Obejmout, pohladit, posloužit: Vše ostatní zařídí poradce pro pozůstalé | Moje zdraví

Obejmout, pohladit, posloužit: Vše ostatní zařídí poradce pro pozůstalé

Obejmout, pohladit, posloužit: Vše ostatní zařídí poradce pro pozůstalé
Smrt je součást života. • Autor: istockphoto.com
27. července 2016 • 14:24

„V procesu truchlení hraje velmi důležitou roli pohřeb. Ten však představuje pro část společnosti nadstandardní výdaj. Někteří z klientů tak později vyhledají mou pomoc kvůli výčitkám, že ho svému blízkému neuspořádali,“ říká diplomovaná poradkyně pro pozůstalé Adéla Vlačihová. 

Kdo vás žádá o pomoc a co můžete nabídnout?

Někteří lidé vyhledají poradenství, když nemají možnost prožívat žal před svým okolím. S klientem, který pečuje o umírajícího, se orientujeme na práci s jeho pocity, obavami a na praktické informace související s úmrtím. Klientovi, který nezvládá organizaci důstojného rozloučení, mohu pomoci s přípravou pohřbu. S truchlícími pracujeme na jednotlivých fázích tohoto procesu. Zájemcům o informace nabízím přednáškovou činnost. Klientům, kteří v průběhu truchlení sahají k návykovým látkám, doporučím další odbornou pomoc.

Obracejí se na vás spíše jednotlivci, nebo celé rodiny?

Převažuje individuální spolupráce. Přesto vždy zjišťuji, nakolik ztráta zasáhla ostatní členy klientovy rodiny, a poradenství nabízím případně i jim. Zaměřuji se také na vzdělávání v oblasti poradenství pro pozůstalé. Lepší informovanost může vést ke zmenšení obav z témat týkajících se smrti a umírání. Vyhledávají vás pozůstalí bezprostředně po úmrtí blízkého člověka, nebo až za čas? Poradenství je možné využít po úmrtí blízkého, v odstupu dní, týdnů, měsíců i let, ale i v období péče o umírajícího člověka.

Někteří klienti pomoc vyhledají bezprostředně, jiní až když mají psychosomatické problémy. Největší část pozůstalých neví, že v této oblasti nějaká pomoc existuje. Kromě poradců pro pozůstalé ji poskytují hospicová zařízení, nemocniční kaplani, neziskové organizace a tak dále. Pokud ale pozůstalý sám aktivně nehledá, ke kontaktům na podpůrnou pomoc se – alespoň podle mých informací – dostává zřídka. 

Jak vypadá spolupráce s klientem? 

V tomto typu poradenství je efektivnější dlouhodobá spolupráce. Proces truchlení má určité fáze a je nezbytné dát klientovi dostatečný prostor a čas, aby jimi mohl projít. Frekvence a délka spolupráce vždy záleží na vzájemné domluvě. Jednorázovou pomoc, radu a podporu poskytuji také.
 

Kolik lidé za vaše služby zaplatí?
 

V mém případě je cena za hodinovou individuální konzultaci v poradenství pro pozůstalé 900 korun. Jsem si vědoma, že poradenství tak nemusí být dostupné pro každého, a proto ve svém volném čase, bez nároku na honorář, spolupracuji s některými neziskovými organizacemi. Do budoucna bych si přála, aby služba byla součástí státního zdravotně-sociálního systému a mohla být nabízena zdarma.
 

Jak si udržujete profesionální přístup a jak se bráníte vyhoření?
 

Citová vazba, kterou pozůstalí cítí k zemřelému, jim způsobuje nepopsatelnou bolest. Je mi pozůstalých líto, ale vím, že vyhledali poradenství proto, že potřebují mé znalosti, zkušenosti a dovednosti, a tím je přirozeně nastaven můj profesionální přístup. Duševní hygienu provádím podle možností. Profesně se nevěnuji pouze poradenství pro pozůstalé. Čerstvou energii čerpám ze sportu a přírody. Dopřávám si relaxaci s rodinou a vyhledávám vše, co těší mou duši.
 

Přátelé pozůstalých bývají v rozpacích. Rádi by člověka utěšili, pomohli, ale nevědí jak. Co byste jim doporučila?
 

Pozůstalým nejvíce pomůžete, když se jim nebudete vyhýbat a vaše chování bude přirozené. Můžete je upřímně obejmout, přátelsky pohladit. Řekněte jim například: „Vím, že tvůj/tvá… zemřel/a. Je mi líto, že se to stalo právě tobě. Nevím, co přesně říci, ale záleží mi na tom, abys věděl/a, že s tebou tvůj smutek prožívám…

“ Pokud chcete být pozůstalým pomocníkem v jejich truchlení, ujistěte je: „Je v pořádku, když přede mnou budeš vzpomínat na zesnulého, plakat, mluvit o svých pocitech.“ Vyvarujte se výroků, které ztrátu blízkého snižují, jako: „Hlavně, že se nestalo nic tobě.“ – „Nesmíš se tomu tak poddávat.“ – „Netrap se tím, život jde dál.“ Vyhněte se nekonkrétním nabídkám pomoci, ale uvařte, napečte, ukliďte, nakupte, pohlídejte děti, doprovoďte, vyzvedněte… 

Autor: Dita Váchová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.