Končetinová pletysmografie | Moje zdraví

Končetinová pletysmografie

Pletysmografie je neinvazivní vyšetřovací metoda vycházející z měření objemových změn daných postupem pulzní vlny (objemového pulzu) v daném segmentu končetiny. Amplituda křivky je veličinou reprodukovatelnou, objemové změny se dají kvantitativně hodnotit. Pletysmografické metody umožňují posouzení změn v krevním řečišti – tepenném i žilním. Tyto metody slouží k prokázání cévních uzávěrů a zúžení v končetinách.

Co je pletysmografie

Vypuzením krve z levé komory do aorty se elastická stěna aorty rozepne a tato tlaková vlna se šíří aortou a jejími větvemi do vzdálených míst těla, a my ji můžeme hmatat jako arteriální pulz. Tepová vlna se šíří nezávisle na rychlosti proudění tepnami, je daleko rychlejší než vlastní rychlost proudění krve cévami (asi 5–8m/s). Změny, které tlaková vlna v tepenném řečišti vyvolává, můžeme pomocí velmi citlivého snímače zaznamenat. Pletysmografická křivka má svůj charakteristický tvar a velikost, které se vlivem nemocí můžou měnit.

Jak probíhá pletysmografie

Lékař ve vyšetřovně vás vyzve, abyste se položili na lehátko (v některých případech budete mít nohy ve zvýšené poloze). Lékař na vaše končetiny připevní elektrody a manžety tlakoměrů a změří výchozí objem končetin. Poté nahustí manžety tlakoměrů na hodnotu zhruba třetinovou oproti běžnému měření krevního tlaku. Asi po půl minutě se vzduch z manžet vypustí. Celý postup – napuštění a vypuštění se několikrát opakuje a v průběhu těchto manévrů je objem končetiny opakovaně měřen. Celý proces trvá okolo půl hodiny.

Existují i jiné varianty tohoto měření a jednou z nich je měření končetin při pohybu: Chůzí na místě aktivujete svalovou pumpu, která posouvá krev k srdci. Žíly se pak vyprazdňují, vy se pak položíte na lůžko a lékař za pomoci pletysmografie změří, jak dlouho trvá opětovné plnění žil.

Výsledek vyšetření je znám ihned.

Nenašli jste, co jste hledali?astmapletysmografie

Co dělat před vyšetřením

Nejméně půl hodiny před vyšetřením nekuřte. Výsledek vyšetření můžou ovlivnit také alkohol nebo kofein, proto je doporučeno tyto látky před vyšetřením neužívat.

 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.