Pagetova choroba | Moje zdraví

Pagetova choroba

Pagetova choroba je onemocnění kostí, u kterého dosud není zcela jasná příčina. Postihuje nejčastěji lebku, pánev, páteř a dlouhé kosti v těle. Kosti se pod vlivem nemoci deformují, zvětšují a jsou křehčí.

Při onemocnění dochází k metabolickým změnám v kostech, buňky zodpovědné za odbourávání kostní hmoty zvyšují svou aktivitu, stejně tak se zvyšuje aktivita buněk, které jsou zodpovědné za růst kostní hmoty, výsledkem je pak rychlý nárůst nekvalitní kostní hmoty, která se snadno láme. Jedná se o druhé nejčastější onemocnění kostí hned po osteoporóze.

Příznaky Pagetovy choroby

Ne u všech pacientů se nemoc projeví dramaticky. Mezi nejčastější příznak patří bolest kostí. Kosti nabývají na objemu, ztlušťují se a deformují. Nejčastěji nemoc postihuje lebku. Růst kostí může způsobit tlak na nervy například sluchu nebo zraku. Pacienti se pak potýkají s poruchami zraku nebo sluchu. Kosti jsou křehké a snadno se lámou.

Postihuje

muži
ženy

Projevuje se

Kosti, kloubyZejméona kosti končetin a lebky

Léčba Pagetovy choroby

Léčba se skládá z léčby příznaků a projevů, takže se podávají léky proti bolesti a řeší se zlomeniny kostí. Další část léčby je zaměřená přímo na metabolické změny v kostech, podávají se léky bisfosfonáty, které mají za úkol mírnit odbourávání kostní hmoty a doporučuje se i vápník a vitamin D.

Léky

Aby se zpomalil proces odbourávání kostní hmoty, podávají se pacientům bisfosfonáty, vápník a vitamin D.

Vyšetření

Pro určení Pagetova onemocnění je potřeba rozbor krve na přítomnost sloučenin, které jsou spojené s odbouráváním kostí. Dále pak rentgen kostí a scintigrafie, která odhalí metabolické změny v kostech. Při scintigrafii se podávají radiofarmaka a následně se sleduje jejich rozložení v kostech. 

Prevence

Prevence proti této nemoci neexistuje.

Inkubační doba

Individuální

Očkování

ne
Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal?

Možné komplikace

Komplikacemi choroby jsou zlomeniny, snížení sluchu až hluchota, závratě podmíněné útlakem hlavových nervů, neurologické komplikace a nadměrná zátěž srdce, která může vést až k srdečnímu selhání.

Při postižení páteře může vzniknout lumboischialgický syndrom projevující se bolestí v kříži vystřelující do dolní končetiny a omezením pohyblivosti. Současné dráždění míšních kořenů může způsobit tzv. radikulární syndrom, který se projeví bolestí končetiny a může vést i k obrně svalů a poruše citlivosti.

Ojediněle může vzniknout zhoubný nádor kosti – osteosarkom.

Kdy jít k lékaři

Lékaře navštivte při bolesti kostí a jejich zvýšené lámavosti.

 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.