Falometrie odhalí sexuální preference. Jak přesně probíhá? | Moje zdraví

Penilní pletysmografie (falometrie)

(PPG, falopletysmografie, falometrie, genitální pletysmografie)

Penilní pletysmografie měří objemové změny penisu při erekci vyvolané zhlédnutím obrázků nahých lidí (používají se podnětové sady obsahující obrázky nahých lidí, eventuálně situací s lidmi různého věku a pohlaví). 

Co je penilní pletysmografie

Tato metoda, kterou si můžeme představit jako takový sexuální detektor lži, se používá pro odhalení sexuální preference (potvrzení homosexuality) nebo sexuálních deviací, nejčastěji pedofilie, ale také pro určení stupně erektilní dysfunkce. Na rozdíl od klasického detektoru lži se během měření nekladou otázky, ale promítají obrázky.

Jak falometrie probíhá?

Penilní pletysmografie se provádí za pomoci přístroje snímajícího změny velikosti penisu. Pletysmografů existuje víc, některé (cirkumferenční) zajišťují větší komfort klienta, avšak nejsou tak přesné, méně pohodlné (volumetrické) měří s větší přesností. Nové, sofistikovanější přístroje dokáží měřit další parametry (galvanický kožní odpor, orientační reflex, míru stresu). Zajímavostí je, že jak přístroj, tak i metodu vynalezli vědci v České republice. Dnes existuje také varianta pro ženy (vulvopletysmografie).

Samotné vyšetření probíhá ve vyšetřovací místnosti. Lékař nebo sestra vám na odhalený penis nasadí pletysmograf a následně začne promítat sady obrázků lidí obou pohlaví a všech věkových kategorií, nahých i oblečených a různé situace. Při sexuálním vzrušení se rozšíří tepny, které přivádějí krev do topořivých tělísek penisu. Žíly, jež krev z penisu normálně odvádějí, jsou naopak přiškrceny. Výsledkem je zvětšování objemu penisu. Přístroj umožňuje analogový záznam reaktivity (erekce, opadnutí erekce, kvality erekce při sledování konkrétních obrázků a pohlaví), který poté lékař vyhodnotí.

Výsledek vyšetření je k dispozici ihned. Po skončení samotného měření budete vyzváni, abyste zhodnotili erotičnost jednotlivých podnětů. Tyto výsledky slouží k porovnání uvědomovaných a neuvědomovaných reakcí. Podle toho, jaké shody nebo neshody s penilním měřením dosáhnete, může lékař posoudit míru vašeho náhledu a sebepřijetí, což je pro vás důležité pro další eventuální psychoterapii.

Cena vyšetření

Jako doporučené vyšetření je penilní pletysmografie hrazená z veřejného zdravotního pojištění. 

Co dělat před vyšetřením

Na vyšetření není třeba se nijak zvlášť připravovat.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.