Dětská mozková obrna: Jaké má příznaky a příčiny? | Moje zdraví

Dětská mozková obrna

Dětská mozková obrna je onemocnění, které vzniká v důsledku poškození mozku. Nejčastěji se tak děje v důsledku omezení dodávky kyslíku do mozkové tkáně a následným postižením části mozku, které je zodpovědná za hybnost, tzv. motorická centra. K tomu může dojít u plodu během těhotenství matky (infekce, krvácení, vážný úraz), při porodu (obtížný porod, předčasný porod) nebo v prvních měsících života (například v důsledku infekce). Odtud označení „dětská“. Označení „mozková“ značí, že onemocnění vzniká v mozku, nikoliv ve svalech nebo nervech. Důsledkem onemocnění může být až ochrnutí, tzv. paréza.

Onemocnění není nakažlivé, na rozdíl od dětské obrny není způsobené virem poliomyelitidy, což je virová infekční nákaza přenosná z člověka na člověka.

Onemocnění se projevuje v prvních měsících nebo letech života a zpravidla se s růstem již nezhoršuje. v ČR je povinné očkování.

Dětská mozková obrna může být vrozená (vznikla v době těhotenství matky nebo při porodu například v důsledku infekce v těhotenství, onemocnění zarděnkami nebo v důsledku komplikovaného porodu) nebo získaná v prvních měsících nebo letech života (například v důsledku infekce typu bakteriální meningitida (zánět mozkových blan) nebo virová encefalitida (zánět mozku), kvůli mechanickému poranění mozku při úrazu a podobně.

Postihuje

děti

Projevuje se

mozekpostihuje celé tělo

Příznaky dětské mozkové obrny

Příznaky se objevují většinou v prvních letech života. Hlavními příznaky dětské mozkové obrny (DMO) je nenormální nebo opožděný vývoj pohybových schopností, jako jsou lezení, stoj, sed nebo přetáčení se. K příznakům patří i změna ve svalovém napětí (snížený nebo zvýšený tonus), která komplikuje nebo až znemožňuje normální pohyb a poruchy koordinace. Dítě se zpožďuje ve svém vývoji – ve všech nebo v některých jeho složkách: pohybu, vnímání, kognitivních schopnostech, řeči. U některých se vyskytují i mentální retardace, epilepsie, poruchy chování a učení.

Děti trpící DMO mohou upřednostňovat jednu polovinu těla před druhou a mají nenormální držení těla a postoj.

Dětskou mozkovou obrnu dělíme podle typu poruchy hybnosti do čtyř forem, které mohou postihnout jednu nebo všechny čtyři končetiny:

Nejčastější formou, kterou trpí až 80 % nemocných, je spastická forma. Spasmus znamená křeč. Spastická forma způsobuje oslabení a někdy až ochrnutí končetin, které je způsobené trvalým stažením svalů. Pacienti trpící spastickou formou jsou sice schopni chůze, nicméně jejich končetiny jsou toporné a při pohybu nepoužívají kolena (tzv. nůžkovitá chůze). Tuto formu DMO může provázet i lehká forma mentální retardace.

Dyskinetická forma se vyskytuje u zhruba 15 % pacientů. Tato forma se projevuje pomalými a kroutivými pohyby končetin. Může postihnout i obličejové svalstvo, což způsobuje samovolné grimasy a někdy i neschopnost mluvit. Společně s touto formou DMO se také objevuje epilepsie.

Vzácnou formou onemocnění je forma ataktická. Toto onemocnění postihuje celkovou koordinaci pohybu a vnímání rovnováhy.

Čtvrtou formou je kombinace předešlých, nejčastěji formy spastické a dyskinetické.

Léčba

Tato nemoc je bohužel nevyléčitelná, ale současná medicína je schopna zlepšit její průběh a tím i podmínky života dítěte. Neexistuje žádný standardní postup, každý pacient potřebuje specifický přístup a terapii. Cílem léčby je zmírnit poruchy hybnosti pacienta, ale také rozvíjet jeho celkovou osobnost a dovednosti, aby mohl vést co nejvíc plnohodnotný život a byl schopen se postarat sám o sebe.

Základním kamenem léčby je pravidelná fyzioterapie, a to nejen s fyzioterapeutem, ale také za pomoci rodičů podle předem sestaveného plánu. Častou volbou terapie je Vojtova metoda, případně Bobath koncept. Metoda manželů Bobathových vychází z celkového přístupu k dítěti. U kojenců se využívá především handling – tedy způsob nošení, zvedání, přebalování, otáčení, ale i krmení. Pokud s dítětem správně manipulujete, můžete ovlivnit jeho držení těla již od prvních dní. Pomáhá taktéž vodoléčba nebo hipoterapie.

Rodiny pacientů jsou důležitou součástí celého léčebného procesu, jsou zapojeny do jeho plánování i realizace.

Pokud DMO postihne i svaly v oblasti obličeje, je třeba zahájit léčbu u logopeda. Celkově se také doporučují návštěvy psychologa, případně pomoc speciálního pedagoga.

Pokud rehabilitační léčba nepomáhá a svalová ztuhlost, případně ochablost přetrvává, je třeba provést ortopedickou operaci, která dopomáhá k obnovení svalové rovnováhy.

Mohou se podávat léky na epilepsii nebo na uvolnění svalových křečí, dále léky podporující metabolismus mozku.

Následky stažených svalů pomáhají zmírnit léky na uvolnění svalových křečí, jako jsou botulotoxin a myorelaxantia. Svalová nerovnováha se dá kompenzovat různými ortézami, berlemi a dalšími kompenzačními pomůckami.

Inkubační doba

-

Očkování

ne

Délka léčby

celoživotnínevyléčitelné onemocnění

Léky

Mohou se podávat léky na epilepsii nebo na uvolnění svalových křečí, dále léky podporující metabolismus mozku.

Domácí léčba

Péče, trpělivost a přístup nejbližších je pro dítě klíčový. Rodiče mohou využít služeb střediska rané péče a programy pro děti a rodiny s DMO. Důležité je nejen s dítětem cvičit, ale rozvíjet i jeho psychické a sociální dovednosti. A neposlední řadě myslet na to, že i rodiče mají nárok na odpočinek a na svou psychickou pohodu.

Vyšetření

Děti předčasně narozené a po komplikovaných porodech vyšetřuje automaticky dětský neurolog. Vyšetření se většinou skládá z posouzení svalového tonu, z polohových reakcí a vyšetření reflexů.

Pro včasnou diagnózu je třeba nepodceňovat náznaky opožděného motorického vývoje. Diagnostiku většinou provádí pediatr na základě podrobné anamnézy a vyšetření CT.

Zdravotní cviky

Častou formou léčby DMO je Vojtova metoda nebo-li reflexní lokomoce. Ta pracuje s teorií, že pohybové vzorce máme zakódovány v mozku a při tlaku na specifická místa a v určitých polohách lze tyto správné vzorce nastartovat.

Dalším hojně využívaným cvičením je Bobath koncept, který využívá vlastní aktivity dítěte. Tento koncept využívá pohybových aktivit vyskytujících se v běžném životě. Dále také masáže nebo cvičení v bazénu.

Prevence

Prevence spočívá v pravidelné a komplexní péči o těhotnou až po správné vedení porodu a péči o novorozence a předcházení úrazům. V posledních letech se užívá i tzv. hypotermie – tedy podchlazení organismu po poškození mozku, které má za důsledek zpomalení metabolických dopadů nedostatku kyslíku na mozkovou tkáň. I přes veškerou péči se ale stále DMO vyskytuje.

Autor: redakce Mojezdravi.cz
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.