Prstová pletysmografie | Moje zdraví

Prstová pletysmografie

Prstová pletysmografie je neinvazivní vyšetření periferního cévního systému horních i dolních končetin. Standardně se využívá v pracovním lékařství k vyšetření osob pracujících v riziku vibrací a chladové zátěže. Nedílnou součástí tohoto vyšetření je vodní chladový test, při kterém se ruce ponoří do vody o teplotě 10 stupňů po dobu 10 minut. Po ochlazení se hodnotí barevné změny na prstech končetin i pletysmografický záznam po chladové zátěži.

Co je to prstová pletysmografie

Výsledky tohoto vyšetření slouží jako podklad k hodnocení zdravotní způsobilosti k práci u osob před nástupem a v průběhu práce v riziku vibrací i chladu. Zátěžová prstová pletysmografie (včetně farmakologické i tepelné zátěže) se rutinně používá i k diagnostice funkce periferního cévního systému horních i dolních končetin a u onemocnění získaných jinak než při výkonu povolání (Raynaudův fenomén, syndrom karpálního tunelu aj.). Během vyšetření procházejí prstem světelné paprsky, přičemž na jedné straně prstu je umístěn zdroj paprsků a na druhé snímací čidlo, které zaznamenává dopadající paprsky po částečné absorpci. Ta se může změnit pod vlivem i nepatrné tepové změny objemu prstů. Na obdobném principu funguje i pulzní oxymetr (je často využíván na jednotkách intenzivní péče pro změření nasycení krve kyslíkem).

Název pletysmografie vznikl spojením řeckých slov PTEYO (plním) a GRAPHO (píšu). Jde o jednu z neinvazivních vyšetřovacích metod využívaných v angiologii.

Jak probíhá prstová pletysmografie

Ve vyšetřovací místnosti se posadíte a ruce položíte na podložku. Asistentka vám na konec článku prstu připevní klip, pomocí kterého se změří změna objemu při pulzové vlně. Měření probíhá postupně u všech prstů. Poté budete vyzváni, abyste položili na 10 minut ruce do studené vody. Lékař následně zhodnotí barvu i teplotu rukou a opět změří změnu objemu.
Výsledek vyšetření je dostupný ihned. Pokud je nález pozitivní, doporučí vám lékař další vyšetření v angiologické ambulanci.  Pokud se u vás porucha prokrvení končetin vyskytla v souvislosti s výkonem povolání, obdržíte na základě výsledků z prstové pletysmografie průkaz nemoci z povolání.

Cena vyšetření

Je-li vyšetření indikované, je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Co dělat před vyšetřením

Před vyšetřením není třeba dodržovat žádný zvláštní režim, ale z důvodu možného zkreslení výsledku byste neměli před vyšetřením pít alkohol ani kouřit. Ženy si odlakují nehty. Před vyšetřením sdělte lékaři, jaké eventuálně užíváte léky. Některé, například ginkgo, rovněž mohou ovlivnit výsledek.

Co nedělat před vyšetřením

Nekouřit, nepít alkohol, nepít kávu nebo jiné nápoje s kofeinem. To vše ovlivňuje výsledek (nikotin působí stahování cév, kofein je roztahuje).

V těhotenství

Těhotenství není kontraindikací pro toto vyšetření.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.