Aura | Moje zdraví

Aura

Aura je příznak předcházející akutním projevům některých onemocnění postihujících centrální nervový systém. Nejčastěji se aura objevuje v řádu desítek minut až hodin před záchvatem migrény nebo epilepsie. Může být zraková, sluchová nebo čichová, přičemž se jednotlivé druhy aury mohou projevovat společně i zvlášť. 

Zrakovou auru lidé popisují nejčastěji jako měnící se světelné kaleidoskopické záblesky, světelné krystaly, svítící čáry, hvězdy nebo výpadky zorného pole (černé trojúhelníky). V některých případech je zraková aura provázena přechodným zhoršením nebo naopak zbystřením zraku.

Při sluchové auře lze slyšet neexistující zvuky nebo hlasy, vnímání zvuků může být výrazně zbystřené. Čichová aura se před záchvatem migrény projevuje jako výrazné zbystření čichu, které je často provázené nevolností.  Pro čichovou auru před určitými druhy epilepsie je typický pach spálené gumy. Před migrénou aura většinou odezní a pak teprve nastupuje typická bolest na jedné straně hlavy

Aura může být v těžších případech provázena dalšími příznaky – například pocity „déjà-vu“, zmateností nebo neurologickými příznaky – brněním končetin. Někteří chroničtí pacienti s migrénou popisují potíže s vyslovováním slov až nemožností vyjádřit se.

Aura může provázet i některá další vážná onemocnění centrálního nervového systému, proto, pokud jste výše popisované příznaky zažili poprvé nebo jsou jiné než obvykle, měli byste se co nejdříve obrátit na svého lékaře.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.