Echokardiografie (ECHO) | Moje zdraví

Echokardiografie (ECHO)

Echokardiografie je zobrazovací metoda využívaná v lékařství k ultrazvukovému vyšetření srdce. Z hlediska odborného jde o náročné vyšetření, které vyžaduje poměrně nákladné vyšetřovací zařízení a kvalifikovaného lékaře s velkou zkušeností v oboru.

Co to je echokardiografie

Pomocí echokardiografie může lékař odhalit řadu anatomických i funkčních odchylek od normy a může diagnostikovat řadu srdečních onemocnění. Vyšetření lékaře informuje o anatomických i funkčních poměrech v srdci – velikosti srdečních oddílů, anatomii a funkci srdečních chlopní, umožní zjistit přečerpávací schopnosti srdce a navíc zobrazí i osrdečník. Toto vyšetření je nezbytné pro diagnózu srdečního selhávání, chlopenních a jiných srdečních vad, infekční endokarditidy, tekutiny v osrdečníku a rovněž umožňuje zjistit, zda se v srdečních dutinách či na chlopních vyskytují sraženiny, jež mohou být příčinou mozkového infarktu. Echokardiografie bývá, je-li to nutné, doplněna jícnovou sondou (kombinací ultrazvukového a endoskopického vyšetření).

Echokardiografie nezatěžuje vyšetřovaný organismus zářením, před vyšetřením není nutno podávat kontrastní látku jako u některých rentgenových vyšetření a když je to potřeba, je možné vyšetřit pacienta přímo na jeho lůžku.

Jak probíhá echokardiografie

Po příchodu na echokardiografické oddělení se položíte na lůžko na záda nebo na bok s odhaleným hrudníkem. Při klasickém vyšetření lékař přejíždí ultrazvukovou sondou v různých úhlech po hrudní stěně a pozoruje přitom srdeční oddíly v různých rovinách. Může určit tok krve a měřit velikosti srdečních dutin, posoudit funkci chlopní. Vyšetření není bolestivé a nezatíží vás žádnými riziky. Rozhodne-li se lékař pro podrobnější, jícnové vyšetření, po místním znecitlivění vám zavede do jícnu tenkou hadičku, která má na konci malou sondu. Tato sonda snímá srdeční aktivitu přes stěnu jícnu: Lékař tak získá ještě přesnější obraz pro diagnostiku infekční endokarditidy a lépe může nalézt sraženiny, které by se mohly vyskytovat v srdci.

Celé vyšetření netrvá déle než 20 minut.

Po vyšetření pomocí jícnové sondy byste neměli několik hodin nic jíst ani pít, protože znecitlivující látka v ústech vám může způsobit problémy s polykáním. Po klasické echokardiografii nemusíte dodržovat žádný speciální režim. Můžete normálně jíst, pít, užívat své léky a provádět běžnou denní činnost.
Výsledek vám lékař oznámí ihned.

Obézní pacienti mohou být hůře vyšetřitelní. Metoda s použitím jícnové sondy může pro některé pacienty být nepříjemná – může například vyvolat dávivý reflex.

Co dělat před vyšetřením

Na vyšetření není třeba se nijak zvlášť připravovat, pokud budete vyšetřováni jícnovou sondou, musíte přijít nalačno.

Co nedělat před vyšetřením

Před vyšetřením jícnovou sondou několik hodin před zákrokem nejíst.

V těhotenství

Vyšetření echokardiografií se běžně v těhotenství neprovádí, specializovaná pracoviště při podezření na srdeční vadu provádějí ECHO pomocí ultrazvuku u nenarozeného plodu.

Nenašli jste, co jste hledali?EKGsrdeční vadyjícenendokarditidaEEGEMG

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.