Koktavost: Jak odstranit koktání nejen u dětí? | Moje zdraví

Koktavost

Nejtěžší narušení komunikačních schopností se nazývá koktavost. V Čechách trpí koktavostí zhruba 4 % populace.

S prvními projevy koktavosti se můžeme setkat už kolem třetího roku dítěte. Dítě začíná mluvit ve větách a je běžné, že občas zadrhává nebo opakuje slabiky, slova. Tyto neplynulosti obvykle netrvají déle než tři měsíce, pokud neplynulost po této době nevymizí, doporučuje se vyhledat konzultaci u logopeda.

Postihuje

muži
ženy
děti

Projevuje se

Mozek, centrání nervová soustava

Dříve bylo několik teorií, které vysvětlovaly příčiny koktavosti, dnes se však už od většiny z nich ustupuje. Faktory ovlivňující koktavost jsou vrozené predispozice a dědičnost. Trauma, úzkost nebo strach mohou být pouze spouštěcím mechanismem, nejsou však přímou příčinou.

Lidé trpící koktavostí, tzv. balbutici, se často dobrovolně sociálně izolují a u některých se dokonce v extrémních případech může rozvinout agofobie, kdy je blok z dialogu tak silný, že pacient raději nemluví vůbec.

Příznaky koktavosti

Projevuje se buď opakováním prvních hlásek, slabik ve slově, tvrdými hlasovými začátky a protahováním slabik a u těch nejtěžších forem není pacient téměř schopen mluvit. Pokusy o vyslovení slov doprovází tiky a škubání hlavy nebo celého těla, pocení a zrychlený tep.

Léčba koktavosti

Na léčbě se podílejí foniatři, logopedi i psychologové. Terapie zahrnuje různá logopedická cvičení, řečové tréninky a je vždy individuálně nastavená podle příčin a období vzniku a zahrnuje i psychoterapii, která posiluje pacientovo sebevědomí. Většinou jde o dechová, fonační, uvolňovací a artikulační cvičení. 

Léky

Proti koktavosti neexistuje žádná medikace, ale lékař někdy může předepsat sedativa kvůli celkovému zklidnění pacienta.

Délka léčby

IndividuálníNěkdy neléčitelná
Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.

Domácí léčba, jak si pomoci

Pro úspěšnou terapii je podstatné celkové zklidnění a schopnost relaxace pacienta, proto se doporučují jóga a relaxační techniky, které mohou sloužit podpůrně při terapii, ale samostatně koktavost nevyléčí.

Kdy jít k lékaři

Lékaře navštivte, pokud dítě zadrhává déle než tři měsíce.

Autor: redakce Mojezdravi.cz
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.