Glykemický profil | Moje zdraví

Glykemický profil

Měření glykemických profilů je důležitou součástí selfmonitoringu cukrovky. Glykemické profily nám poskytnou více informací o změnách hladiny cukru v krvi během dne v závislosti na příjmu potravy a pohybové aktivitě než jen jedna změřená hodnota hladiny cukru v krvi.

Co je glykemický profil

Existují dva druhy glykemických profilů – malý a velký. Malý glykemický profil je tvořen obvykle 35 měřeními. Velký glykemický profil zahrnuje 68 kontrolních měření glykemie. V domácích podmínkách lze glykemii měřit glukometrem, laboratorní měření je však přesnější – v tom případě pacient buď dochází do laboratoře s jednotlivými zkumavkami s krví, nebo se krev odebírá během hospitalizace.

Častější kontroly glykemií musejí absolvovat děti, těhotné ženy a diabetici léčení pomocí inzulinové pumpy. Četnější kontroly jsou diabetikům doporučeny v průběhu akutních onemocnění, protože tehdy hladina glykemie více kolísá.

Společně s malým a velkým glykemickým profilem se měří glykovaný hemoglobin neboli „dlouhý cukr“. Ten ukazuje, jak se vyvíjely hladiny cukru v krvi 120 dní nazpět. Objeví-li se v krvi cukr v nadbytku, váže se na barvivo přítomné v červených krvinkách (hemoglobin). Podle množství takto změněného hemoglobinu v krvi lze zjistit, v jakém rozmezí se množství glukózy pohybovalo. Jestliže je cukrovka dobře léčena, měly by se hodnoty „dlouhého cukru“ pohybovat v rozmezí 46 %. 

Jako doplňkové vyšetření je rovněž doporučováno měření glykosurie (hladiny cukru v moči) kvůli vyloučení ketolátek. To se provádí za pomoci diagnostických proužků ponořených do moči.

Jak probíhá glykemický profil

Jde o několik po sobě jdoucích měření glykemií. Režim domácího měření si stanovíte po dohodě se svým lékařem. Závisí na typu cukrovky, na kolísání hladin cukru v krvi (labilitě cukrovky), na věku pacienta a přítomnosti komplikací diabetu. Většinou si v rámci vlastní denní kontroly sami doma vyšetřujete hladinu cukru vícekrát denně.

Velký glykemický profil sestává ze sedmi měření – před snídaní, 90 minut po začátku snídaně, před obědem, 90 minut po začátku oběda, před večeří, před spaním a ve 3 hodiny ráno. Malý glykemický profil sestává ze čtyř měření – před snídaní, před obědem, před večeří a před spaním. Samotné měření není nijak komplikované: Místo vpichu si vydezinfikujete, píchnete malou jehlou do posledního článku prstu, první kapku krve setřete, druhou nasajete do kapiláry v testovacím proužku glukometru.

Automatický glukometr ukáže ihned výsledek. I tak si každou naměřenou hodnotu ještě sami zaznamenávejte. K výsledku měření si napište datum, čas i denní dobu, případně i poznámky o okolnostech měření.

Patříte-li k stabilizovaným nemocným, měli byste si měřit malý glykemický profil dvakrát týdně (3 měření). Jste-li léčeni konvenčními inzulinovými režimy, tabletami nebo dietou, změřte si malý glykemický profil jednou za 710 dní.

Podle doporučení České diabetologické společnosti by hodnoty glykemie nalačno měly být do 6,0 mmol/l, glykemie dvě hodiny po jídle by neměla přesahovat 7,5 mmol/l.

Cena vyšetření

Vyšetření (pomůcky potřebné k odebrání kapky krve) je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Co dělat před vyšetřením

Před vyšetřením zachovávejte běžný režim diabetika, tak jak jste zvyklí.

V těhotenství

Odběr krve ke stanovení glykemického profilu je možné provádět během těhotenství.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.