Poruchy řeči po mrtvici? Logopedická péče musí začít co nejdříve! | Moje zdraví

Poruchy řeči po mrtvici? Logopedická péče musí začít co nejdříve!

Poruchy řeči po mrtvici? Logopedická péče musí začít co nejdříve!
Autor: istock.com
25. února 2020 • 06:00

Nikdo jim nerozumí, i když oni sami si myslí, že mluví jasně. Pletou se jim slova, písmena a mají další problémy s komunikací. Co s tím? Jak pomoci pacientům po mozkové příhodě nebo i s jinými poruchami řeči?

Když pacient přežije mozkovou mrtvici a nemá zásadní problémy s hybností, všem se uleví. Pak ale zpravidla nastává řešení dalšího problému, a to jsou poruchy řeči. V Česku se na ně specializuje Soukromá klinika LOGO. Jak vysvětluje klinická logopedka PaedDr. Ilona Kejklíčková, Ph.D., MBA, pacienti potřebují komplexní program – jde zejména o neurologické a rehabilitační vyšetření, psychologickou podporu a logopedickou péči. 

S léčbou je třeba začít včas

Platí, že je třeba začít včas, zásadní je ovšem i motivace nemocného. „Pacient by měl zahájit logopedickou péči co nejdříve, jak to dovolí jeho zdravotní stav. První terapie by měla začít hned v nemocnici a pokračovat se musí i v domácím prostředí,“ vysvětluje Kejklíčková.

Logopedická péče může být při lehké vadě řeči opravdu krátkodobá záležitost, u některých klientů ale trvá i několik měsíců. Odbornice upozorňuje, že pokud je třeba logopedické péče, měl by ji klient určitě využít co nejdříve. Po delší době od mozkové příhody již nemusí být hrazená zdravotní pojišťovnou a navíc například po roce bez logopedické péče se klient jen velmi těžce rozmlouvá.

Naopak včasná péče může klienta zcela vrátit zpět do běžného života. „Pokud se s klientem hodně pracuje, ať již prostřednictvím rehabilitace nebo i logopedie, a má dostatečnou podporu ze strany rodiny, je možné se po určité době, kterou určují lékaři, navrátit i do běžného pracovního života,“ vysvětluje logopedka. 

Sociální pomoc

Klinika kromě již zmíněných služeb také poskytuje konzultace se sociálními pracovnicemi Občanského sdružení LOGO, které pomohou s řešením problémových situací v sociální oblasti. Rodinným příslušníkům osob trpících poruchami komunikace je poskytováno odborné poradenství, to znamená, že se jim snaží pomoci s tím, jak svého člena rodiny podporovat a pomáhat mu.

 „Všechny služby jsou pacientům poskytovány v našem bezbariérovém zařízení, lze zajistit časovou návaznost jednotlivých vyšetření a procedur. U těžce mobilních pacientů máme možnost v rámci našeho programu velkou část těchto služeb poskytovat i v domácím prostředí,“ popisuje logopedka. 

Pětidenní pobyt

Kromě pravidelných návštěv kliniky je také možné využít pětidenní pobyt. Výhodou diagnosticko-terapeutického pobytu je vyšetření během krátkého časového úseku, a to na jednom pracovišti. V průběhu pobytu je pacientům k dispozici nejmodernější vybavení kliniky. Velkou výhodou je také to, že mezi sebou jednotliví odborníci neustále spolupracují a mají dlouhodobé zkušenosti s pacienty s narušenou komunikační schopností. Během pobytu probíhá intenzivní terapie, která je individuální, nepracuje se ve skupinách. 

Pobyty nejsou určeny jen pro nemocné po mozkové mrtvici, ale třeba i pro děti s poruchou vývoje řeči (neurovývojové poruchy) – vývojová dysfázie, opožděný vývoj řeči s různou etiologií; s poruchami plynulosti řeči; s poruchou řeči při poruše centrální mozkové soustavy (po úrazech, po mozkové mrtvici) – afázie, dysartrie; dysfagie u dětí i dospělých, s poruchou autistického spektra.

Autor: Alžběta Javorková
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.