Oidipův a Elektřin komplex | Co to je a jak se u dětí projevují? | Moje zdraví

Oidipovský komplex

Rozvoj osobnosti je velmi složitý proces a prochází mnoha stádii. Během dospívání musí vývojem zákonitě projít i sexualita a vztah dětí ke svým rodičům. V určitém věku se o slovo může přihlásit i Oidipův komplex. Ten se týká výlučně chlapců, u dívek pak psychologové hovoří o Elektřině komplexu. O co se jedná?

Vynucování pozornosti jednoho z rodičů, zarputilé odmítání druhého nebo nevysvětlitelná agresivita. I takové projevy mohou patřit k běžnému vývoji dítěte. A rozvojem musí projít i sexuální stránka osobnosti. A právě tehdy se můžete setkat i s takzvaným Oidipovským komplexem.

Co je to Oidipovský komplex?

Sigmund Freud popsal Oidipův komplex jako jednu z fází psychosexuálního vývoje osobnosti. Označuje zvláštní vztah chlapců k vlastní matce. A to zpravidla mezi třetím až šestým rokem života, pak zpravidla mizí. Synové v tomto období ke svým matkám cítí kromě běžných citů i city erotické. Zajímají se o její tělo a zároveň ve svém otci vidí soka v lásce a mohou se vůči němu chovat i agresivně.

Kastrační úzkost

S komplikovaným vztahem k otci se pojí i termín „kastrační úzkost (komplex)“. Podle Freuda může u chlapců dojít až k tomu, že se vlastního otce bojí. Otec je totiž oproti synovi větší a silnější a tak raději touhu po své matce potlačí a otce si vezme za vzor.

Proč Oidipův komplex?

Název si Freud vypůjčil od Sofokla, konkrétně z tragédie o králi Oidipovi. Ten za manželku pojal svojí vlastní matku a biologického otce posléze zavraždil. Pojmenování tohoto jevu ale není zcela přesné. Oidipus totiž netušil, že žena, do které se zamiloval, je jeho matka a stejně tak nevěděl, že vraždí vlastního otce.

Elektřin komplex

Pokud dcera k otci chová podobné city jako syn k matce ovlivněn Oidipovským komplexem, jedná o se takzvaný Elektřin komplex. Tento výraz pochází od blízkého spolupracovníka Sigmunda Freuda, a to od Carla Gustava Junga.

Autor: miv
 

Nejhledanější nemoci

Víte, co přesně vás čeká na vyšetření, které vám lékař předepsal? Zjistěte, co které znamená.