Glykemický profil | Moje zdraví

Glykemický profil

Měření glykemických profilů je důležitou součástí selfmonitoringu cukrovky. Glykemické profily nám poskytnou více informací o změnách hladiny cukru v krvi během dne v závislosti na příjmu potravy a pohybové aktivitě než jen jedna změřená hodnota hladiny cukru v krvi.

Co je glykemický profil

Existují dva druhy glykemických profilů – malý a velký. Malý glykemický profil je tvořen obvykle 35 měřeními. Velký glykemický profil zahrnuje 68 kontrolních měření glykemie. V domácích podmínkách lze glykemii měřit glukometrem, laboratorní měření je však přesnější – v tom případě pacient buď dochází do laboratoře s jednotlivými zkumavkami s krví, nebo se krev odebírá během hospitalizace.

Častější kontroly glykemií musejí absolvovat děti, těhotné ženy a diabetici léčení pomocí inzulinové pumpy. Četnější kontroly jsou diabetikům doporučeny v průběhu akutních onemocnění, protože tehdy hladina glykemie více kolísá.

Společně s malým a velkým glykemickým profilem se měří glykovaný hemoglobin neboli „dlouhý cukr“. Ten ukazuje, jak se vyvíjely hladiny cukru v krvi 120 dní nazpět. Objeví-li se v krvi cukr v nadbytku, váže se na barvivo přítomné v červených krvinkách (hemoglobin). Podle množství takto změněného hemoglobinu v krvi lze zjistit, v jakém rozmezí se množství glukózy pohybovalo. Jestliže je cukrovka dobře léčena, měly by se hodnoty „dlouhého cukru“ pohybovat v rozmezí 46 %. 

Jako doplňkové vyšetření je rovněž doporučováno měření glykosurie (hladiny cukru v moči) kvůli vyloučení ketolátek. To se provádí za pomoci diagnostických proužků ponořených do moči.

Jak probíhá glykemický profil

Jde o několik po sobě jdoucích měření glykemií. Režim domácího měření si stanovíte po dohodě se svým lékařem. Závisí na typu cukrovky, na kolísání hladin cukru v krvi (labilitě cukrovky), na věku pacienta a přítomnosti komplikací diabetu. Většinou si v rámci vlastní denní kontroly sami doma vyšetřujete hladinu cukru vícekrát denně.

Velký glykemický profil sestává ze sedmi měření – před snídaní, 90 minut po začátku snídaně, před obědem, 90 minut po začátku oběda, před večeří, před spaním a ve 3 hodiny ráno. Malý glykemický profil sestává ze čtyř měření – před snídaní, před obědem, před večeří a před spaním. Samotné měření není nijak komplikované: Místo vpichu si vydezinfikujete, píchnete malou jehlou do posledního článku prstu, první kapku krve setřete, druhou nasajete do kapiláry v testovacím proužku glukometru.

Automatický glukometr ukáže ihned výsledek. I tak si každou naměřenou hodnotu ještě sami zaznamenávejte. K výsledku měření si napište datum, čas i denní dobu, případně i poznámky o okolnostech měření.

Patříte-li k stabilizovaným nemocným, měli byste si měřit malý glykemický profil dvakrát týdně (3 měření). Jste-li léčeni konvenčními inzulinovými režimy, tabletami nebo dietou, změřte si malý glykemický profil jednou za 710 dní.

Podle doporučení České diabetologické společnosti by hodnoty glykemie nalačno měly být do 6,0 mmol/l, glykemie dvě hodiny po jídle by neměla přesahovat 7,5 mmol/l.

Cena vyšetření

Vyšetření (pomůcky potřebné k odebrání kapky krve) je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Co dělat před vyšetřením

Před vyšetřením zachovávejte běžný režim diabetika, tak jak jste zvyklí.

V těhotenství

Odběr krve ke stanovení glykemického profilu je možné provádět během těhotenství.

 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.