Pacient a právo: Je možné hospitalizovat pacienta i proti jeho vůli? | Moje zdraví

Pacient a právo: Je možné hospitalizovat pacienta i proti jeho vůli?

Pacient a právo: Je možné hospitalizovat pacienta i proti jeho vůli?
Ilustrační foto • Autor: shutterstock.com
12. dubna 2017 • 09:03

Moje matka v pokročilém stadiu Alzheimerovy choroby odmítá umístění do hospice. Jako rodina jsme však na konci sil a péči o ni nezvládáme… Manžel trpí schizofrenií a já už se o něj nejsem schopná starat, navíc bývá agresivní. Může rodina nechat hospitalizovat blízké i bez jejich souhlasu?

Podle zákona o zdravotních službách platí, že pacienta lze bez jeho souhlasu hospitalizovat, jestliže:

1. mu bylo pravomocným rozhodnutím soudu uloženo ochranné léčení formou lůžkové péče nebo nařízena izolace, karanténa nebo léčení podle zákona o ochraně veřejného zdraví anebo je mu podle trestního řádu či zákona o zvláštních soudních řízeních nařízeno vyšetření zdravotního stavu;

2. ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe či své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta či jeho okolí nelze odvrátit jinak;

3. jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje vyslovení souhlasu.

V obou uvedených případech je tedy hospitalizace bez souhlasu s největší pravděpodobností možná - ať už se jedná o situaci, kdy zdravotní stav maminky zřejmě vyžaduje poskytnutí neodkladné péče a zároveň neumožňuje, aby s ní vyslovila souhlas, nebo o situaci, kdy manžel v důsledku duševní poruchy ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe či své okolí.

O autorovi| JUDr. Pavel Zajíc, advokátní kancelář Kubica, Zajíc a partneři

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.