Ergometrie (zátěžové EKG vyšetření, bicyklová ergometrie) | Moje zdraví

Ergometrie (zátěžové EKG vyšetření, bicyklová ergometrie)

Ergometrické vyšetření slouží k odhalení poruchy prokrvení srdečního svalu při zátěži, k posouzení tolerance zátěže – zjištění funkční kapacity, v méně častých případech slouží například k sledování poruch srdečního rytmu vyvolaných zátěží.

Co to je ergometrie

Na ergometrii jsou často odesíláni pacienti, kteří trpí občasnými bolestmi nebo jinými nepříjemnými pocity na hrudi a u kterých je nutné vyloučit poruchu prokrvení srdečního svalu při zátěži (ischemickou chorobu srdeční, námahovou anginu pectoris).

Jak probíhá ergometrie

Ergometrie se provádí na speciálně upraveném kole (rotopedu nebo ergometru). Vyšetřovaný se posadí do sedla, na hruď jsou mu připevněny EKG elektrody, na paži manžeta tonometru kvůli měření krevního tlaku. Vyšetřovaný šlapáním zvládá zátěž, která je postupně (většinou každé dvě minuty) zvyšována. Vyšetření končí v okamžiku, kdy nemocný dosáhl vyššího stupně zátěže nebo když se objeví příznaky vyčerpání (například bolest na hrudníku, vysoký krevní tlak nebo slabost) či změny na EKG. Pro zdárný průběh vyšetření je tedy nutné, aby pacient byl schopen šlapat na kole. Celé vyšetření včetně vyhodnocení výsledku trvá přibližně půl hodiny.

Kombinace ergometrie s jinou léčbou

Vyšetření není možné provést, pokud nemocný není schopen z nějakého důvodu šlapat na kole (například z důvodu omezené hybnosti nebo již rozvinutého srdečního onemocnění).

Cena vyšetření

Je-li vyšetření doporučeno praktickým lékařem nebo specialistou, je hrazeno ze zdravotního pojištění.

Co dělat před vyšetřením

Podle účelu vyšetření je někdy nezbytné přestat užívat některé léky, nejčastěji jde o léky ze skupiny betablokátorů, nitrátů a blokátorů kalciových kanálů. Toto byste měli vždy předem probrat s ošetřujícím lékařem. Obvykle je doporučováno, abyste si ranní dávku léků nevzali, ale měli ji s sebou a užili ji těsně po skončení vyšetření. Zhruba čtyři hodiny před plánovaným vyšetřením byste neměli jíst.

K vyšetření si s sebou vezměte ručník, pohodlné oblečení a sportovní obuv.

Co nedělat před vyšetřením

Před vyšetřením se nedoporučuje vykonávat příliš namáhavou fyzickou činnost.

V těhotenství

V těhotenství se obvykle ergometrie neprovádí.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.