Soutěž časopisu MOJE ZDRAVÍ o 6 balíčků EUCERIN | Moje zdraví

Soutěž časopisu MOJE ZDRAVÍ o 6 balíčků EUCERIN

Soutěž časopisu MOJE ZDRAVÍ o 6 balíčků EUCERIN
Ceny do soutěže • Autor: archiv
5. dubna 2017 • 18:00

Soutěž probíhá v časopise Moje zdraví č. 4 v období od 6. 4. 2017 do 18. 4. 2017. Vyhrává 6 soutěžících, kteří správně odpovědí na soutěžní otázku, a budou vylosováni. Svou odpověď posílají soutěžící prostřednictvím emailu mojezdravi@cninvest.cz.

Čas pro příjem odpovědí na soutěžní otázku je od 0:00 prvního soutěžního dne do 24:00 posledního soutěžního dne.

Ceny:

6x balíček s produkty sluneční ochrany dermokosmetické značky EUCERIN v hodnotě 2542 Kč.

Výherci budou zveřejněni v  následujícím čísle příslušného periodika, v němž byla předmětná soutěž uveřejněna.

Výherci soutěže budou o své výhře informováni e-mailem marketingovým oddělením organizátora soutěže, a to neprodleně po ukončení soutěže. Tento informační email bude rovněž obsahovat žádost o zaslání jména, příjmení a adresy na území České republiky pro zaslání výhry. Soutěžící jsou povinni organizátorovi soutěže poskytnout součinnost a zaslat shora uvedené údaje potřebné k zaslání výhry nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení soutěže. Pokud se organizátorovi nepodaří výherce soutěže kontaktovat a výherce tak nedodrží shora uvedenou lhůtu pro zaslání kontaktních údajů, propadá výhra ve prospěch organizátora soutěže, který je oprávněn vylosovat náhradního výherce. Pro náhradního výherce se uplatní shora uvedená pravidla obdobným způsobem. Organizátor soutěže učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 2x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese.

Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna, a to na adresu uvedenou výhercem v emailu. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CN Invest a.s. (tedy nebude doručena), bude si moci výherce vyzvednout výhru po předchozí domluvě s paní Barborou Filounovou (tel. 225 977 743, email: barbora.filounova@cncenter.cz) na adrese sídla společnosti CN Invest a.s., Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, a to do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna. Pokud si výherce nevyzvedne výhru ani v tomto dodatečném termínu propadá výhra ve prospěch společnosti CN Invest a.s.

Pro stanovení doby doručení emailu je rozhodující čas přijetí emailu na adresu mojezdravi@cninvest.cz. Do soutěže budou zařazeny všechny emaily obsahující správnou odpověď, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho emailu, ze kterého lze do soutěže zaslat maximálně 1 email, a účastník soutěže může obsadit pouze jednu výherní pozici v  soutěži. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více emailů, nemá takový účastník soutěže nárok na získání výhry.

Organizátorem soutěže je společnost CN Invest a.s. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení emailu. Účastí v soutěži – tzn. odesláním emailu organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, bydliště v časopise Moje zdraví a na webových stránkách www.mojezdravi.cz. Účastník soutěže dále dává souhlas s tím, že společnost CN Invest a.s. je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám společnosti CN Invest a.s. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., CN Invest a.s. a jejich rodinní příslušníci.

 
Video se připravuje ...

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.