocnění, urologické obtíže a také kožní a stomatologické problémy.

Míst, kde by dětem mohli pomoci, je málo

Podle primáře Korandy je v Česku nedostatek podobných center, kde by závislým dětem mohli pomoci.
Jen pro představu, v Detoxikačním centru Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, které je jediným zařízením s lůžkovou péčí v ČR, je ročně hospitalizováno kolem tří stovek dětí, které mají problémy s návykovými látkami.

Dětských pacientů, kteří by si zasloužili odbornou péči a případnou hospitalizaci, je však daleko více. Chybí i centra následné péče, kde by s detoxikovanými dětmi dále pracovali. „I proto by měly v krajích vzniknout adiktologické ambulance, které by pomáhaly s doléčováním pacientů, kteří projdou zmíněným detoxikačním centrem, a zároveň by byly vstupním centrem, kde je možné problém s drogově závislým dítětem řešit,“ vysvětluje primář.

Ambulantně jeho centrum pomáhá ještě dalším téměř 650 dětem. Do detoxikačního centra se může dostat dítě z kteréhokoliv kouta republiky, příslušnost není místně omezena. Kapacita ale nestačí.

„Dnes víme, že celých 95 procent všech případů závislosti, které jsou v dospělém věku, vznikají již v adolescentním období, proto je důležité malým a mladým se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách nabídnout pomoc a ukázat cestu. V konečném důsledku ušetří včasná léčba společnosti a státu nemalé finanční prostředky, které vyžaduje péče o pozdější pokročilé a komplikované pacienty,“ uzavírá Marian Koranda.

Autor: Kateřina Erbsová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.