Rodina v krizi: Rozvodu se dá zabránit | Moje zdraví

Rodina v krizi: Rozvodu se dá zabránit

Rodina v krizi: Rozvodu se dá zabránit
Rozvod je až poslední řešení • Autor: iStock.com
19. května 2017 • 06:00

Česká rodina prodělala za posledních zhruba 25 let řadu změn, ne všechny jsou však k lepšímu. Třeba rozchody jsou snazší než dříve. Ale nemusí k nim vůbec dojít. Díky rodinným poradcům je možné vše přehodnotit a pokusit se ještě včas něco zachránit.

Lidé se berou a mají děti ve vyšším věku, často spolu žijí „na psí knížku“, v rodinách multikulturních nebo tzv. rekonstituovaných (tj. i s dětmi z předchozích vztahů). Nastává odklon od tradičního patriarchálního modelu a do praxe se vrací institut „výměnků“ pro staré rodiče. Rozejít se nebo rozvést je nyní jednodušší, a to díky možnosti rozvodů dohodou bez mnohdy umělého hledání důvodů rozvratu, díky různým variantám úpravy vztahů vůči nezletilým dětem, včetně důrazu na střídavou péči, a konečně i díky předmanželským a manželským majetkovým smlouvám.

Přibývá odhalených nevěr

Seznamujeme se také snadněji, k čemuž pomáhá širší nabídka prostředí vhodných k seznámení, včetně prostředí virtuálního. Naopak za negativa lze považovat stále více dětí narozených mimo manželství, čím dál větší důraz na úspěch a výkonnost nebo prohlubování ekonomické nerovnováhy uvnitř rodin i mezi nimi navzájem. „Na druhou stranu ekonomické vazby mezi partnery někdy působí jako stmelující prvek ve svazcích, které by se bez nich rozpadly,“ upozorňuje psycholog PhDr. Petr Šmolka, vedoucí Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy v Praze 4 – Modřanech, která je součástí Centra sociálních služeb Praha.

Štěstí už lidé tolik neřeší

Vzhledem k uvedeným změnám řeší manželští poradci a mediátoři (zpravidla psychologové zprostředkovávající v neformální atmosféře dialog a dohodu mezi znesvářenými partnery, kteří nejsou schopni se domluvit) trochu jiné spektrum problémů než dříve.

„V padesátých letech v poradnách dominovaly sociální patologie. Kdo neměl v rodině přinejmenším notorického opilce nebo tyrana, neměl potřebu vyhledávat služby psychologa. Ve šťastných šedesátých a sedmdesátých letech se lidé ve vztazích naopak zabývali pseudoproblémy typu ‚jakéhosi odcizení‘ nebo ‚ne úplně nepřetržitého štěstí‘. Na to nestor manželských a rodinných poradců doktor Plzák odpovídal slovy, že permanentně šťastný může být jen idiot. Od devadesátých let zase lidé řeší opravdu vážné problémy,“ říká doktor Šmolka, „v souvislosti s masovým rozšířením mobilů a elektronické komunikace třeba přibývá odhalených nevěr.“

Psychologové radí zdarma

„Služby rodinného poradce spíše vyhledá ten, kdo je v partnerství oslabený – třeba tím, že partner popíjí, chová se násilnicky, zadržuje peníze,“ upozorňuje PhDr. Šmolka. Mnoho takových jedinců však mlčky trpí a nikomu se nesvěří, třeba z obavy, že na psychologa nebude mít peníze.
Manželské a rodinné poradenství soustředěné v centrech sociálních služeb, působících v řadě větších měst v ČR, je přitom ze zákona bezplatné. Zřizovateli poraden jsou převážně krajské úřady, v Praze magistrát, někde města. Ti také služby platí, a proto dbají na jejich kvalitu a aby v poradnách působili erudovaní odborníci – to je výhoda oproti placeným službám soukromých poradců, kde tato „státní“ garance chybí, stejně jako mnohdy schází potřebná navazující spolupráce s lékaři, právníky a sociálními pracovníky.

Kartičku pojišťovny nechte doma

Protože klienti – ani jejich zdravotní pojišťovna – nic neplatí, mají plné právo vystupovat anonymně. Navštívit samozřejmě mohou kterékoli centrum v republice, pokud se obávají rizika stigmatizace v místě bydliště. Více o práci Centra sociálních služeb Praha najdete na www.csspraha.cz. Potřebujete-li najít jiné centrum v okolí svého domova, zadejte do internetového vyhledávače slova „centrum sociálních služeb“ a jméno města.

Odborná spolupráce: PhDr. Petr Šmolka, Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy, Praha 4

Autor: Dita Váchová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.