Kmenové buňky dokáží opravit chrupavku i svaly | Moje zdraví

Kmenové buňky dokáží opravit chrupavku i svaly

Kmenové buňky dokáží opravit chrupavku i svaly
Kmenové buňky jsou předmětem zkoumání • Autor: shutterstock.com
6. listopadu 2016 • 09:28

Kmenové buňky mají dvě mimořádné vlastnosti: schopnost sebeobnovy a schopnost diferenciace, tedy proměny v takový buněčný typ, který je v daném místě zapotřebí. Proto mohou nabídnout velké léčebné možnosti. 

Kmenové buňky a jejich mimořádné schopnosti zkoumají vědci na celém světě, neboť jsou si vědomi, jaký léčebný potenciál v nich dřímá. Jejich využití je v současné době dáno legislativou jednotlivých zemí a zastánci moderních léčebných postupů volají po jejich větším využití. Odpůrci se zase odvolávají na neexistenci důkladné studie, která by dobré výsledky potvrdila. 

Primární nediferencované buňky mají schopnost přeměnit se na jakýkoli jiný typ buněk lidského těla, vytvářet nové buňky a opravovat poškozené nebo opotřebované části orgánů a tkání v těle. Zároveň mohou obnovovat samy sebe. Pro léčbu kmenovými buňkami se využívá tuková tkáň obsahující drobné cévky, které ji prokrvují. Kolem těchto cévek se nachází řídká pojivová tkáň (stroma) bohatá na kmenové buňky.

Tyto buňky tzv. stromální vaskulární frakce (SVF) lze v laboratoři získat z vlastní tukové tkáně odebrané liposukcí a následně aplikovat například do oblasti kloubu postiženého artrózou. Kmenové buňky obsažené v SVF mají schopnost usadit se v pojivové tkáni kloubu a dlouhodobě zabezpečit jeho regeneraci. 

Jedno z využití vlastností kmenových buněk najdeme v regenerativní medicíně při léčbě bércových vředů, chronických ran a popálenin a v mnoha dalších lékařských oborech. „Stále častěji se kmenové buňky využívají v plastické chirurgii, zejména jako součást zákroků, u nichž lékař pracuje s tukovými výplněmi,“ říká plastická chiruržka z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně MUDr. Šárka Stiborová. „Tukovou tkáň obohacenou o kmenové buňky využívají chirurgové například při korekcích očních víček, odstranění kruhů pod očima či při výplni obličejových rýh. Velkým pomocníkem jsou tyto buňky také při zvětšení poprsí vlastním tukem, ať už z kosmetických, nebo rekonstrukčních důvodů, například po prodělané rakovině prsu.“

Kmenové buňky se dobře uplatní také při hojení jizev. Využití vlastních buněk má pro pacienta minimum nežádoucích účinků. Vzhledem k tomu, že je nemocný léčen vlastním „materiálem“, nehrozí alergická reakce. 

Kmenové buňky a jejich zázračná schopnost sebeobnovy 

Schopnost sebeobnovy kmenových buněk, která je zásadní pro regeneraci buněk a tkání v těle, byla objevena nedávno. Dokážou se přeměnit v buňky chrupavek, kostí, svalů, nervových tkání, tukové tkáně a dalších buněčných struktur, takže jsou schopné opravit různá poškození. Svým působením regenerují tkáňové struktury, což se v současné době využívá při léčbě pohybového aparátu, zejména kloubní artrózy, kde umějí zpomalit degenerativní změny chrupavky. 

Ošetření probíhá tak, že se pacientovi tenkou kanylou v lokálním znecitlivění odebere miniliposukcí tuková tkáň (na jeden kloub asi 50 ml). V 1 ml tukové tkáně, která se odebírá v oblasti břicha, podbřišku a na hýždích, se nachází 100 000 až 500 000 kmenových buněk. Ze získaného tuku se ve tkáňovém centru speciálním postupem separují stromální buňky obsahující kmenové buňky a ty se posléze injekčně aplikují do postiženého místa. Jedná se o nenáročný ambulantní výkon trvající několik hodin.

Po vpravení separátu do blízkosti kloubu opotřebeného artrózou dojde k přeměně buněk kmenových buněk na buňky chrupavky a dalších poškozených struktur. Zlepší se výživa chrupavky, utlumí se zánět, zmenší se bolest a zvětší se rozsah pohybu v kloubu. 

Délka efektu této léčby se zatím nedá bezpečně určit, protože první pacienti byli takto ošetřeni teprve před dvěma roky. Cena za ošetření jednoho kloubu se pohybuje okolo 35 tisíc Kč. „Klinická studie nejvyššího stupně není možná, protože metodu nelze testovat jako lék. Není možné pacientovi odebrat tukovou tkáň a místo separované plazmy mu píchnout placebo,“ říká k tomu ortoped a traumatolog MUDr. Ladislav Lukáč, Ph. D., který metodu ACP (autologní kondiciovaná plazma), tedy léčbu zánětlivých a degenerativních změn pohybového aparátu separátem s kmenovými buňkami, úspěšně praktikuje.

V Americe proběhly případové studie, při nichž se hodnotilo procento zlepšení kolenních kloubů u souboru pacientů. Výsledky byly velmi povzbudivé, nestačí však k tomu, aby ACP byla uznána jako léčebná metoda (zatím se to podařilo pouze v Jižní Koreji). Úspěšnost léčby artrotických kloubů vlastními buňkami prokazuje studie, jejíž výsledky byly představeny letos na kongresu České společnosti pro ortopedii a traumatologii. Po celou dobu sledování pacientů se nevyskytly žádné závažné nežádoucí účinky ani nádorové onemocnění. U většiny nemocných došlo k výraznému zlepšení za 3-12 měsíců po aplikaci buněk.

„Z toho vyplývá, že vlastní buňky stromální vaskulární frakce získané z tukové tkáně se jeví jako velmi nadějný, slibný a bezpečný způsob léčby osteoartrózy,“ konstatuje prezident Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapii prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph. D. 

Autor: Jana Nová
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.