Věkem podmíněná makulární degenerace oka (VPMD) | Moje zdraví

Věkem podmíněná makulární degenerace oka (VPMD)

Makulární degenerace vede k poruchám zraku u lidí kolem 60. roku věku. Makula lutea nebo-li žlutá skvrna je místo nejostřejšího vidění na oční sítnici.

Existují dvě formy onemocnění. Suchá  je charakteristická ukládáním žlutých depozit v makule, což vede k rozostření vidění a deformacím obrazu hlavně při čtení. Pokud poškození makuly pokračuje, vzniká atrofická forma makulární degenerace, při které dochází k poškození nebo i ke ztrátě centrálního vidění. Je hůře léčitelná než vlhká forma, v podstatě lze nemoc jen zpomalit.

Postihuje

muži
ženy

Projevuje se

Oči, makula

Vlhká forma se projevuje růstem abnormálních cév v cévnatce, to se nazývá choroidální neovaskularizace. Z těchto cév uniká krev a tekutina do sítnice. Může opět dojít k tvorbě slepých skvrn a ztrátě centrálního vidění. Pokud se abnormální cévy zajizví, dojde k permanentní ztrátě zraku.

Rizikovými faktory jsou věk nad 60 let, genetika, dědičnost a kouření. Vyšší riziko vzniku onemocnění je u žen, pravděpodobně kvůli vymizení protektivního vlivu estrogenu v jejich vyšším věku. Pacienti s makulární degenerací by měli být pravidelně sledováni očním lékařem.

Příznaky VPMD

Makulární deformace se projevuje změněným viděním, jakousi deformací obrazu, kdy rovina se zdá být zakřivená a centrum obrazu je změněné. V centru obrazu se objevují tmavé rozmazané oblasti, barevnost obrazu je snížená nebo změněná.

Léčba VPMD

Nemoc je neléčitelná, ale lze jí předcházet nebo ji částečně zpomalit. Ke zpomalení a zamezení růstu abnormálních cév se používají léky proti angiongenezi, laserová terapie a fotodynamická laserová terapie. Ta je založená na aplikaci fotosenzitivní látky, která se posléze hromadí přednostně v postižených buňkách a po ozáření světlem určitého spektra způsobí smrt odpovídajících buněk.

Léky 

Používají se inhibitory angiogeneze.

Bylinky

Z bylinek pomáhá listová zelenina, protože obsahuje lutein a bioflavonoidy.

Homeopatika

Po konzultaci s lékařem nebo homeopatem můžete použít Arnica montana 9CH, Luteinum 15CH.

Domácí léčba a babské rady

Jako prevence i na zpomalení nemoci pomáhají vitamíny – C, E, beta karoten, zinek, měď. Kuřákům jsou doporučovány vitamínové přípravky s obsahem luteinu a zeaxantinu, které pomáhají lepšímu vstřebávání karotenu.

Délka léčby

Doživotní
Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.

Vyšetření

Základní vyšetřovací metodou je vyšetření zrakové ostrosti do dálky a na blízko.

Speciální vyšetření zaměřené na VPMD je Amslerova mřížka. Jedná se o čtverečkovanou síť s bodem uprostřed a slouží k odhalení deformací vnímaného obrazu a výpadů v centru zorného pole, které jsou způsobeny postižením a deformací makuly. Pacient se může vyšetřovat i sám. Vyšetření se provádí každým okem zvlášť, pacient fixuje bod uprostřed mřížky a sleduje, zda není pokřivení či výpad v kterékoli části mřížky.

Oční lékař také vyšetří přední segment oka a biomikroskopicky sítnici s důrazem na oblast makuly. Vyšetření se provádí v arteficiální mydriáze (rozšíření zornic) pomocí kontaktních či nekontaktních vyšetřovacích čoček na štěrbinové lampě.

Závažnost onemocnění

lehké
střední
vážné

Trvalé následky 

Trvalým následkem je zhoršené vidění a postupná slepota.

Prevence

Prevencí je užívání vitamínů A, C, E, betakarotenu, luteinu, zinku, mědi, boiflavonoidů, omega 3 mastných kyselin. Důležitou prevencí je také nekouření. Nemocný si může onemocnění odhalit včas sám pomocí samovyšetření Amslerovou mřížkou, a předejít tak dalšímu šíření nemoci.

Kdy jít k lékaři

Při zdeformovaném vidění. Po 50 letech věku je nutné docházet na pravidelné preventivní prohlídky.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.