Intravenózní vylučovací urografie (IVU) | Moje zdraví

Intravenózní vylučovací urografie (IVU)

Intravenózní vylučovací urografie (IVU) je rentgenologická metoda. Detailně zobrazuje anatomii ledvin, poskytuje základní informace o jejich stavu, zda jsou funkční, či nefunkční, a slouží k prokázání nebo vyloučení přítomnosti patologických změn ledvin a vývodných cest močových. Zároveň tato metoda dokáže precizně určit možnou obstrukci (překážky) v močových cestách. 

Co to je intravenózní vylučovací urografie

Vyšetření se provádí při podezření na určitá onemocnění vývodných cest močových (například při ledvinové kolice, opakovaných infekcích močových cest, může odhalit přítomnost ledvinných kamenů).
Pro zobrazení se používá kontrastní látka, která se vstřikuje do žil a má nefrotopní vlastnosti (vylučuje se ledvinami).

Jak probíhá IVU

Vyšetření IVU se provádí v poloze na zádech. Lékař nejprve provede nativní nefrogram (prostý snímek ledvin) a po jeho zhodnocení vám nitrožilně aplikuje jódovou kontrastní látku. Po 7, 14 a 21 minutách provádí urogram. Je-li toto vyšetření nedostačující, provede lékař ještě dodatečné snímkování (z leže na břiše, vestoje atd.). Při zpomaleném vylučování se snímky provádějí i po několika hodinách. Po vyšetření je nutné pít dostatek tekutin, aby se lépe vyplavila kontrastní látka. Doporučen je klid na lůžku alespoň po dobu dvou hodin. Pokud by vám byla IVU prováděna ambulantně, je nutné, abyste si zařídili doprovod druhé osoby.

Cena vyšetření

Vyšetření doporučené ošetřujícím lékařem je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Nenašli jste, co jste hledali?infekceledvinové kamenyledvinymočové cesty

Před vyšetřením

Pro dobrý průběh vyšetření je potřebná následující příprava: Jezte nenadýmavou bezezbytkovou stravu, před vyšetřením se řádně vyprázdněte a 4 hodiny před vyšetřením nejezte a nepijte. Večer a ráno před vyšetřením užijete antihistaminikum doporučené lékařem (jde o prevenci alergické reakce). Podání kontrastní látky znamená pro ledviny zátěž – proto se z důvodu prevence kontrastní nefropatie před vyšetřením provádí kontrola jejich funkce a dávka kontrastní látky se podle toho upravuje.

Co nedělat před vyšetřením

4 hodiny před vyšetřením nejíst a nepít.

V těhotenství

V těhotenství se IVU neprovádí, pouze v nevyhnutelných případech. IVU se u žen v plodném věku většinou plánuje na prvních deset dní menstruačního cyklu, aby náhodou nebylo provedeno v začátku těhotenství, které ještě nebylo rozpoznáno.

 

Nejnovější články

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.